Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen työskentelee laboratoriossa.

Kampuskaupungit lahjoittavat 1,2 milj. euroa Itä-Suomen yliopistolle tekniikan alan professuureihin

Joensuun kaupunki ja Kuopion kaupunki tukevat lahjoitusprofessuureilla teknis-luonnontieteellisen alan tutkimusta ja koulutusta Itä-Suomen yliopistossa.

Joensuun kaupunki ja Kuopion kaupunki osoittavat yhdessä tukensa teknis-luonnontieteellisen alan koulutuksen käynnistymiselle Itä-Suomen yliopistossa. Kaupunginhallitukset päättivät kokouksissaan 10. lokakuuta 2022, että kaupungit lahjoittavat Itä-Suomen yliopiston uusiin, viisivuotisiin professuureihin yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Kaupunkia kohden lahjoitus on 120 000 euroa vuositasolla.

Kaupunkien lahjoitukset ovat mittava tuen osoitus yliopiston uudelle koulutusalalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle teknis-luonnontieteellisen alan koulutusvastuun 1.8.2023 alkaen. Diplomi-insinöörien koulutus käynnistyy Itä-Suomen yliopistossa kolmessa koulutusohjelmassa syksyllä 2023: tekniikan alan asiantuntijoita koulutetaan fotoniikan ja kestävät teknologiat -koulutusohjelmissa Joensuun kampuksella sekä teknillisen fysiikan koulutusohjelmassa Kuopion kampuksella.

Joensuun kaupungin lahjoitus suuntautuu puutuotetekniikan tai tuotantotekniikan alan professuuriin. Uusi asiantuntija osallistuu erityisesti metsäbiotalouden sekä puun ja muiden biomassojen jalostuksen tutkimukseen ja opetukseen. Professuuri täydentää yliopiston jo olemassa olevia metsäbiotalouden ennakoinnin ja -digitalisaation, puumateriaalitieteen sekä kemian alojen professuureja Joensuun kampuksella. Metsäbiotalouden kokonaisuuden parissa työskentelee alueella yli 6000 työntekijää yli 500 yrityksessä.

– Diplomi-insinöörikoulutuksen aloittaminen Joensuussa tukee erinomaisella tavalla teollisuutemme työvoimatarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Kaupungin lahjoitusprofessuuri kohdentuu strategiamme mukaisesti vahvistamaan erityisesti metsäbiotalouden osaamistamme, toteaa Joensuun kaupungin strategiajohtaja Sami Laakkonen.

Kuopion kaupungin lahjoitus kohdistuu puolestaan viisivuotiseen professuuriin, jonka asiantuntija-alueina ovat sulautetut järjestelmät. Sulautetut järjestelmät yhdistävät kehittyneet laskentamenetelmät moderniin sensoritekniikkaan, ja ne ovat keskeisessä osassa muun muassa lääketieteellisissä laitteissa ja tuotantotekniikassa. Professuuri laajentaa yliopiston huippuyksiköiden tutkimuksen teknologista osaamista, tehostaa tutkimuksen kaupallistamista sekä täydentää alueen terveys- ja hyvinvointiekosysteemin toimintaa.

– Kuopion kaupungin ja alueen elinkeinoelämän tavoitteena on pitkään ollut diplomi-insinöörikoulutuksen saaminen Kuopioon. Lahjoitusprofessuurilla kaupunki haluaa osaltaan olla mahdollistamassa DI-koulutuksen toteuttamista Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella ja edistää siten elinkeinoelämän tekniikan alan osaajien saatavuutta sekä myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. DI-koulutus on erinomainen lisäys kehittyvän Savilahden kolmen koulutusasteen kampuksen kokonaisuuteen, painottaa Kuopion kaupungin strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen.

Itä-Suomen yliopistossa on jo monipuolista ja vaikuttavaa metsäbiotalouden, luonnonvarojen, fotoniikan, ICT- ja materiaalitekniikan sekä laskennallisen fysiikan, ympäristöfysiikan ja lääketieteellisen teknologian tutkimusta. Kampuskaupunkien lahjoitusprofessuurit ovat keskeinen osa Itä-Suomen yliopiston uuden teknis-luonnontieteellisen alan tutkimuksen ja koulutuksen rakentumista. Yliopisto valmistelee myös muita lahjoitusprofessuureja alueiden yritysten ja teollisuuden osaamistarpeisiin.

– Itä-Suomen yliopistossa lahjoitusprofessuurit vahvistavat merkittävästi yliopiston tekniikan koulutusaloja ja monialaista tutkimustyötä, erityisesti kestävien teknologioiden ja teknillisen fysiikan aloilla. Lahjoituksilla on hyvin positiivinen vaikutus yliopiston, alueidemme yritysten ja muiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön, kertoo varadekaani Markku Hauta-Kasari Itä-Suomen yliopistosta.

Teknis-luonnontieteellisen alan koulutuksen suunnittelua ja toteutusta tukee ohjausryhmä, johon kuuluu laajasti yritysmaailman, yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja tekniikan alan edunvalvojien edustajia. Ohjausryhmä toimii myös lahjoitusprofessuurien toimintaa tukevana ja ohjaavana ryhmänä.

Itä-Suomen yliopisto liittyi maaliskuussa kansallisen tekniikan alan verkostoyliopiston FITechin jäseneksi ja on mukana myös tekniikan alan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) kansallisessa yhteisvalinnassa. Vuoden 2023 yhteishaussa tekniikan alan valintakokeet järjestetään siten myös Joensuussa ja Kuopiossa.

Lisätietoja

Sami Laakkonen, strategiajohtaja, Joensuun kaupunki, sami.laakkonen@joensuu.fi, p. 050 443 1661

Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja, Kuopion kaupunki, sirpa.latti-hyvonen@kuopio.fi, p. 044 718 2132

Markku Hauta-Kasari, varadekaani, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto, markku.hauta-kasari@uef.fi, p. 050 405 6231