Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Juurihoitopeli matkapuhelimen näytöllä.

Juurihoitopelistä varmuutta potilastyöskentelyyn

Hampaan juurihoito on haastava toimenpide, johon hammaslääketieteen opiskelijat kaipaavat lisää varmuutta. Kuopiossa kehitetty juurihoitopeli auttaa sisäistämään juurihoitoprosessin vaiheet.

Joka neljännellä hampaallisella aikuisella on tarvetta hampaan juurihoidolle. Juurihoito on suoritettava tarkkoja vaiheita ja työtapoja noudattaen. Hammaslääketieteen opiskelijat pitävät juurihoitoprosessin monia vaiheita haasteellisina ja haluaisivat harjoitella niitä enemmän. Juurihoidon opiskelun tueksi on nyt julkaistu oppimispeli, joka on kaikkien hammaslääketieteen ja suun terveyden opiskelijoiden käytettävissä verkossa.

– Peli vastaa tarpeeseen juurihoitoprosessin oppimisesta ja sisäistämisestä. Pelin avulla pystyy myös vahvistamaan jo opittua tietoa ja saamaan varmuutta potilastyöskentelyyn, kertovat koordinaattori Hanna Hytönen ja kliininen opettaja Mirja Methuen Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen yksiköstä.

– Meillä juurihoitopeliä on tarkoitus käyttää osana perusopetusta hammaslääketieteen kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoille. Peliä voivat hyödyntää myös suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijat, joille hoitoprosessin tuntemuksesta on hyötyä hammaslääkäriä avustaessa.

Peliin sisältyy juurihoidon eri vaiheisiin liittyviä tehtäviä ja simuloituja potilastapauksia, joiden avulla harjoitellaan yksi- ja kaksijuurisen hampaan juurihoitoa. Pelissä eteneminen edellyttää tiettyjen asioiden tekemistä oikeassa järjestyksessä. Peli auttaa pelaajaa eteenpäin myös vinkeillä ja palautteella.

Juurihoitopeli löytyy osoitteesta juurihoitopeli.uef.fi ja pelaamaan voi kirjautua kaikista Suomen hammaslääketieteen ja suun terveydenhoidon oppilaitoksista HAKA-tunnuksilla.

Juurihoitopeli syntyi kahden virtuaalisen opetuksen kehittämiseen liittyvän hankkeen tuloksena. Pelin kehittäminen aloitettiin osana Savonia-ammattikorkeakoulun vuosina 2017–2020 koordinoimaa Virsu- eli Virtuaaliklinikka – innovaatiokeskus suun terveydenhoitoon -hanketta, jossa olivat kumppaneina Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Peli viimeisteltiin MEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi -hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2018–2021 lääketieteellisten tiedekuntien yhteistyönä Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa.

Itä-Suomen yliopistossa pelin kehittämiseen osallistuivat Hytösen ja Methuenin lisäksi yliopisto-opettaja Jonna Kumpulainen, opetussuuhygienisti Elina Jauhiainen ja EHL Anu Lampinen. Peliin liittyviä oppimistarpeita ja pelin toimivuutta selvitettiin HLK Hanna Makkosen opinnäytetyössä. Pelin toteutti kuopiolainen ohjelmistoalan yritys Bromeco Oy.

MEDigi -hankkeen tavoitteena oli valtakunnallinen lääketieteen ja hammaslääketieteen alojen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota opetuksessa. Hankkeessa tuotettiin muun muassa sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen ja järjestettiin digipedagogista koulutusta opetushenkilöstölle. Yhteistyö jatkuu ja yliopistot ovat muun muassa palkanneet yhteisen koordinaattorin edistämään hankkeessa aloitettuja kehittämistoimia. Lue lisää MEDigi-hankkeesta 

Avainsanat