Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Farmasian opiskelija

Itä-Suomen yliopistossa Suomen laadukkainta farmasian opetusta

Yliopistojen valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn mukaan Itä-Suomen yliopistossa annetaan Suomen laadukkainta farmasian opetusta.

Kandipalaute-kyselyllä selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Farmasian koulutusohjelmassa kandidaatin tutkintoa vastaa farmaseutin tutkinto. Farmasiaa voi opiskella Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella, Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Vuoden 2019 kandipalautteessa Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijat arvioivat saamansa opetuksen laadukkaammaksi kuin muissa yliopistoissa farmasiaa opiskelleet. Itä-Suomen yliopistossa opiskelleet antoivat muita positiivisemmat arviot myös muun muassa opinnäytetyöhön tarjottavan ohjauksen riittävyydestä ja vaikutusmahdollisuuksistaan esimerkiksi opetuksen suunnitteluun.

Farmasian opetusta onkin Kuopiossa uudistettu yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. – Farmaseutin koulutusta on uudistettu koko ajan työelämälähtöisemmäksi. Tämä varmaan näkyy opiskelijapalautteessa, vaikka vasta 2019 aloittaneet opiskelijat suorittavat kokonaan uudistetun koulutusohjelman, toteaa farmasian laitoksen johtaja, professori Jarkko Ketolainen.

– Opettajakunta on meillä todella opiskelijaorientoitunutta. Opettajien ja opiskelijoiden mutkattomalla yhteispelillä ja uusilla opetusmenetelmillä lienee myös positiivinen vaikutus.

Itä-Suomen yliopistossa farmasiaa opiskelevien ainejärjestö Fortiksen hallituksen puheenjohtaja Heli Saari ja koulutuspoliittinen vastaava Maria Ilola pitävät opiskelijoiden positiivista arviota hienona kuulla. – Varmasti suuri syy, miksi opinnot ovat miellyttäneet opiskelijakuntaa, on opintojen suunnittelun opiskelijalähtöisyys. Kiitos kuuluu siis osaavalle ja opiskelijoihin panostavalle henkilökunnalle, joka ottaa opiskelijapalautteen aina mielellään, sekä aktiivisesti palautetta antaville opiskelijoille. Opiskelijoilla on matala kynnys lähestyä opetushenkilökuntaa, ja välit toimivat hyvin. Fortis kannustaakin opiskelijoita ottamaan kantaa opetukseen ja sen laadun parantamiseen.

Lisätietoja:

Professori Jarkko Ketolainen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, jarkko.ketolainen (a) uef.fi, p. 040 355 2486

Kuva: Nina Vuori opiskelee farmasiaa Kuopiossa ja toimii myös UEF-lähettiläänä lukuvuonna 2020 - 2021. Lue haastattelu alta!