Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tekstitarroja lasiseinässä.

Itä-Suomen yliopiston hankkeille lähes miljoonan euron kehitystutkimuksen rahoitus

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö ovat myöntäneet rahoituksen yhdeksälle kehitystutkimushankkeelle DEVELOP2-akatemiaohjelman haussa.

Kehitystutkimuksen DEVELOP2 -akatemiaohjelman tavoitteena on tuottaa tietoa ongelmien ratkaisuun esimerkiksi terveyteen, luonnonvaroihin, talouteen ja koulutukseen liittyen. Lisäksi kehitystutkimuksessa tarvitaan tietoa kansainvälisten, kansallisten ja kulttuuristen järjestelmien toiminnasta sekä näiden kehitykselle asettamista rajoituksista ja mahdollisuuksista.

Yhdeksässä Suomen Akatemian ja ulkoministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa on yhteensä 11 tutkimusryhmää. Suomen Akatemia rahoittaa hankkeista viisi ja ulkoministeriö neljä. DEVELOP2-akatemiaohjelma on jatkoa aikaisemmalle DEVELOP-akatemiaohjelmalle, joka toimi vuosina 2018–2023.

Itä-Suomen yliopiston hankkeet saivat yhteensä lähes miljoonan euron rahoituksen akatemiaohjelmassa. Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen tutkimusjohtajan Jarkko Tissarin hanke tutkii teknologisia ja sosioekonomisia ratkaisuja sisäilman saasteiden vähentämiseksi Nepalissa. Tutkimus alkaa syyskuussa 2023 ja päättyy vuoden 2026 loppuun. Ulkoministeriön rahoitus hankkeelle on 577312 euroa.

Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen yliopistotutkijan Anu Valtosen tutkimushanke selvittää Ruspolia differens -kantojen kestävää käyttöä Itä-Afrikan ruokaturvan parantamiseksi. Ruspolia differens on yksi Itä-Afrikan tärkeimmistä syötävistä hyönteisistä, ja sen pyynnillä on monia terveydellisiä, ympäristöön liittyviä, taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä maaseutuyhteisöille. Tutkimus alkaa syyskuussa 2023 ja jatkuu vuoden 2026 loppuun saakka. Suomen Akatemian rahoitus hankkeelle on 418861 euroa.

Lähteet: Suomen Akatemian tiedote ja ulkoministeriön tiedote.