Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Polvinivelen mallinnuskuva tietokoneen näytöllä

Yksilöllistetyn terveyden tutkimusrahoitusta Itä-Suomen yliopiston nivelrikko- ja rintasyöpähankkeille

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen kahteen Itä-Suomen yliopistossa toteutettavaan yksilöllistetyn terveyden tutkimushankkeeseen. Kansainvälisen ERA PerMed -verkoston hausta rahoitetuissa hankkeissa selvitetään nivelrikon ja rintasyövän yksilölliseen hoitoon liittyviä kysymyksiä.

Professori Rami Korhonen sovelletun fysiikan laitokselta sai noin 200 000 euron rahoituksen hankkeelle, jossa kehitetään uusi työkalu nivelrikon yksilöllisen ja sosioekonomisesti optimaalisen hoidon suunnitteluun.Itä-Suomen yliopiston koordinoiman hankkeen kumppaneina ovat Oulun yliopisto, Lundin yliopisto ja Kööpenhaminan yliopisto ja kokonaisrahoitus on miljoona euroa.

Nivelrikko on yleisin niveltauti, josta kärsii yli 40 miljoonaa eurooppalaista. Nivelrikkoon ei ole olemassa parannuskeinoa. Tehokkain hoito olisikin taudin ennaltaehkäisy. Se on kuitenkin nykyään ongelmallista. Parempien ja yksilöllisten hoitojen suunnittelu nivelrikon ennaltaehkäisemiseksi voisi mahdollistua, jos nivelrikon eteneminen voitaisiin ennustaa tarkasti.

DEEPMECHANOKNEE-projektin päätavoite on kehittää uusi, tarkka ja nopea menetelmä nivelrikon etenemisen ennustamiseksi ajan funktiona. Menetelmässä pehmytkudosten ja polvinivelten biomekaniikka sekä laskennallinen mallinnus, kuvantaminen ja potilasdata yhdistetään koneoppimisen kanssa. Menetelmällä saatujen simulaatioiden avulla pyritään löytämään parhaat mahdolliset hoitomuodot potilaille niin, että nivelrikon etenemisen voitaisiin estää tai hidastaa. Hoito voisi olla esimerkiksi muutos elämäntyylissä, yksilöllinen kuntoutus tai kirurginen operaatio. Menetelmän oletetaan tuovan merkittävän sosioekonomisen vaikutuksen.

Yliopistotutkija Leena Latonen biolääketieteen yksiköstä sai noin 130 000 euron rahoituksen tekoälypohjaisen rintasyövän histopatologian kehittämiseen.Tutkimus on osa Karoliinisen instituutin koordinoimaa hanketta, jossa ovat kumppaneina myös Tampereen yliopisto ja Zealandin yliopistollinen sairaala Tanskasta. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin miljoona euroa.

Rintasyöpä todetaan pääasiassa kudosnäytteiden manuaalisella tutkimuksella. Näitä histopatologisia tutkimuksia tekevistä patologeista on kuitenkin pulaa ja näytteen tulkinta voi riippua patologista. Tämä johtaa pitkittyneisiin vastausaikoihin, mikä lisää potilaiden ahdistusta, ja epätasa-arvoiseen asiantuntijuuden saavutettavuuteen syöpäpotilaiden välillä. Lisäksi väärät histopatologiset syöpäluokitukset voivat johtaa yli- tai alihoitoon.

Latosen johtamassa tutkimuksessa kehitetään uusia, tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä avuksi syövän histopatologiseen rutiinianalyysiin. Lisäksi kehitetään uusia kudosnäytteiden analysointimenetelmiä värjäämättömiin kudosnäytteisiin pohjaten. Projektin tarkoituksena on saavuttaa tehokkaampia ja tarkempia histopatologisia menetelmiä, joilla nostetaan rintasyövän diagnostiikan laatua vähentämällä virheitä ja tulkinnan subjektiivisuudesta johtuvaa vaihtelua, sekä tehostetaan syöpäluokitusten tekemistä ja siten vähennetään yli- ja alihoitoriskiä.

Rahoitus kuudelle suomalaishankkeelle

Suomen Akatemia rahoittaa kuutta suomalaista osahanketta neljässä eurooppalaisessa tutkimuskonsortiossa yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla. Tutkimuskonsortiot rahoitetaan kansainvälisen ERA PerMed-verkoston vuoden 2019 hausta, joka oli järjestyksessään toinen. ERA PerMed-verkostoon kuuluu 32 tutkimusrahoittajaa 23 maasta. Seuraava ERA PerMed-haku avataan tammikuussa 2020.

Nyt rahoitetut hankkeet liitetään osaksi Yksilöllistetty terveys - perimästä yhteiskuntaan (pHealth) -akatemiaohjelmaa. Ohjelma keskittyy muun muassa yksilön genomitiedon keräämiseen ja käyttöön oman terveyden ylläpidossa ja edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Lisätietoja:

Professori Rami Korhonen, p. rami.korhonen (a) uef.fi, p. 0403553260

Yliopistotutkija Leena Latonen, p. leena.latonen (a) uef.fi, p. 0505767822

Lisätietoja rahoitushausta:

Ohjelmapäällikkö Heikki Vilen, etunimi.sukunimi@aka.fi, puh. 029 533 5135

Ohjelmapäällikkö Sara Illman, etunimi.sukunimi@aka.fi, puh. 029 533 5119