Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Vuoristolampi

Laskennallisia menetelmiä seismiseen kuvantamiseen

Seismisellä kuvantamisella tarkoitetaan geofysikaalisia tekniikoita, joita voidaan hyödyntää maaperän kuvantamiseen. Seismiset aallot vuorovaikuttavat väliaineen kanssa ja siten havaituista signaaleista voidaan saada tietoa maaperän ominaisuuksista. Kyseiset kuvantamistekniikat hyödyntävät erilaisia seismisiä herätteitä vaihdellen maanjäristyksistä erilaisiin räjäytyksiin. Tekniikoita voidaan hyödyntää lukuisissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi öljyn, kaasun, mineraalien ja pohjaveden etsinnässä. Toisaalta niitä voidaan hyödyntää myös maaperän monitorointiin esimerkiksi pohjaveden ja hiilidioksidin varastoinnin sovelluksissa.

Kenneth Muhumuzan väitöskirjatyössä tutkittiin seismisen kuvantamisen laskennallisia menetelmiä. Tutkimuksen pääpaino oli tutkia numeerisia menetelmiä, jotka hyödyntävät havaittujen seismisten signaalien tiedon mahdollisimman monipuolisesti. Väitöskirjatyössä kehitettyjä menetelmiä sovellettiin sekä synteettiseen että kokeelliseen aineistoon. Kehitetyt menetelmät nopeuttivat estimaattien laskentaa ja toisaalta paransivat niiden tarkkuutta.

MSc Kenneth Muhumuzan sovelletun fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Computational methods for seismic imaging and monitoring tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Børge Arntsen, Norwegian University of Science and Technology, Norja, ja kustoksena dosentti Timo Lähivaara, Itä-Suomen yliopisto. Väitöstilaisuus pidetään 28.10.2020 klo 12 alkaen Kuopiossa. Tilaisuuden kieli on englanti.

Väittelijän painolaatuinen kuva

Väitöstilaisuus verkossa