Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

JC_Riitta

Geriatrisen lääkehoidon asiantuntijakoulutus lääkealan ammattilaisille

Marraskuussa käynnistyvä geriatrisen lääkehoidon asiantuntijakoulutus turvaa vaativan lääkehoidon toteuttamista kotiolosuhteissa ja tukee lääkealan asiantuntijoiden integroitumista kodinomaisiin ympäristöihin ja kotisairaaloihin.

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen toteuttama koulutus on kehitetty valmentamaan farmasisteja osaksi moniammatillista terveydenhuoltoa. Koulutus antaa valmiudet turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen osana moniammatillista tiimiä.

Tavoitteena on vahvistaa lääkealan asiantuntijoiden integroitumista kodinomaisiin ympäristöihin ja tarjota farmasisteille entistä tehokkaampia keinoja lääkitysturvallisuuden kehittämiseen ja iäkkäiden monimutkaisten lääkehoitojen järkeistämiseen. Koulutus tarjoaa lisäosaamista myös onnistuneeseen saattohoitoon.

– Koulutukselle on todellista tarvetta kentällä. Eliniän nousun myötä hyvin iäkkäiden ihmisten osuus väestöstä kasvaa Suomessa nopeasti, kertoo suunnittelija Jonna-Carita Kanninen Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksesta.

Koulutus korostaa moniammatillisuuden merkitystä vanhusten hoidossa ja tarjoaa lääkealan ammattilaisille osaamista uudenlaisten yhteistyömallien rakentamiselle sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle.

– Tällä hetkellä yhteistyö keskittyy lähinnä neuvontaan, lääkehoitojen arviointiin ja pitkäaikaishoitojen seurantaan. Me tarjoamme koulutuksellamme työkaluja tiiviimmän ja lähempänä potilasta olevan toimintamallin rakentamiseen, Kanninen kertoo.

Verkko-opintoina toteutettava koulutus on suunnattu farmaseuteille ja proviisoreille ja se on laajuudeltaan 20 opintopistettä. Kokonaisuuden suunnittelussa on hyödynnetty sekä kansainvälisiä tutkimuksia että olemassa olevia yliopistollisia farmasian täydennyskoulutuksia.

Koulutus käynnistyy marraskuussa 2021 ja siihen ilmoittautuminen on jo avattu.

Lisätietoja:
suunnittelija Jonna-Carita Kanninen, Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus
jonna-carita.kanninen@uef.fi puh. 029 4457005

koulutussihteeri Anne Pennanen, Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus
annemaarit.pennanen@uef.fi puh. 029 4457095

Ilmoittautumislomake koulutukseen