Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Eino Solje.

Eino Solje palkittiin uraauurtavasta työstään otsa-ohimolohkorappeumien tutkijana

Kokeellisen neurologian dosentti, LT Eino Solje sai Martti Hämäläinen -palkinnon uraauurtavasta työstään muistisairauksiin kuuluvien otsa-ohimolohkorappeumien tutkijana. Palkinto jaettiin Itä-Suomen Lääketiedetapahtumassa Kuopiossa.

Aivojen otsalohkot ohjaavat aivojen toiminnanohjausta, käyttäytymistä ja impulssikontrollia. Ne toimivat ikään kuin aivojen kapellimestareina. Jos otsalohkojen toiminta häiriintyy, muuttuu ihmisen käyttäytyminen usein huomattavasti. Otsa-ohimolohkorappeumat ovat työikäisten toiseksi yleisin etenevän muistisairauden aiheuttaja. Yleisin tämän tautiryhmän oireyhtymistä on otsalohkodementia.

Neurologian erikoislääkäriksi valmistuva Eino Solje tekee tutkimusryhmänsä kanssa uraauurtavaa tutkimusta aiheesta. Hän sai Itä-Suomen Lääketiedetapahtumassa Kuopiossa Martti Hämäläisen nimeä kantavan 5 000 euron tunnustuspalkinnon, joka myönnetään nuorelle tutkijalle kannustukseksi tutkijan uralle. Palkinnon jakaa vuosittain Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys.

Palkintoperustelujen mukaan Solje on kliinisessä työssä osoittanut hallitsevansa syvällisesti tieteellisen ajattelun. Hän on julkaissut 45 korkeatasoista, vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia otsalohkorappeumataudeista ja ohjannut ja ohjaa useita väitöskirjojen tekijöitä. Erikoistumisen jälkeen Soljen on tarkoitus jatkaa ensi vuoden alusta Itä-Suomen yliopiston kliinisen tutkimuskeskuksen aivotutkimusyksikön johtajana.

”Eino Solje on monipuolisesti lahjakas, aktiivinen ja motivoitunut lääkäritutkija. Hän on osoittanut pystyvänsä hyvin aktiiviseen itsenäiseen tutkimustyöhön ja johtamaan tutkimusryhmää. Hän keskittyy tutkimustyössään ajankohtaisesti laaja-alaisesti selvittämään otsalohkodementian varhaispiirteitä, diagnostiikkaa, biomarkkereita, hoitoa, mekanismeja, kuvantamista ja geneettistä etiikkaa”, palkintoperusteluissa kuvataan.

Vahvasti kansainvälisesti verkostoitunut Eino Solje valittiin Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2020 perinteikkääseen Lindaun nobelistitapaamiseen, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisuus Nobel-palkittujen tutkijoiden, eturivin nuorten tutkijoiden ja eri tieteenalojen väliseen vuorovaikutukseen. Vuosina 2020–2021 hän oli vierailevana tutkijana Brescian yliopistossa Italiassa.

Aktiivinen vaikuttaja ja tutkimustiedon välittäjä

Lääketieteen opinnot Eino Solje aloitti Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2011. Väitöskirjatyö alkoi jo seuraavana vuonna professori Anne Remeksen vetämässä otsalohkomuistisairauksien tutkimusryhmässä. Solje väitteli lääketieteen tohtoriksi otsalohkodementian yleisimmän geenivirheen diagnostiikasta ja hoitokäytänteistä vuonna 2016. Väitöstutkimuksen rinnalla Solje suoritti lääketieteen perusopinnot ja valmistui lääketieteen lisensiaatiksi maaliskuussa 2017. Kuukautta myöhemmin hän suoritti loppuun lääketieteen tohtorin tutkinnon. Kokeellisen neurologian dosentuuri hänelle myönnettiin Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2020.

Nykyään Eino Solje johtaa otsalohkodementian tutkimusryhmää Itä-Suomen yliopistossa keskeisenä osana suomalaista The Finnish FTD Research Network -tutkimusverkostoa. FinFTD-verkosto edistää yhteistyötä ja verkottumista otsalohkodementian ja muiden otsa-ohimolohkorappeumien tutkijoiden välillä. Se on kansainvälisesti verkostoitunut muun muassa Frontiers-tutkimusryhmän kanssa, jonka perustajäseniin Solje myös kuuluu.

Eino Solje on vaikuttanut ja välittänyt aktiivisesti uutta lääketieteellistä tutkimustietoa mediassa ja julkaissut podcasteja ja videoita. Mediuutiset valitsi hänet viime vuonna sadan terveysalan vaikuttajan joukkoon. Hän on saanut myös Vuoden viestijä -palkinnon osana FinFTD-tutkimusverkostoa sekä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen, Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Finska Läkareskällskapetin Vuoden nuori kliininen tutkija -palkinnon.

Avainsanat