Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Mies pitelee kipeää polvea.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin rahoitusta nivelrikon etenemistä ennustavan algoritmin kaupallistamiseen

Akatemiatutkija Mika Monosen johtama hanke on saanut EIT Digitalin myöntämän rahoituksen tuotteistamaan ja kaupallistamaan nivelrikon etenemistä ennustavaa algoritmia. Hankkeessa algoritmi yhdistetään osaksi lääkintälaiteohjelmistoa, joka helpottaa, nopeuttaa ja tukee hoitavan lääkärin päätöksentekoa. Tämä mahdollistaa nivelrikon yksilöllisen hoidon suunnittelun, tukien samalla potilaan sitoutumista määrättyihin hoitoihin. Hanke toteutetaan yhdessä kolmen terveysteknologiayrityksen kanssa. Hankkeessa ovat mukana Vireum Oy Kuopiosta, ImageBiopsy Lab Itävallasta, sekä IKNOWHOW Kreikasta.

Nivelrikko on yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista, joka äärimmillään vaikuttaa merkittävästi henkilön työ- ja toimintakykyyn, sekä elämänlaatuun. Nivelrikkoon ei ole parantavaa hoitoa ja nykymenetelmin on mahdollista vain lievittää sen aiheuttamia oireita. Tehokkain hoito olisi sairauden ennaltaehkäiseminen, joka vaatii, että sairaus tulisi tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nykyisillä käytössä olevilla menetelmillä ei pystytä ennustamaan, kuinka sairaus tulee etenemään, minkä seurauksena sairaus usein etenee huomaamattomasti ja hoidot aloitetaan silloin, kun oireet ovat jo läsnä. Menetelmän avulla voidaan tunnistaa nivelrikon syntymisen riskit yksilöllisellä tasolla, sekä aloittaa yksilöllinen hoito sairauden ennaltaehkäisemiseksi tai sen etenemisen hidastamiseksi.

Hankkeen aikana tutkitaan, kuinka henkilökohtaiset riskitekijät vaikuttavat nivelrikon kehittymisen. Lisäksi hankkeen aikana selvitetään terveystaloudellisia laskelmia nivelrikon ennaltaehkäisyn avulla saavutettavista yhteiskunnallisista kustannussäästöistä. Projekti kestää vuoden 2021 loppuun saakka, missä kehitetty lääkintälaiteohjelmisto integroidaan sairaalan kuvantamisjärjestelmiin testaamista ja pilotointia varten. Projektin aikana perustetaan myös yliopistolähtöinen yritys ohjelmiston kaupallistamiseksi. Projektin kokonaisrahoitus on 555 000 euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 277 500 euroa.

Rahoitusta saanut hanke perustuu Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen Biophysics of Bone and Cartilage -tutkimusryhmän pitkäaikaiseen perustutkimukseen luun ja ruston biofysiikasta, sekä näiden tutkimustulosten hyödyntämiseen tietokonemallinnuksessa. Hanke on jatkoa vuonna 2019 Business Finlandin rahoittamalle ”Tutkimuksesta Uutta Liiketoimintaa (TUTL)” Algoa Progress hankkeelle.

Lisätietoja:

Akatemiatutkija Mika Mononen, Itä-Suomen yliopisto, sovelletun fysiikan laitos, mika.mononen (a) uef.fi, p. 040 355 3112

Professori Rami Korhonen, Itä-Suomen yliopisto, sovelletun fysiikan laitos, rami.korhonen (a) uef.fi, p. 040 355 3260

Projektikoordinaattori Joona Kemppainen, Itä-Suomen yliopisto, sovelletun fysiikan laitos, joona.kemppainen (a) uef.fi, p. 050 3093506

Avainsanat