Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lapset käyttävät tietokoneita.

GenAI -tutkimus vahvistaa lasten ja nuorten kykyä ymmärtää tekoälyyn perustuvia teknologioita

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt 5,4  miljoonaa euroa professori Matti Tedren johtamalle GenAI -konsortiolle.

Monitieteiseen konsortioon kuuluu tietojenkäsittelytieteen, kasvatustieteen ja oikeustieteen tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Helsingin yliopistosta sekä Oulun yliopistosta.

GenAI-konsortio tuottaa ja terävöittää tieteellistä ymmärrystä, joka mahdollistaa tekoälyistyvän yhteiskunnan koulutusratkaisuja.

—Yksi tämän ajan merkittävimmistä haasteista on oivalluttaa lapsia ja nuoria ymmärtämään teknologioita, joista jokapäiväinen arkemme on enenevässä määrin riippuvainen. Esimerkiksi sosiaalisen median palvelut, hakukoneet tai puettavat teknologiat keräävät runsaasti tietoa arjen valinnoista, kulutustottumuksista sekä mielipiteistä.  Tämä onkin nostanut esille monenlaisia huolia ja uusia turvallisuusriskejä liittyen esimerkiksi massadatan käyttöön, sekä lasten yksityisyyden suojaan, sanoo professori Matti Tedre Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

GenAI-konsortion tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kykyä ymmärtää tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvia teknologioita sekä niiden vaikutuksia.  Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja sekä opetusteknologioita, jotka tukevat tekoälyyn sekä yleisemmin digitalisaatioon ja datafikaatioon liittyvien tietojen sekä taitojen oppimista. Lisäksi hankkeessa tuotetaan uutta tietoa lapsen oikeuksista tekoälyjärjestelmien käyttäjinä ja kehittäjinä.

— Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa lasten osallisuutta sekä datatoimijuutta. Käsiteltävät teemat sidotaan vahvasti lasten omaan elinpiiriin, arjen teknologioihin sekä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.  Tällöin lapsia kannustetaan kokeilemaan koneoppimisen periaatteita sekä tutkimaan miten, missä sekä kenen toimesta dataa kerätään ja prosessoidaan.  Yhtä lailla tavoitteena on tukea lasten valmiuksia itse keksiä ja yhdessä kehittää erilaisia tekoälyyn perustuvia sovelluksia sekä uusia innovaatioita. Tärkeää on myös pohtia, millaisia henkilökohtaisia, sosiaalisia ja eettisiä vaikutuksia tekoälyteknologioilla on sekä nyt että tulevaisuudessa, sanoo yliopistotutkija Henriikka Vartiainen soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolta.

Kuusivuotinen hanke ankkuroituu yhteissuunnittelun periaatteille. Aktiivista yhteistyötä tehdään paikallisten koulujen sekä opettajankoulutuksen kanssa.  Yhteiskehittelyä, työpajoja sekä materiaalien testausta tehdään myös esimerkiksi Heurekassa sekä Joensuun SciFestissä.

GenAI-konsortion vastuullisina tutkijoina toimivat Matti Tedre (UEF), Henriikka Vartiainen (UEF), Teemu Roos (HY), Susanna Lindroos-Hovinheimo (HY), Kaiju Kangas (HY) ja Kati Mäkitalo (OY).

Lisätietoja:

Professori Matti Tedre, tietojenkäsittelytieteen laitos, puh. 050 434 0376