Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Tanja Tarvainen.

Euroopan tutkimusneuvoston rahoitus apulaisprofessori Tanja Tarvaiselle

Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen apulaisprofessori Tanja Tarvaiselle on myönnetty arvostettu eurooppalainen ERC Consolidator Grant -rahoitus. Rahoitus on viisivuotinen ja suuruudeltaan kaksi miljoonaa euroa. Kyseessä on Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen Consolidator Grant -rahoitus.

ERC-rahoitukset ovat Euroopan arvostetuimpia ja vaikeimmin saatavia apurahoja. Tänä vuonna myönnettyjen ERC Consolidator -rahoitusten kokonaissumma oli 655 miljoonaa euroa, ja Suomessa rahoitusta sai kuusi tutkijaa.

Uusia kvantitatiivisia kuvantamismenetelmiä

Rahoitus myönnettiin tutkimukseen, jossa kehitetään kvantitatiivisia kuvantamismenetelmiä perustuen kytketyn fysiikan ilmiöihin. Tällaisia kytketyn fysiikan ilmiöitä ovat muun muassa valolla aiheutettu ultraäänen muodostuminen fotoakustisen ilmiön kautta. Hankkeessa keskitytään kvantitatiivisten kuvantamismenetelmien kehittämiseen käyttäen Bayesilaisia inversio-laskennan menetelmiä. Tavoitteena on uusien kuvantamismenetelmien kehittäminen muun muassa biolääketieteellisen tutkimuksen ja kuvantamisen tarpeisiin.

Kokonaisuudessaan Suomessa tehtävä inversio-ongelmien tutkimus on kansainvälisesti erittäin arvostettua, ja Tarvaisen työryhmä kuuluu Suomen Akatemian Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikköön.

Tarvaisen mukaan Suomen Akatemian rahoitukset, kuten huippuyksikön ja akatemiatutkijan rahoitukset, ovat merkittäviltä osin mahdollistaneet hänen tutkimustyönsä kehittymisen kansainvälisesti korkealle tasolle.

—Uusien kuvantamismenetelmien tutkimus on monitieteistä tutkimustyötä, jossa yhdistyy muun muassa fysiikan ja sovelletun matematiikan menetelmätutkimus, Tarvainen toteaa.

Tarvaisen työryhmän monitieteistä osaamispohjaa kuvaa hyvin se, että hän kuuluu myös Itä-Suomen yliopiston fotoniikan instituuttiin ja Suomen Akatemian Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva -ohjelmaan. 

 

Tutkimusmyönteinen laitos kasvattaa vahvaksi tutkijaksi

Tarvaisen työryhmä työskentelee Itä-Suomen yliopistossa sovelletun fysiikan laitoksella. Sovelletun fysiikan laitos on ansioitunut vahvana tutkimusyksikkönä, jonka työtyytyväisyys on erinomainen. Myös Tarvainen kiittelee laitosta ja sen johtajia tästä tutkimusmyönteisestä ilmapiiristä.

Laitoksen johtaja Kari Lehtisen mukaan tavoitteena on ollut mahdollistaa tutkimushenkilökunnan keskittyminen tutkimustyöhön ja erityisesti nuorien lupaavien tutkijoiden tukeminen.

—Hyvä työilmapiiri ruokkii luovuutta ja mahdollistaa uusien tutkimusideoiden synnyn, Lehtinen sanoo.

Tarvaisen Consolidator Grant -rahoitus onkin sovelletun fysiikan laitoksen kolmas ERC-rahoitus.

Lisätietoja: Tanja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto, Sovelletun fysiikan laitos, puh. 040 355 2310, tanja.tarvainen(at)uef.fi,  https://uefconnect.uef.fi/henkilo/tanja.tarvainen/

Kaikki ERC-hankkeet Itä-Suomen yliopistossa

Euroopan tutkimusneuvosto