Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Tekstitarroja lasiseinässä.

Itä-Suomen yliopiston 25 professuuriesitelmää verkkolähetyksinä toukokuussa

Professuuriesitelmien aiheet laajenevat suomen puhekielestä nanomateriaaleihin sekä syövän synnystä ja hoidosta ikääntyvien oikeuksiin.

Itä-Suomen yliopiston uudet professorit esittäytyvät kaikille avoimissa professuuriesitelmissä 16.–19. toukokuuta 2022. Perinteikkäät esitelmät lähetetään viime vuoden tapaan yliopiston videokanavalla verkossa.

Tänä vuonna professuuriesitelmän pitää kaikkiaan 25 professoria neljästä tiedekunnasta. Esitelmät luovat yleistajuisen katsauksen kunkin professorin tieteenalan keskeisiin teemoihin ja heidän omaan tutkimukseensa.

Tällä kertaa esitelmien aiheiden kirjo laajenee suomen kielestä ja käsityötieteestä nanomateriaaleihin ja polttoprosessien hiukkaspäästöihin sekä syövän synnystä ja hoidosta aina ikääntyvien oikeuksiin ja sote-alan tiedonhallintaan.

– Esitelmien pitäjiä on jälleen ilahduttavan runsaasti. Esitelmien aihepiirit kertovat hyvin professorikuntamme laaja-alaisuudesta ja keskeisestä roolista tutkimuksen luotsaajina monitieteisissä tutkimusyhteisöissämme. Kevään professuuriesitelmät ovat erinomainen tapa avata Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen kirjoa suurelle yleisölle, painottaa rehtori Jukka Mönkkönen.

Professuuriesitelmiä voi seurata videolähetyksinä 16.–19.5. aamu- ja iltapäivisin sekä myöhemmin tallenteina yliopiston videokanavalla. Lisätietoa professuuriesitelmien pitäjistä ja aiheista löydät verkko-osoitteesta: www.uef.fi/professuuriesitelmat.

Tervetuloa uusimman tutkitun tiedon pariin!

Professuuriesitelmät tiedekunnittain 2022

Filosofinen tiedekunta 16.5. klo 13–15:

 • Professori Sirpa Kokko, käsityötiede: Käsityötieteellinen tutkimus.
 • Professori Marja Laasonen, logopedia: Miksi kieli ei kehity?
 • Professori Hanna Lappalainen, suomen kieli, erityisesti puhekielen variaation tutkimus: Miksi tutkia suomen puhekielen variaatiota ja muutosta?
 • Professori Hannu Savolainen, erityispedagogiikka, erityisesti oppimisen vaikeudet ja pedagoginen tuki: Pedagoginen tuki tutkimuksen kehitystehtävänä.
 • Professori Sanna Vehviläinen, opinto- ja uraohjaus: Ohjausvuorovaikutuksella on väliä – tutkimusperustaiset opit arjen ohjauskohtaamisiin.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 17.5. klo 9–11

 • Professori James Blande, kemiallinen ekologia: Plants 'talk' but are they 'deaf'? Chemical ecology in an environmental science context.
 • Professori Polina Kuzhir, nanomateriaalit: Carbon for Terahertz and Bio-Photonics.
 • Professori Jarkko J. Saarinen, materiaalikemia ja -tekniikka: Nanotekniikka materiaalitieteessä – vähemmällä enemmän kohti kestävää tulevaisuutta.
 • Professori Aku Seppänen, inversio-​ongelmat ja epävarmuuksien mallintaminen ympäristön monitoroinnissa: Mittausten tulkintaa matemaattisin keinoin – inversio-ongelmat ja epävarmuuksien mallinnus ympäristön monitoroinnissa.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 17.5. klo 13–15:

 • Professori Petro Julkunen, lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka: Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan rooli terveydenhuollon kehityksessä.
 • Professori Annamari Laurén, metsäekosysteemien toiminnan prosessipohjainen mallinnus: Ekosysteemimallinnus modernin metsänhoidon työkaluna.
 • Professori Olli Sippula, polttoprosessien päästökemia: Polttoprosessien hiukkaspäästöt.

Terveystieteiden tiedekunta 18.5. klo 13–15:

 • Professori Merja Heinäniemi, laskennallinen biolääketiede: Datalähtöinen näkökulma syövän syntyyn ja hoitoon.
 • Professori Minna Kaikkonen, kardiovaskulaarinen genomiikka: Genomiikka tuo uutta tietoa valtimotaudin syntymekanismeista.
 • Professori Timo Myöhänen, farmakologia ja lääkekehitys: Lääkekehitys hermorappeumasairauksien pysäyttämiseksi.
 • Professori Terhi Saaranen, hoitotiede, erityisesti terveyspedagogiikka: Terveyspedagogiikka – tutkimukseen perustuvia pedagogisia ratkaisuja terveyteen ja terveyden edistämiseen.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 19.5. klo 9–11:

 • Professori Honglin Chen, gerontologinen sosiaalityö: The clinical trial of nonpharmacological intervention approach for MCI older adults and their caregivers in China.                      
 • Professori Eerika Finell, sosiaalipsykologia: Kunnioituksen sosiaalipsykologia.
 • Professori Olga Davydova-Minguet, Venäjä- ja rajatutkimus: Maahanmuutto, transnationaali muisti ja sota.
 • Professori Arto O. Salonen, sosiaalipedagogiikka, erityisesti kestävä hyvinvointi: Kohti planetaarista kansalaisuutta.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 19.5. klo 13–15:

 • Professori Saara Julkunen, kansainvälinen myynti: Myynnin myytit kumoon – kansainvälisen myynnin murros.
 • Professori Juho Pesonen, matkailuliiketoiminta: Digital and sustainable transformation in the tourism business.
 • Professori Ulla-Mari Kinnunen, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta tutkii ja tukee soten tietotuotantoa ja osaamista.
 • Professori Teemu Makkonen, talousmaantiede: Innovaatioiden talousmaantiede.
 • Professori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, vanhuusoikeus: Ihmisarvoinen vanhuus – Ikääntyvien oikeudet ja sitä koskeva tutkimus.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto, jukka.monkkonen@uef.fi