Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tekstitarroja lasiseinässä.

Itä-Suomen yliopisto rekrytoi UEF-tutkijoita akatemiatutkijahakijoista

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa akatemiatutkijarahoitushaussa hyvin menestyneille (arvosana 5–6) mutta ilman akatemiarahoitusta jääneille tutkijoille mahdollisuuden hakea samalla hakemuksella UEF-tutkijan tehtävään. Ensimmäiset UEF-tutkijat valittiin tehtäviinsä kesällä 2022, ja 2023 aloittaa uusia UEF-tutkijoita yliopistotutkijan tehtävissä. Järjestelmän tavoitteena on vahvistaa yliopistotutkijatason tutkijoiden rekrytointia Itä-Suomen yliopistoon ja edistää tutkijoiden urakehitystä.

Uusia UEF-tutkijoita ovat Piia Bartos farmasian laitokselta, Eeva Houtbeckers humanistiselta osastolta, Samuli Junttila metsätieteiden osastolta, Sirja-Leena Penttinen oikeustieteiden laitokselta, Mari Takalo lääketieteen laitokselta, Paula Korhonen A.I. Virtanen -instituutista ja Matti Itkonen tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

Seuraava akatemiatutkijarahoitushaku käynnistyy 15.11.2023 ja päättyy 17.1.2024. Suomen Akatemia päättää rahoituksesta kesällä 2024. Itä-Suomen yliopisto valitsee hyvin menestyneistä akatemiatutkijarahoitushakijoista uudet UEF-tutkijat 3-vuotisiin yliopistotutkijan tehtäviin kesällä 2024.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuspalvelut järjestää valmennusohjelman tutkijoille, jotka hakevat akatemiatutkijan rahoitusta Itä-Suomen yliopistoon talvihaussa 2024. Valmennukset ovat tiedekuntakohtaisia, ja niistä saa tietoa tiedekunnan tutkimusrahoituksen koordinaattoreilta.

Akkuteknologian arvoketjun, Alzheimerin taudin mekanismin, puukuolemien sekä työn ja talouden tutkimusta

Uusista UEF-tutkijoista yliopistonlehtori Sirja-Leena Penttinen oikeustieteiden laitokselta tutkii akkuteknologian arvoketjun kestävyyttä ja toimitusvarmuutta koskevaa sääntelykehikkoa kansallisella ja alueellisella, erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa, sekä kansainvälisellä ja ylikansallisella tasolla.

Arvoketju muodostuu tarvittavista raaka-aineista akkujen valmistukseen, käyttöön, uudelleenkäyttöön, keräykseen ja lopulta materiaalien kierrätykseen. Akkuteknologien arvoketju on kansainvälinen, ja ylikansalliset kriteerit esimerkiksi akkumateriaaleihin ja jäljitettävyyteen liittyen ovat keskeisessä asemassa luomassa turvallisempaa ja kestävämpää akkuteknologian arvoketjua. Tutkimuksen tavoitteena on yksilöidä parhaat käytännöt kestävämmän ja turvallisemman maailmanlaajuisen arvoketjun varmistamiseksi. 

Biolääketieteen yksikön yliopistotutkijan Mari Takalon tutkimuksen tavoitteena on selvittää mekanismeja, jotka suojaavat Alzheimerin taudilta ja mahdollisesti muilta hermorappeumasairauksilta. Lähtökohta on kartoittaa Alzheimerin taudilta suojaavien geenimuutosten toiminnallisia vaikutuksia ja keskittyä etenkin mikroglioihin eli aivojen immuunisoluihin.

Mikroglian toiminnalla on nykytietämyksen mukaan hyvin suuri rooli niin Alzheimerin taudin kuin muidenkin ikääntymiseen liittyvien hermorappeumasairauksien synnyssä ja/tai etenemisessä. Tutkimus edesauttaa Alzheimerin taudin tautimekanismien ymmärtämistä ja pyrkii identifioimaan uusia kandidaatteja tulevaisuuden lääkehoidon kohteiksi. 

Humanistisen osaston yliopistotutkija Eeva Houtbeckers tutkii taloutta, työtä ja toimeentuloa kestävyysmurroksessa. Etnografinen tutkimus keskittyy ihmisten arkipäivän työhön ja siihen vaikuttaviin instituutioihin. Tutkimus yhdistää muun muassa ekofeminististä, yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja poliittisen talouden tutkimusta. Osana tutkimusta Houtbeckers toimii ruohonjuuritason liikkeissä, joissa haastetaan vallitsevia ajattelutapoja. Tutkimus on osa kasvavaa liikettä, joka kyseenalaistaa talouskasvun välttämättömyyden poliittisena tavoitteena.

Metsätieteiden osaston yliopistotutkija Samuli Junttila tutkii kuivuuden ja kuumuuden aiheuttamia puukuolemia laajoilla alueilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tavoitteena on selvittää, millaiset ympäristötekijät johtavat nopeaan puiden kuolleisuuden kasvuun erilaisissa kasvuympäristöissä, ja luoda malleja, joiden avulla voidaan ennustaa, selviävätkö puut lämpenevässä ilmastossa. Tutkimus hyödyntää laajasti eri tieteenaloja kuten kaukokartoitusta, tekoälyä, metsäekologiaa, entomologiaa ja ekofysiologiaa. Junttila on saanut tutkimukseensa lisäksi ERC-rahoituksen.

Lisätietoja akatemiatutkijarahoitushaun valmennuksesta tutkimusrahoituksen koordinaattoreilta:

  • Filosofinen tiedekunta: Milena Fayt, milena.fayt@uef.fi
  • Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta: Ulla Karhunen, ulla.karhunen@uef.fi, ja Riitta Tegelberg, riitta.tegelberg@uef.fi
  • Terveystieteiden tiedekunta: Maria Rikala, maria.rikala@uef.fi, ja Oskari Uski, oskari.uski@uef.fi
  • Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: Katri Kostiainen, katri.kostiainen@uef.fi, ja Saija Miina, saija.miina@uef.fi

Lisätietoja UEF-tutkijan tehtävistä:

Tutkimuspalveluiden johtaja Anu Liikanen, Itä-Suomen yliopisto, anu.liikanen@uef.fi