Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Itä-Suomen yliopiston henkilöstö palaa kampuksille vaiheittain – opetus jatkuu pääosin verkossa myös syksyllä

Itä-Suomen yliopiston henkilöstö palaa kampuksille vaiheittain tulevan kesän ja alkusyksyn aikana, mutta opetus jatkuu pääosin verkossa myös syyslukukaudella. Kaikissa tilanteissa otetaan huomioon viranomaisten antamat rajoitukset ja ohjeistukset siten, etteivät terveys ja turvallisuus vaarannu.

Tilojen käyttö ja työskentely yliopistolla  
Yksikön johtajan lupaa kampuksella käyntiin ei enää 17.6. alkaen tarvita, vaan ilmoitus yksikön johtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle yksikössä sovitulla tavalla riittää. Kunkin yksikön johtajalla on kuitenkin aina oltava tieto yliopistolla kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Tätä tietoa tarvitaan mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

Kaikkien kampuksella kävijöiden (opiskelijat, henkilöstö, vierailijat) on noudatettava seuraavia perusohjeita:

 • Tule kampukselle vain terveenä.
 • Pese kädet heti kampukselle tultuasi sekä säännöllisesti usean kerran päivässä. Käsidesiä käytetään, kun käsien peseminen ei ole mahdollista.
 • Pidä 1,5–2 metrin turvaväli muihin.
 • Älä kättele äläkä halaa muita.
 • Käytä suojakäsineitä työskennellessäsi yhteiskäyttölaitteilla.
 • Suosi etäkokouksia aina kun mahdollista.

Paluu kampukselle tapahtuu vaiheittain 17.6. alkaen
Suurin osa yliopiston henkilöstöstä jatkaa etätöiden tekemistä vielä kesän ajan. Töihin palaavat 17.6. alkaen, eli valintakokeiden päättymisen jälkeen, ne henkilöt, joiden työskentely vaatii läsnäoloa kampuksella sekä henkilöt, jotka haluavat palata lähitöihin tässä vaiheessa (ei riskiryhmiin kuuluvat). Kampuksella työskentelevän henkilöstön määrä ei saa ylittää puolta normaalista.

Elokuun alusta alkaen yksikköjen henkilöstö palaa töihin siten, että yliopiston tiloissa työskentelevien henkilöiden määrä ei ylitä puolta normaalista. Kukin yksikkö voi itse päättää, millä tavalla henkilöstön paluu järjestetään. Yksikön johdolla on oltava tieto kampuksella kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Mikäli yleinen koronatilanne sen mahdollistaa, koko yksikön henkilöstö palaa kampukselle syksyn aikana. Riskiryhmäläiset jäävät kuitenkin edelleen etätöihin ja heidän osaltaan paluu linjataan myöhemmin.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön ei tarvitse palata kampukselle syksyn aikana, mikäli tarvetta ei ole. Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena syyslukukauden 2020 aikana (ks. tarkemmin alla).

Riskiryhmään kuuluvien paluu kampukselle
Riskiryhmään kuuluvat palaavat viimeisenä kampukselle. Riskiryhmätiedot löydät THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat

 • Jos epäilet kuuluvasi riskiryhmään:
  Soita 030 6000 ja varaa joko soittoaika tai 20 minuutin etävastaanottoaika työterveyslääkäri Pekka Koukkarille tai Juhana Auralle (vain Juhana Aura on paikalla 1.6.–21.6.). Lääkäri antaa sinulle lausunnon, mikäli kuulut riskiryhmään sekä kertoo, miten voit palata töihin turvallisesti ja millaisia reunaehtoja paluuseesi liittyy. Lääkäri voi myös suosittaa etätyön jatkamista arvioituaan työsi luonteen. Esitä lausunto laitos-/osastojohtajalle (yksikkösi johtajalle). Jos et kuulukaan riskiryhmään, paluu työhön tapahtuu kuten muillakin.

Tentit

Yleisiä tai muita tenttejä ei järjestetä tenttisalitentteinä syyslukukaudella. EXAM-tenttisalit pysyvät suljettuina 31.7. asti; ne voidaan ottaa erikseen käyttöön dekaanin päätöksellä. 1.8. alkaen EXAM-tentit avataan käyttöön. Tilojen käyttö turvallisesti ohjeistetaan erikseen.
 

Uudet opiskelijat

Uusien opiskelijoiden orientaation kaikille yhteiset osuudet järjestetään etänä. Oppiaineet ottavat uudet opiskelijat muutoin vastaan, järjestävät heille perehdytystä ja mahdollisesti lähiopetusta turvallisuusohjeita noudattaen.

Opetus

Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena syyslukukaudella 2020. Laboratorio-opetusta, kenttäkursseja ja välttämättömiä harjoitteluja sekä muuta opetusta, jota on mahdoton tai kohtuuttoman vaikea järjestää etänä, voidaan järjestää lähiopetuksena dekaanin päätöksellä. Myös uusille opiskelijoille voidaan järjestää lähiopetusta heidän sitouttamisekseen oppiaineeseen ja yliopistoyhteisöön.

 

Lähiopetus organisoidaan turvallisuudesta huolehtien. Opetusjärjestelyissä noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevia kokoontumis- ja muita turvallisuussuosituksia. 1.6. alkaen voimassa olevaa 50 henkilön kokoontumisrajoitusta sovelletaan lähiopetukseen siten, että yhdessä tilassa on kerralla opettaja mukaan lukien korkeintaan 50 henkilöä ja henkilöiden välillä on 1,5–2 metrin turvaväli.

 

Tiedekunnat ja Kielikeskus tekevät opetusta koskevat päätökset ja tiedottavat niistä opiskelijoita seuraavasti:

 • viimeistään 30.6. mennessä elo- ja syyskuussa alkavan opetuksen järjestelyt
 • viimeistään 7.8. mennessä loka-, marras- ja joulukuussa alkavan opetuksen järjestelyt
 • Avoin yliopisto informoi omia opiskelijoitaan.

Vaihto-opiskelu ja kv-maisteriohjelmat

Vaihto-opiskelijoita ei syyslukukaudella 2020 lähetetä maailmalle tai vastaanoteta UEFiin. Kv-maisteriohjelmille suositellaan etäopetusta syyslukukaudella 2020. Ohjelma voi harkita aloituksen siirtämistä, jos opiskelijat eivät pääse Suomeen. Opiskelijoilla on myös oikeus siirtää opintojensa alkua vuodella.

Valintakokeet

Läsnäoloa vaativien valintakokeiden valvojille järjestetään koulutusta kesäkuun alussa ennen valintakokeiden alkua. Valintakokeita koskevat samat turvallisuus- ja hygieniaohjeet kuin muutakin kampuksella vierailua. Tietoa valintakokeiden järjestelyistä löytyy osoitteesta https://haeyliopistoon.fi/valinnat-2020-muutokset/.

Väitöstilaisuudet

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti kesäkuun alusta lähtien sallitaan korkeintaan 50 hengen kokoontumiset. Sen perusteella voidaan kampuksella järjestää väitöstilaisuuksia turvavälit ja henkilörajoitus huomioiden. Etänä järjestettäviä väitöstilaisuuksia suositellaan kuitenkin edelleen.

Tutkimus

Tutkimusta tehdään pääsääntöisesti etätyöskentelynä toistaiseksi. Tutkimustoimintaa voidaan tehdä yliopiston tiloissa silloin, kun tutkimuksen teko edellyttää läsnäoloa yliopiston tiloissa ja viranomaisohjeistukset sen mahdollistavat. Tällaisia ovat esimerkiksi kenttätutkimus, laboratoriotutkimus, yliopiston tiloissa tehtävä kliininen tutkimus ja yliopiston suojattuja tietoliikenneyhteyksiä vaativa tutkimus. Tiloissa voi olla rajoitettu määrä henkilöstöä kerrallaan ja kunkin laboratorion tai tutkimustilan osalta noudatetaan turvallisuus- ja terveysohjeistuksia sekä kokoontumisrajoituksia.

Yksikön johtajan lupaa kampuksella käyntiin ei enää 17.6. alkaen tarvita, vaan ilmoitus yksikön johtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle yksikössä sovitulla tavalla riittää. Kunkin yksikön johtajalla on kuitenkin aina oltava tieto yliopistolla kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Tätä tietoa tarvitaan mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

Nykyiset kenttätutkimusohjeet ovat edelleen voimassa. Maastotutkimusta tai muuta yliopiston ulkopuolella tehtävää tutkimusta on mahdollista tehdä huomioiden yleiset suojautumisohjeet ja seuraavat rajoitukset:

– Tutkimukseen käytettävää välineistöä voi hakea yliopiston tiloista ilmoittamalla asiasta yksikön johtajalle ja noudattamalla yliopiston ja viranomaisten yleistä ohjeistusta infektioriskin välttämiseksi.

– Tutkimukseen liittyvässä matkustamisessa on noudatettava yleisiä turvaohjeita ja ulkomaille matkustaminen on kiellettyä.

– Tutkimuskohteessa tulee noudattaa yleisiä ohjeita, kuten että yli 50 hengen kokoontumisia ei saa järjestää, sekä noudattaa mahdollisesti kohdepaikkaa koskevia tai paikan päällä annettuja ohjeita.

– Tutkimustyöhön eivät missään olosuhteissa saa osallistua riskiryhmiin kuuluvat, eivätkä sellaiset, jotka ovat sairaana ja joilla on infektioon liittyviä oireita.

– Nämä ohjeet koskevat vain tutkimustyötä. Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena syyslukukaudella 2020 aikana.

Lisäksi tarkennuksena yliopiston tiloissa tapahtuvaan tutkimukseen:

– Yksikön / laitoksen/osastonjohtajalla on oltava aina tieto siitä, ketä tiloissa työskentelee.

– Johtaja vastaa siitä, ettei samassa tilassa työskentele missään vaiheessa yli 50 henkilöä ja minimietäisyys on henkilöiden välillä 1,5–2 metriä.

– Tutkimukseen liittyvä analyysi- ja kirjoitustyö, mikä voidaan toteuttaa etänä, tehdään edelleen etänä.

– Ryhmätapaamiset toteutetaan videopalavereina.

– Yhteiskäyttölaitteiden käyttäjillä tulee olla suojakäsineet koko ajan.

– Riskiryhmään kuuluvat eivät saa osallistua fyysisesti tutkimukseen lainkaan.

– Tiloihin ei tulla lainkaan oireisena tai sairaana.

 

Kirjasto

Kirjaston verkkopalvelut sekä painettujen kirjojen rajoitettu noutopalvelu ja mahdollisuus aineiston palautukseen jatkuvat. Palvelu on tarkoitettu tässä vaiheessa vain yliopiston henkilökunnalle, opiskelijoille ja sopimusasiakkaille.  Tähän liittyvät tarkemmat ohjeet päivitetään kirjaston verkkosivuille.

Kuopion kampuskirjastoa remontoidaan 1.6.–31.8.2020 välisenä aikana. Kirjakokoelmat eivät ole silloin käytössä, koska kirjat pakataan pois kesäkuun alusta lähtien remontin ajaksi.  

Joensuun kampuskirjaston remontti on 15.6.–7.8.2020. Palvelua hoidetaan silloin työmaarajoitusten määrittelemissä puitteissa.

Konferenssit ja seminaarit

Konferenssit ja seminaarit toteutetaan toistaiseksi verkossa. Ulkomaan matkat ovat toistaiseksi kielletty.

Ravintolapalvelut

Ravintoloiden osalta noudatetaan yleisiä kansallisia ohjeita, ja take away -lounaita myydään Joensuussa Carelia-ravintolassa ja Kuopiossa Snellmanian ravintolassa. 1.6. alkaen Joensuussa palvelee ravintola Kampus Bistro ja Kuopiossa Tietoteknian ravintola.

Harrastus- ja vapaa-ajan toiminnot

Sykettä järjestää ulkoliikuntatapahtumia 1.6. alkaen.

Muita turvallisuuteen ja hygieniaan liittyviä ohjeita

Siivousta on tehostettu ja yliopiston tilat siivotaan päivittäin. Siivouksessa noudatetaan THL:n ja TTL:n ohjeita. 

Lisäohjeet monitilatyöympäristöihin

 • Vain henkilökohtaiset näppäimistöt, hiiret, kuulokkeet käytössä.
  • Jos aiemmin on ollut yhteiskäyttöisiä, niitä ei jatkossa ole (nimetään olemassa olevat ja tilataan uusia siten, että jokaiselle on omat).
 • Pidetään näytöissä virta päällä, niin ei tarvitse käynnistellä napeista.
 • Vain joka toinen työpiste käytössä.
 • Palaveritiloissa joka toinen tuoli käytössä.
 • Suositaan etäkokouksia.

Suojakäsineet ja käsidesit

 • Suojakäsineitä tulee käyttää kaikissa yhteiskäyttöisillä laitteilla varustetuissa tiloissa ja toiminnoissa, joissa käsitellään useampien käsien kautta kulkeneita tavaroita (yleiset asiakaspalvelupisteet, postitus, virastomestaripalvelut, kirjasto).
  • Alkuun päästään tilatuilla käsineillä, joita saa virastomestareiden kautta (pyynnöt keskitetysti ja ei hamstrata!).
  • Syksyä varten jokainen yksikkö varautuu tilaamaan käsidesiä ja suojakäsineitä omasta budjetistaan, eli palaamme ns. uuteen normaaliin, jossa nämä ovat tarpeen ja näitä ei makseta enää yhteisistä varoista (poikkeuksena asiakaspalvelupisteet).
 • Käsidesiä on yhteisissä tiloissa, mutta henkilökohtaiset käsidesit hankkii jokainen tarvittaessa itse (käyttö ei ole pakollista, käsien pesu riittää).
 • Asiakaspalvelupisteet pyyhitään desinfiointiaineella ja kertakäyttöpyyhkeellä vähintään kaksi kertaa päivässä (tarvikkeet toimitetaan pisteisiin).

Hengityssuojaimet

 • Hengityssuojaimia tulee käyttää Finavian lentokentillä sekä Finnairilla matkustaessa: nämä hengityssuojaimet työnantaja hankkii työmatkoja varten.
 • Kodin ja työpaikan välisillä matkoilla julkisissa kulkuvälineissä voi käyttää suojamaskia oman harkinnan mukaan, mutta suojaimet tulee hankkia itse (kankaiset myös pestä itse).

Taukotilat ja sosiaalitilat

 • Pinnat pyyhitään aina käytön jälkeen (yleispuhdistusaine ja siivousliina riittävät ja ne toimitetaan valmiiksi).
 • Tilassa voi olla yhtä aikaa vain sen verran ihmisiä, että 1,5–2 metrin turvaväli on mahdollinen.
 • Jokainen tiskaa käsitiskiaineella tai laittaa käyttämänsä astiat tiskikoneeseen välittömästi käytön jälkeen (eli tiskialtaaseen ei jätetä mitään eikä astioille riitä pelkkä huuhtelu).

Oman terveydentilan seuraaminen

 • Toivomme, että täytät vähintään viikoittain tai tuntiessa oireita Terveystalon Oma terveys -palvelussa olevan hengitystieinfektio-oirekyselyn.
 • Lataa Terveystalon Oma terveys -sovellus tai käytä palvelua selaimella.

 

Mahdolliset kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen COVID-19 (at) uef.fi.