Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nuhainen henkilö.

Atoopikoilla on vähemmän melanoomaa ja sisäelinsyöpiä

Atooppisia sairauksia, kuten allergista astmaa tai nuhaa, sairastavien henkilöiden joukossa havaittiin tuoreessa tutkimuksessa vähemmän melanoomatapauksia kuin ei-atoopikoilla.  Atoopikkojen melanoomariski oli jopa puolet pienempi kuin vertailuryhmässä. Myös yleinen ihosyöpäriski oli lääkärin tekemän riskiarvion mukaan merkittävästi matalampi. Lisäksi atoopikkojen joukossa esiintyi vähemmän sisäelinsyöpiä. Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan toteuttamaan tutkimukseen osallistui lähes 500 henkilöä, joilla oli todettu kohonnut riski sairastua ihosyöpään. Tulokset julkaistiin Melanoma Research -lehdessä.

Atooppiset sairaudet, kuten allerginen astma, allerginen nuha ja atooppinen ihottuma, ovat yleistyneet länsimaissa menneiden vuosikymmenten aikana. Samanaikaisesti myös ihosyövät ovat yleistyneet, mikä on herättänyt arveluja, että näiden välillä voisi olla yhteys. Yhteyttä onkin tutkittu aiemmin, mutta tulokset ovat olleet osin ristiriitaisia. Tutkimuksissa on esitetty, että atooppiseen sairauteen kuuluva krooninen tulehdus tai poikkeavasti toimiva immuunivaste voisi joko edesauttaa syövän kehittymistä tai estää sitä.

–  Viimeisimpänä teoriana on esitetty, että ihossa on jo luonnostaan eräänlainen autoreaktiivinen immunoglobuliini E -vaste, joka voisi suojella syöpää aiheuttavilta tekijöiltä ja syöpään johtavalta ihovauriolta. Tämä teoria on mielekäs, koska atooppisissa sairauksissa on tyypillistä immunoglobuliini E -välitteinen allergia, joten suojamekanismi voi olla atooppisessa ihossa vielä korostuneempi, toteaa tutkimusta johtanut professori Ilkka Harvima Itä-Suomen yliopistosta ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Pohjois-Savon ihosyöpäohjelmaan (PoSiho) kuuluvaan tutkimukseen osallistui KYSin ihotautien poliklinikalla 496 aikuispotilasta, joilla arvioitiin olevan kohonnut riski sairastua johonkin ihosyöpätyyppiin, kuten tyvisolusyöpään, okasolusyöpään tai melanoomaan. Itä-Suomen yliopiston iho- ja sukupuolitautien oppiaineen ihotautilääkärit tutkivat perusteellisesti potilaiden taustatiedot, sairaushistorian sekä ihon. He myös luokittelivat potilaat arvionsa perusteella yleisen ihosyöpäriskin suhteen lievän, keskivahvan tai korkean riskin luokkaan. Lisäksi potilaiden atooppisten sairauksien historia selvitettiin, minkä jälkeen atopiapotilaat jaettiin limakalvoatoopikkojen ja ihoatoopikkojen ryhmiin.

Keskeisinä löydöksinä tutkimuksessa oli, että 171 atoopikon ryhmässä oli merkittävästi vähemmän melanoomatapauksia, merkittävästi vähemmän sisäelinsyöpätapauksia sekä merkittävästi matalampi  ihosyövän yleinen riskiluokka verrattuna ei-atoopikkoihin. Logistisen regressioanalyysin mukaan atoopikkojen melanoomariski oli lähes puolet pienempi ja sisäelinsyöpäriski yli puolet pienempi kuin ei-atoopikoilla. Kun analyysistä poistettiin 94 immuunivajeista potilasta, todettiin madaltuneen melanoomariskin keskittyvän erityisesti limakalvoatoopikkojen ryhmään, jossa riski oli yli puolet pienempi kuin ei-atoopikoilla.

Sen sijaan atopialla ei havaittu tilastollisesti merkittävää yhteyttä ihon aurinkovaurion vaikeusasteeseen, aurinkokeratooseihin, luomien lukumääriin, tyvisolusyöpään eikä okasolusyöpään. Myöskään seerumin kokonais-immunoglobuliini E -pitoisuus ei liittynyt näihin ihomuutoksiin tai sisäelinsyöpiin. Koska tutkimusasetelma oli poikkileikkaava, syy-seuraus -suhdetta tutkimus ei pystynyt osoittamaan.

Tutkimusartikkeli on osa LL Jenni Komulaisen väitöskirjatyötä Itä-Suomen yliopiston iho- ja sukupuolitautien oppiaineessa.

PoSiho-hankkeen tutkimustuloksista on aiemmin tiedotettu, että Pohjois-Savon alueella melanoomakuolleisuus on suhteellisen korkea ilmaantuvuuteen nähden ja säännöllisesti D-vitamiinia käyttävien joukossa oli vähemmän melanoomatapauksia. Harviman mukaan melanoomien ja muiden ihosyöpien vähentämiseksi Pohjois-Savon alueella on aiheellista tunnistaa vielä uusia oleellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sairastumisriskiin.

Lisätietoja:

Ilkka Harvima, ihotautien ja allergologian professori, Itä-Suomen yliopisto ja KYS, ilkka.harvima(a)uef.fi, p. 050 441 3620

https://uefconnect.uef.fi/henkilo/ilkka.harvima/

Tutkimusartikkeli:

Jenni Komulainen, Hanna Siiskonen, Salla Haimakainen, Emilia Kanasuo, Rauno J. Harvima, Ilkka T. Harvima. Patients with a history of atopy have fewer cutaneous melanomas than those without atopy: a cross-sectional study in 496 patients at risk of skin cancers. Melanoma Res 2023, Feb 28; e000887. doi: 10.1097/CMR.0000000000000887.