Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Aivojen magneettikuva.

Business Finlandin Co-creation-rahoitus e-FINGERS-hankkeelle, joka etsii uusia kestäviä ratkaisuja muistisairauksien varhaisempaan diagnostiikkaan

Business Finland on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle Co-creation-rahoituksen, joka on tarkoitettu e-FINGERS-projektin Co-innovation-hakemuksen valmisteluun. Co-creation-vaiheen tarkoituksena on yhteistyöverkoston rakentaminen akateemisten kumppaneiden ja yritysten välille.

e-FINGERS tavoittelee uusien ja kestävämpien toimintatapojen kehittämistä Alzheimerin taudin ja dementian riskiryhmään kuuluvien henkilöiden tunnistamiseen. FINGER-tutkimukseen (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) pohjautuva hanke pyrkii yhdessä yrityskumppaneiden kanssa löytämään uusia toimintamalleja aivoterveyden edistämiseksi. Tavoitteena on Co-innovation-rahoitus, joka mahdollistaisi varsinaisen innovaatioprojektin 2–3 vuodeksi. Kansallinen neurokeskus vastaa hankkeen koordinoinnista. Vastuullisena tutkijana toimii apulaisprofessori Alina Solomon Itä-Suomen yliopistosta ja e-FINGERS-projektin koordinaattorina toimii Annalaura Jokiniemi.

FINGER-tutkimushankkeen tulokset ovat vaikuttavia ja se on ensimmäisenä maailmassa osoittanut monipuolisen elintapaintervention hyödyt ehkäisemään ikääntyneiden kognitiivisten toimintojen heikkenemistä. Toistaiseksi ainoa tehokas keino ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä on noudattaa monipuolista elintapaohjelmaa, jonka vaikutus ilmeni useilla kognitiivisen toiminaan osa-alueilla: toiminnanohjauksessa, tiedonkäsittelyn nopeudessa ja pidemmän viiveen muistitehtävissä.

Dementia ja Alzheimerin tauti ovat merkittäviä kansanterveysongelmia. Monien epäonnistuneiden kliinisten tutkimusten jälkeen ei ole vieläkään onnistuttu kehittämään Alzheimerin tautiin toimivaa lääkettä. Sairausriskissä tai sen alkuvaiheessa olevien henkilöiden tehostunut tunnistaminen edistäisi hoitojen kehittämistä, mutta tähän tarvitaan uusia ja kestäviä toimintatapoja. Esimerkiksi työn alla oleva FINGER2.0-malli yhdistää monipuolisen elintapoihin pohjautuvan intervention toimiviin lääkkeisiin.

Alina Solomon on tehnyt pitkään Alzheimerin tautiin ja dementiaan, erityisesti niiden ehkäisyyn ja varhaiseen diagnostiikkaan liittyvää tutkimusta. Solomon on mukana monessa FINGER-mallia hyödyntävässä tutkimuksessa. Hän toimii tieteellisenä koordinaattorina sekä FINGER-tutkimuksessa että World-Wide FINGERS-verkostossa (WW-FINGERS). WW-FINGERS on ensimmäinen maailmanlaajuinen ja monitieteinen verkosto, jossa tutkitaan dementian ehkäisyä, ja siihen osallistuu tällä hetkellä 45 jäsenmaata. Verkoston tarkoituksena on testata, sopeuttaa ja optimoida FINGER-mallia muistisairauksien riskissä oleville ihmisryhmille eri kulttuureissa ja erilaisilla käytettävissä olevilla resursseilla.

Kansallisen neurokeskuksen koordinoima e-FINGERS-hanke perustuu FINGER-mallin tuloksiin, joiden mukaan sairastumisriskin havaitsemisella varhain ja muistitoimintojen heikkenemisen ehkäisyyn panostamisella on merkittävä rooli kognitiivisten kykyjen heikkenemisen hidastamisessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää virtuaalisia työkaluja yksilöllistettyyn aivoterveyden edistämiseen. Tällainen uusi työkalu voi olla esimerkiksi ohjelmisto tai digitaalinen biomarkkeri, jota on mahdollista käyttää riskiryhmien tehokkaampaan tunnistamiseen. Tämä mahdollistaisi riskiryhmien ohjaamisen oikeanlaisen hoidon ja tutkimuksen piiriin nykyistä varhaisemmin sekä sairauden ja riskien monitoroinnin ja lääkehoidon kehittämisen pitkällä aikavälillä. e-FINGERS- työkalut suunnitellaan skaalautuvaksi ja tulevaisuudessa mahdollisesti hyödynnettäväksi myös laajemmin muihin aivosairauksiin ja aivoterveyden haasteisiin. Tavoitteena on luoda kansainvälinen virtuaalinen fasilitaattori innovatiiviselle neurotieteiden tutkimus- ja kehitystoiminnalle, jossa teollisuuden toimijat on otettu mukaan kehitystyöhön jo aikaisessa vaiheessa.

Tällä hetkellä hankkeessa rakennetaan konsortiota tahoista, joita kiinnostaa kehittää innovaatioita tutkimustulosten muokkaamiseksi toimiviksi käytännön ratkaisuiksi. e-FINGERS- projekti etsii yhteistyökumppaneita suomalaisista yrityksistä. Mikäli yrityksellänne on kiinnostusta yhteisprojektille, ota yhteyttä Alina Solomoniin (alina.solomon(a)uef.fi) tai Annalaura Jokiniemeen (annalaura.jokiniemi(a)uef.fi).

Lisätietoa:

Ngandu, Tiia, et al. ”A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial.” The Lancet 385.9984 (2015): 2255-2263.