Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Yleiskuvaa toimistolta.

Itä-Suomen yliopisto tutkimaan julkisen tiedon maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutuksia

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta (VNTEAS) on valinnut Itä-Suomen yliopiston johtaman tutkimusryhmän toteuttamaan ”Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset – JULKIHINTA” -hanketta. Hankkeessa tutkitaan muun muassa sitä, millaisia vaikutuksia tiedon hinnalla on sen käyttöön sekä sitä, miten julkisen hallinnon tiedon maksullisuus tai maksuttomuus vaikuttaa tiedon käyttöön yhteiskunnassa. Hankkeella on liitos osallistumis- ja vaikuttamisperusoikeuksien toteutumiseen julkisuusperiaatteen kautta.

Hankkeen vastuullisen johtajan, Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori, julkisoikeuden dosentti Matti Muukkosen mukaan hanke kohdistuu julkisen sektorin tietojen käytettävyyteen Suomessa.

– Meillä on poikkeuksellisen laajat julkiset rekisterit, joista jo vuosia on toivottu tulevan yksi taloudellisen kasvun elementti. Toisaalta niissä olevilla tiedoilla on myös suuri merkitys sille, miten Suomessa esimerkiksi julkiseen keskusteluun voidaan osallistua tai miten esimerkiksi yksittäiset tutkijat voisivat niitä tieteen harjoittamisessa hyödyntää, Muukkonen tuo esiin.

Hänen mukaansa myös perusoikeuksien toteutumisen kannalta julkisten tietojen tulee olla mahdollisimman laajalti ja helposti käytettävissä. Aiemmin Muukkonen on tutkinut muun muassa kuntien palveluja ja muita keskeisiä tietoja koskevaa verkkojulkaisuvelvollisuutta.

Itä-Suomen yliopiston kanssa hanketta toteuttavat walesilainen Cardiffin yliopisto sekä suomalainen konsulttiyritys CIM Communication & Information Management Simanainen & Co Ay. Työnjaossa Itä-Suomen yliopisto vastaa aikaisemman tiedon keräämisestä ja hankkeen oikeustieteellisistä osioista, Cardiffin yliopisto taloustieteellisestä tarkastelusta ja CIM Ay aikaisemman teemaan liittyvän tarkastelun ja nyt syntyvän tutkimustiedon yhteensovittamisesta.

Cardiffin yliopistosta hankkeeseen tutkijana osallistuu vanhempi lehtori, taloustieteen dosentti Samuli Leppälä, jonka tutkimusintressit ovat aiemmin liittyneet nimenomaan tiedon taloustieteeseen. CIM Ay:n Anne Kauhanen-Simanainen taas on perehtynyt laajasti tiedon avaamiseen sekä aiemmalla virkamiesurallaan valtiovarainministeriössä että tietoasiantuntija- ja konsultointitehtävissään.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, valtiovarainministeriön hankepäällikkö Tanja Lahti kertoo nyt käynnistyneen VNTEAS-hankkeen liittyvän laajempaan valtiovarainministeriössä käynnissä olevaan tiedon hyödyntämistä ja avaamista koskevaan hankkeeseen.

– Hanke on osa Marinin hallituksen strategista tavoitetta syventää tietopolitiikan johtamista sekä tehdä julkisen tiedon avoimuudesta koko tietopolitiikan kantava periaate, hankepäällikkö Lahti selventää.

Lahden mukaan kokonaisuus liittyy myös tuoreesti eduskunnassa hyväksyttyyn avoimen datan direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon.

– Nyt kun lainsäädäntöämme on kehitetty edesauttamaan tiedon avaamista ja hyödyntämistä, on aika tarkastella kysymystä siitä, muodostaako tiettyjen suoritteiden maksullisuus esteen tavoitteiden saavuttamiselle, Lahti toteaa.

Hanke toteutetaan 1.9.2021-30.6.2022 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Matti Muukkonen, hankkeen vastuullinen johtaja, oikeustieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, matti.muukkonen@uef.fi, puh. 050 3522394

Tanja Lahti, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, tanja.m.lahti@gov.fi, puh. 029 5530650