Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Itä-Suomen yliopisto aloittaa toimintojensa vaiheittaisen palauttamisen 14.5. alkaen

  • Yliopistoyhteisö

Muutettu 12.5. Kampuksella käynti on sallittu vain laitoksen/osaston/yksikön johtajan luvalla.

Itä-Suomen yliopiston toimintoja lähdetään avaamaan vaiheittain huomioiden kaikissa tilanteissa viranomaisten antamat rajoitukset ja ohjeistukset siten, etteivät terveys ja turvallisuus vaarannu.

Yliopiston henkilöstö jatkaa etätöiden tekemistä edelleen. Lähiopetusta ei järjestetä kevätlukukauden 2020 aikana. Harjoittelukoulujen perusopetus käynnistetään 14.5. valtioneuvoston linjausten mukaisesti, ja kirjaston palvelut avautuvat osin 14.5. alkaen. Muutoin Itä-Suomen yliopiston tilat pysyvät pääsääntöisesti edelleen suljettuina.

– Jo tässä vaiheessa haluan kiittää henkilöstöä ja opiskelijoita rajoitusten tarkasta noudattamisesta sekä hyvästä yhteishengestä poikkeusjakson aikana. Toimintojamme ruvetaan nyt vähitellen suunnitelmallisesti avaamaan terveys ja turvallisuus edellä, tiivistää rehtori Jukka Mönkkönen.

Itä-Suomen yliopisto noudattaa palautumissuunnitelmassaan sekä Valtioneuvoston että Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n yhdessä sovittuja linjauksia.

– Palautumiseen voidaan joutua tekemään täsmennyksiä ja muutoksia koronavirustilanteen kehittyessä ja Suomen hallituksen tehdessä uusia päätöksiä. Yliopiston linjauksista tiedotetaan sitä mukaa, kun ne kevään ja syksyn aikana tarkentuvat.

Tilojen käyttö ja työskentely yliopistolla

Koska yliopiston tilat pysyvät edelleen suljettuina, etätyöskentelyä jatketaan ainakin toukokuun loppuun saakka. Kampuksella käynti on sallittu vain laitoksen/osaston/yksikön johtajan luvalla. Vierailuja ei edelleenkään sallita. Kesäkuuta koskevat linjaukset päätetään pandemiatilanteen mukaan toukokuun lopussa.

Opetus

Yliopiston tilat pysyvät kevätlukukauden ajan pääosin suljettuina, ja opetus toteutetaan yhä pääasiassa verkon kautta lukukauden loppuun saakka nykyisten suunnitelmien ja periaatteiden mukaisesti. Syksyn opetus arvioidaan tautitilanteen kehityksen ja yleisten linjausten perusteella. EXAM-tenttisalit pysyvät myös suljettuina, ja ne voidaan avata vain dekaanin päätöksellä.

Harjoittelukoulut

Molemmat normaalikoulut siirtyvät takaisin lähiopetukseen perusopetuksen osalta 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien: töihin tai kouluun ei saa mennä sairaana, tarpeettomia fyysisiä kontakteja koulussa tulee välttää sekä käsi- ja yskimishygieniaan kiinnittää erityistä huomiota. Tilojen siisteydestä ja hygieniasta tullaan erityisesti pitämään huolta. Opettajakunnan kokoukset sekä keskinäiset tapaamiset rajoitetaan minimiin tai järjestetään verkon kautta. Ulkopuolisilla ei ole lupa tulla koulualueelle ilman erityistä syytä. 
Normaalikoulun lukiossa jatketaan etäopiskelua lukukauden loppuun saakka Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti.

Tutkimus

Tutkimusta tehdään pääsääntöisesti etätyöskentelynä toistaiseksi. Tutkimustoimintaa voidaan avata 14.5. lähtien yliopiston tiloissa yksikkö-/laitosjohtajan päätöksellä silloin, kun tutkimuksen teko edellyttää läsnäoloa yliopiston tiloissa ja viranomaisohjeistukset sen mahdollistavat. Tällaisia ovat esimerkiksi kenttätutkimus, laboratoriotutkimus ja yliopiston suojattuja tietoliikenneyhteyksiä vaativa tutkimus. Tiloissa voi olla rajoitettu määrä henkilöstöä kerrallaan ja kunkin laboratorion tai tutkimustilan osalta noudatetaan turvallisuus- ja terveysohjeistuksia sekä kokoontumisrajoituksia.

Nykyiset kenttätutkimusohjeet ovat edelleen voimassa. Maastotutkimusta tai muuta yliopiston ulkopuolella tehtävää tutkimusta on mahdollista tehdä huomioiden yleiset suojautumisohjeet ja seuraavat rajoitukset:

– Tutkimukseen käytettävää välineistöä voi hakea yliopiston tiloista esimiehen luvalla ja noudattamalla yliopiston ja viranomaisten yleistä ohjeistusta infektioriskin välttämiseksi.

– Matkustamista ei yleisten ohjeiden mukaan suositella. Jos tutkimuskohde sijaitsee asumispaikan lähialueella, sinne tulee matkustaa ensisijaisesti yksin eikä käyttää kimppa- tai yhteiskuljetuksia. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee kulkuvälineessä pystyä pitämään vähintään metrin etäisyys matkustajien välillä.

– Tutkimuskohteessa tulee noudattaa yleisiä ohjeita, kuten että yli 10 hengen kokoontumisia ei saa järjestää, sekä noudattaa mahdollisesti kohdepaikkaa koskevia tai paikan päällä annettuja ohjeita.

– Tutkimustyöhön eivät missään olosuhteissa saa osallistua riskiryhmiin kuuluvat, eivätkä sellaiset, jotka ovat sairaana ja joilla on infektioon liittyviä oireita

– Nämä ohjeet koskevat vain tutkimustyötä. Kaikki lähiopetus ja opiskelijoiden kontaktiohjaus ovat toistaiseksi kielletty. 

Lisäksi tarkennuksena yliopiston tiloissa tapahtuvaan tutkimukseen:

– Yksikön / laitoksen/osastonjohtajalla on oltava aina tieto siitä, ketä tiloissa työskentelee.

– Johtaja vastaa siitä, ettei samassa tilassa työskentele missään vaiheessa yli 10 henkilöä ja minimietäisyys on henkilöiden välillä vähintään kaksi metriä.

– Tutkimukseen liittyvä analyysi- ja kirjoitustyö, mikä voidaan toteuttaa etänä, tehdään edelleen etänä.

– Ryhmätapaamiset toteutetaan videopalavereina.

– Yhteiskäyttölaitteiden käyttäjillä tulee olla suojakäsineet koko ajan.

– Riskiryhmään kuuluvat eivät saa osallistua fyysisesti tutkimukseen lainkaan.

– Tiloihin ei tulla lainkaan oireisena tai sairaana.

Väitöstilaisuudet

Toukokuun loppuun saakka väitöstilaisuudet järjestetään etänä ja niitä suositellaan toistaiseksikin. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti kesäkuun alusta lähtien sallitaan korkeintaan 50 hengen kokoontumiset. Sen perusteella voidaan kampuksella järjestää väitöstilaisuuksia turvavälit ja henkilörajoitus huomioiden.

Kirjasto

Kirjaston verkkopalvelut toimivat edelleen normaalisti. Painettujen kirjojen rajoitettu noutopalvelu ja mahdollisuus aineiston palautukseen aloitetaan 14. toukokuuta. Palvelu on tarkoitettu tässä vaiheessa vain yliopiston henkilökunnalle, opiskelijoille ja sopimusasiakkaille.  Tähän liittyvät tarkemmat ohjeet päivitetään kirjaston verkkosivuille (http://www3.uef.fi/web/kirjasto).

Kuopion kampuskirjastoa remontoidaan 1.6.–31.8.2020 välisenä aikana. Kirjakokoelmat eivät ole silloin käytössä, koska kirjat pakataan pois kesäkuun alusta lähtien remontin ajaksi.

Joensuun kampuskirjaston remontti on 15.6.–7.8.2020. Palvelua hoidetaan silloin työmaarajoitusten määrittelemissä puitteissa.

Ravintolapalvelut 

Ravintoloiden osalta noudatetaan yleisiä kansallisia ohjeita, ja take away -lounaita myydään Joensuussa Carelia-ravintolassa ja Kuopiossa Snellmanian ravintolassa entiseen tapaan. 

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään touko–kesäkuun aikana pääosin kaksivaiheisina etäkokeina uudistettujen valintaperusteiden mukaisesti. Fyysistä läsnäoloa kampuksella edellyttävien toisen vaiheen kokeiden turvallisuusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Lisätietoa valintakokeista: https://haeyliopistoon.fi/valinnat-2020-muutokset/

Konferenssit ja seminaarit 

Konferenssit ja seminaarit toteutetaan toistaiseksi verkossa. Ulkomaan matkat ovat toistaiseksi kielletty.

Harrastus- ja vapaa-ajan toiminnot 

Yliopistoliikunnan osalta rajoituksia jatketaan toukokuun loppuun saakka. Yliopistoliikunta-aktiviteetteja tullaan avaamaan kesäkuun alusta lähtien. Näistä tiedotetaan myöhemmin.

Kysely yksikön johtajille toimintojen palauttamisesta ja kokemuksista poikkeusjaksolla

Alkuviikosta yksiköiden johtajille lähetettiin kysely, jossa kartoitetaan yksiköiden näkökulmia kampukselle palaamiseen. Kyselyssä selvitetään toimintojen vaiheittaista palauttamista erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi tarkoituksena on kartoittaa sitä, mitä poikkeusjaksosta on opittu. Kyselystä saatuja vastauksia käytetään apuna yliopiston palautumissuunnitelmassa sekä edelleen kehittämisessä.


Itä-Suomen yliopisto tekee päätökset seuraavista askeleista toukokuun lopussa.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, jukka.monkkonen(at)uef.fi, p. 040 728 8057

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, tuomo.merilainen(at)uef.fi, p. 040 355 2299

Valintakokeita koskevat kysymykset: Akateeminen rehtori Tapio Määttä, tapio.maatta(at)uef.fi, p. 050 575 1589