Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

YUFE opiskelijat.

Itä-Suomen yliopistosta uusia opiskelijaedustajia eurooppalaiseen YUFE-verkostoon

Tuuli Ahonen ja Glyd Jun Aranes on valittu uusiksi Itä-Suomen yliopiston opiskelijaedustajiksi YUFE (Young Universities for the Future of Europe) -verkostoon. Kymmenen yliopiston muodostama YUFE on yksi  41 eurooppalaisesta yliopistoliittoumasta, joille Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta Euroopan laajuisesti toimivien yliopistomallien kehittämiseen.

Itä-Suomen yliopiston lisäksi YUFEssa ovat mukana Maastrichtin yliopisto Hollannista koordinaattorina, Antwerpenin yliopisto Belgiasta, Bremenin yliopisto Saksasta, Carlos III Madrid -yliopisto Espanjasta, Essexin yliopisto Isosta-Britanniasta, Kyproksen yliopisto ja Rooman Tor Vergata -yliopisto Italiasta, Rijekan yliopisto Kroatiasta ja Nicolaus Copernicus -yliopisto Puolasta.

Opiskelijat ovat keskiössä kaikessa YUFEn toiminnassa. Jokaisesta partneriyliopistosta valitaan vuosittain kolme opiskelijaedustajaa YUFE Student Forumiin, jonka tehtävänä on tuoda opiskelijanäkökulmaa kaikkeen YUFEn toimintaan. Tärkeinä tavoitteina on edistää opiskelijakeskeisyyttä ja vähentää yliopisto-opiskelun elitistisyyttä. Itä-Suomen yliopistosta valittiin nyt uudet opiskelijaedustajat opintonsa päättäneiden Arla Paanasen ja Ronja Mäkisen tilalle. Kolmantena opiskelijaedustajana jatkaa Susanne Csader.

Opiskelijaedustajat ovat YUFE Student Forumin lisäksi mukana eri työpaketeissa, joissa kehitetään YUFEn toimintaa. Ahonen työskentelee YUFE in Our Cities -työpaketissa, jonka tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta yliopistokaupunkien asukkaiden kanssa. Aranes toimii Diversity and Inclusivity -työpaketissa, jolla edistetään eri taustoista tulevien etenemistä yliopisto-opintoihin. Csader jatkaa työskentelyä  Quality Assurance -työpaketissa, jossa varmistetaan YUFEn kaikkien toimintojen laadukkuutta.

Tuuli Ahonen kertoo aloittavansa tehtävässä täynnä intoa. Hän suorittaa Itä-Suomen yliopistossa sekä maisterintutkintoa kulttuurintutkimuksessa että tohtorintutkintoa sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelmassa ja on aiemmin valmistunut maisteriksi englannin kielen ja kääntämisen pääaineesta.

– Hakukuulutuksessa mainittiin, että YUFE haluaa olla nuori, opiskelijakeskeinen ja ei-elitistinen yliopisto. Se kolahti heti.

–  Itselläni ei ole akateemista perhetaustaa ja senkin vuoksi pidän äärettömän tärkeänä, että kaikenlaisista taustoista tulevat nuoret voivat kokea yliopiston itselleen luontevaksi opiskelupaikaksi, Ahonen sanoo.

Glyd Jun Aranes on lähtöisin Filippiineiltä ja opiskelee Itä-Suomen yliopiston englanninkielisessä Linguistic Data Sciences -maisteriohjelmassa. – Pystyn opiskelemaan osaksi apurahan turvin, mutta kaikilla ei tällaista mahdollisuutta ole. Koenkin erityisen tärkeäksi YUFEn tavoitteen tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien tarjoamisesta ja uskon, että sillä on tulevina vuosina tärkeä rooli eurooppalaisen koulutuksen kehittämisessä.

Aranes näkee YUFEn virtuaalisen opintotarjonnan yhtenä keinona tasa-arvon lisäämiseen. Hän on itse jo suorittanut YUFE-yhteistyön puitteissa opintoja sekä Rijekan yliopistossa että Nikolaus Copernicus -yliopistossa.

Uusiksi opiskelijaedustajiksi oli kaikkiaan seitsemän hakijaa ja kaikki haastateltiin. Valintaan osallistuivat myös muut opiskelijaedustajat. – Valinnassa pyrimme huolehtimaan, että mukana olisi sekä suomalaisia että muita kansallisuuksia ja että edustettuina olisivat eri sukupuolet ja yliopiston molemmat kampukset, kertoo kansainvälisten asiain kehittämispäällikkö Kirsi Bykachev.

Valinnassa painoivat myös englannin kielen osaaminen, vuorovaikutus- ja organisointitaidot, kokemukset kansainvälisyydestä ja monimuotoisuudesta, aloitekyky sekä innostus ja mahdollisuudet panostaa riittävästi opiskelijaedustajana toimimiseen.

Lisätietoja:

Kansainvälisten asiain kehittämispäällikkö Kirsi Bykachev, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/kirsi.bykachev/

Kuva: Tuuli Ahonen ja Glyd Jun Aranes.

Avainsanat