Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Itä-Suomen yliopiston englanninkielinen logo.

Itä-Suomen yliopistolle merkittävää kehitysyhteistyörahoitusta

Itä-Suomen yliopisto menestyi erinomaisesti kevään 2023 kehitysyhteistyörahoitushauissa. Itä-Suomen yliopistolle ja sen hankekumppaneille eri rahoitusinstrumenteista myönnetty rahoitus on yhteensä yli 3,2 miljoonaa euroa.

Erasmus+ -rahoitusta globaaliin liikkuvuuteen ja kapasiteetin vahvistamiseen

Itä-Suomen yliopistolle on myönnetty yli 475 000 euron rahoitus opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen Erasmus+ globaalin liikkuvuuden tuki -ohjelmasta. Rahoituksella tuetaan liikkuvuutta 21:een EU:n ulkopuoliseen maahan vuosina 2023–2026. Kevään 2023 hakukierroksella Itä-Suomen yliopistolle myönnetty rahoitus oli kansallisesti suurin. 

Suuri osa rahoituksesta on varattu liikkuvuuteen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa Itä-Suomen yliopistolla on kumppaneita muun muassa Ghanassa, Keniassa, Etelä-Afrikassa ja Sambiassa. Latinalaisessa Amerikassa rahoitusta on varattu liikkuvuuteen Boliviassa, Chilessä, Kolumbiassa ja Ecuadorissa sijaitsevien kumppanien välillä, ja Karibialla liikkuvuuteen Dominikaanisessa tasavallassa sijaitsevien kumppaneiden välillä. Aasiassa rahoitus keskittyy Kiinaan, Malesiaan, Mongoliaan ja Nepaliin, ja Keski-Aasiassa puolestaan Kirgisiaan, Tadžikistaniin ja Uzbekistaniin. Liikkuvuusrahoitusta on myös varattu eteläisen Välimeren alueella sijaitseviin kumppanuusmaihin, kuten Israeliin, Marokkoon ja Palestiinaan. 

– Myönnetty rahoitus mahdollistaa opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden lisäämisen Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisesti, mikä edistää oppimista ja henkilökohtaista kasvua, laajentaa globaalia näkökulmaa sekä edistää sosiaalista osallisuutta monimuotoisuutta korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa, sanoo Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä.

Itä-Suomen yliopistolle myönnettiin Erasmus+ -rahoitusta myös Kapasiteetin vahvistaminen korkeakoulutuksen alalla -ohjelmasta professori Frank Berningerin johtamalle hankkeelle, jonka tavoitteena on perustaa Ghanaan ilmastoyliopistojen verkosto ja hyödyntää tutkittua tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen sekä ghanalaisten Kwame Nkrumah University of Science and Technologyn, Cape Coast Universityn ja Centre for Indigenous Knowledge and Organisational Development -järjestön ja Kööpenhaminan yliopiston välisenä yhteistyönä. Kolmivuotiselle hankkeelle myönnettiin 776 208 euron rahoitus ja sen tavoitteena on vahvistaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää paikallista opetusta. Hanke keskittyy maankäyttöön, maatalouteen ja metsätalouteen, ja sen puitteissa pyritään luomaan nuorille opettajille tarkoitettu mentorointiohjelma sekä tukemaan opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden start-up-ideoita.

Lisätietoa korkeakoulujen Erasmus+ -rahoitushakukierroksen tuloksista.

Team Finland Knowledge -ohjelmasta rahoitusta toksikologian ja opettajankoulutuksen hankkeisiin

Itä-Suomen yliopisto menestyi myös Team Finland Knowledge -ohjelman rahoitushaussa ja sai koordinoitavakseen kaksi hanketta. Professori Jaana Rysän ja tutkijatohtori Suchetana De Storvikin johtamassa toksikologian alan hankkeessa edistetään toksikologian koulutusta ja lisätään tietoisuutta aihepiiristä erityisesti elintarvikkeissa, ympäristössä ja lääkkeissä esiintyvien kemikaaliryhmien osalta. Hankkeelle myönnettiin 71 936 euron rahoitus ja sitä koordinoi Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos. Hankekumppaneita ovat Helsingin yliopisto sekä Tshwanen Institute of Techology Etelä-Afrikassa ja Harare Institute of Technology Zimbabwessa. Hankkeen englanninkielinen kuvaus OPH:n verkkosivuilla.

Toinen koordinoitavista hankkeista on professori Sirpa Kokon johtama suomalais-uruguaylainen kumppanuushanke STEAM-lähestymistavan edistämiseksi opettajankoulutuksessa. Hankkeen tavoitteena on yhteiskehittää ja pilotoida STEAM-opetussuunnitelmia opettajankoulutuksessa, parantaa opettajankouluttajien pedagogisia STEAM-taitoja, luoda yhteisiä pedagogisia resursseja suomalais-uruguaylaiselle yhteistyölle sekä perustaa suomalais-uruguaylainen STEAM-verkosto opettajankouluttajille. Hanke sai 64 000 euron rahoituksen ja sitä koordinoi Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto. Kumppaneina ovat Jyväskylän yliopisto Suomessa ja Universidad de la Empresa Uruguayssa. Hankkeen englanninkielinen kuvaus Opetushallituksen verkkosivuilla.

Itä-Suomen yliopisto on lisäksi kumppanina kahdessa Team Finland Knowledge -ohjelman hankkeessa. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on professori Sirpa Kokon johdolla mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää koulutuksen tasa-arvoa hyödyntämällä digitaalista pedagogiikkaa STEAM-opettajien koulutuksessa. Hankkeessa luodaan, jaetaan ja arvioidaan suomalaisen ja eteläafrikkalaisen opettajankoulutuksen hyviä käytänteitä ja tietoja. Hanketta johtaa Helsingin yliopisto, ja eteläafrikkalainen kumppani on Stellenbosch University. Hankkeelle myönnettiin 63 880 euron rahoitus. Hankkeen englanninkielinen kuvaus Opetushallituksen verkkosivuilla.

Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osasto puolestaan on vanhemman yliopistonlehtori Aino Äikkään ja yliopistonlehtori Katariina Walzerin johdolla mukana hankkeessa, joka tarkastelee inklusiivista opetusta yhteisopettajatiimeissä ja keskittyy suomalaisten ja kaakkoisaasialaisten opettajaopiskelijoiden yhteistyöhön opetusharjoittelussa. Hankkeen tavoitteena on tukea kansainvälistä liikkuvuutta ja kulttuurienvälistä osaamista sekä kehittää opettajaopiskelijoiden inklusiivisen opetuksen taitoja osallistamalla opiskelijoita monikulttuurisiin yhteisopettajatiimeihin opetusharjoittelun aikana. Hanketta johtaa Helsingin yliopisto ja muut kumppanit ovat Universitas Djuanda Indonesiassa sekä malesialaiset Kuala Lumpur Finland International School ja Universiti Pendidikan Sultan Idri. Hankkeen englanninkielinen kuvaus Opetushallituksen sivuilla.

Higher Education Partnership  -ohjelmasta rahoitusta kestävän kehityksen edistämiseen opettajankoulutuksessa

Itä-Suomen yliopisto sai rahoitusta myös Higher Education Partnership -ohjelmasta soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston hankkeelle, jossa kehitetään opettajankoulutusta kestävän kehityksen edistämiseksi. Professori Sari Havu-Nuutisen johtama hanke pyrkii edistämään opettajankouluttajien ja opettajaopiskelijoiden taitoja sekä jakamaan kestävään kehitykseen liittyviä hyviä käytänteitä Suomessa, Namibiassa ja Tansaniassa. Hankkeessa kumppaneina ovat Namibian yliopisto, Dar es Salaam University College of Education Tansaniassa sekä Turun yliopisto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 754 997 euroa. Lisätietoa hankkeesta.

DEVELOP 2 -ohjelmasta lähes miljoonan euron kehitystutkimusrahoitus

Itä-Suomen yliopisto menestyi hyvin myös ulkoministeriön ja Suomen Akatemian DEVELOP2 -ohjelmahaussa. Yliopistolle myönnettiin lähes miljoonan euron rahoitus. Lisätietoa.

– Olemme todenneet, että olemassa olevan koulutus- ja tutkimusyhteistyömme vahvistaminen globaalissa etelässä on tärkeää globaalin vastuumme ja kestävän kehityksen kannalta. Haluamme edistää tasa-arvoisia, vastuullisia ja osallistavia kumppanuuksia, ja saamamme rahoitus tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen sanoo.

Lisätietoja: