Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Asko Uoti

Asko Uoti Itä-Suomen yliopiston kunta-alan lahjoitusprofessuuriin

  • Yliopistoyhteisö

Itä-Suomen yliopisto sai vuonna 2016 yhteensä 431 000 euron lahjoituksen kuntien ja maakuntien itsehallintoa koskeviin valtiosääntöoikeudellisiin kysymyksiin keskittyvään oikeustieteen professuuriin. Lahjoitukseen osallistuivat valtakunnallisista kuntayhteisöistä Kuntaliitto, Keva ja Kuntien takauskeskus sekä 112 kuntaa.

Kunta-alan lahjoittamaa oikeustieteen professuuria hoitamaan on nimitetty HTT, YTM Asko Uoti 1.8.2019 alkaen kahdeksi vuodeksi.

Uoti siirtyy tehtävään Tampereen yliopistosta, jossa hän toimii tällä hetkellä julkisoikeuden (opetusalana kunnallisoikeus) yliopistonlehtorin tehtävässä.

Asko Uoti on kunta- ja itsehallintotutkija, joka on kiinnostunut kunnallisen ja alueellisen itsehallinnon ja päätöksenteon oikeudellisista kysymyksistä, julkisen vallan käytöstä, julkisrahoitteisista palveluista ja niiden tulos- ja sopimusohjauksen mahdollisuuksista. Itsehallintoyhdyskuntien toiminnan oikeudelliset haasteet, kuten oikeudellisen ohjauksen ja valvonnan kysymykset kunta–valtio-suhteessa ovat Uotin tutkimustyön ytimessä.

Viimeisimmässä julkaistussa tutkimusartikkelissaan (Unipress Oy 2019) Uoti tarkastelee julkisen vallan, erityisesti kunnan velvoitteita ulkoistetun ja yhtiöitetyn palvelutoiminnan osalta. Myös kuntien lakisääteisten tehtävien arvioinnin ja valvonnan teemat sekä kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen kysymykset ovat parhaillaan Uotin tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteina.

Asko Uoti on väitellyt hallintotieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2003 julkisoikeudellisella väitöskirjalla Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet kunnallisessa päätöksenteossa. Tutkimus lasten hyvinvointipalvelujen oikeudellisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Hän on opiskellut oikeustieteiden lisäksi muun muassa filosofiaa, hallintotiedettä, kansainvälistä politiikkaa, kasvatustieteitä, kunnallistieteitä, sosiaali- ja taloushistoriaa, sosiaali- ja terveystieteitä sekä valtio-oppia.

Oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määtän mukaan kunta- ja itsehallintojuridiikka on laitokselle tärkeä kehittämiskohde.

– Sote- ja maakuntauudistusten kariutuminen tällä hallituskaudella korostaa edelleen aihepiiriä koskevan oikeudellisen osaamisen ja ajantasaisen tutkimustiedon merkitystä. Tulemme panostamaan laajasti eri oppiaineissa kuntien toimintaa koskevaan opetukseen ja tutkimukseen, Määttä kertoo.

Kuntaoikeuden opetuksen ja tutkimuksen vahvistamiseksi oikeustieteiden laitokselle on palkattu tutkijatohtoriksi HTT, YTM, Master of Arts in Law Matti Muukkonen. Aiemmin muun muassa kunnanjohtajana työskennellyt Muukkonen on tutkimustyössään erikoistunut itsehallintoyhdyskuntien oikeuteen. Muukkosen kiinnostuksen kohteena tulevat olemaan muun muassa kuntien konserneihin ja ostopalvelukumppaneihin sovellettavat oikeusnormit, kuntien hallinnon järjestäminen sekä kuntien johtamisen oikeudelliset ulottuvuudet.

Asko Uotin painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/16179?encoding=UTF-8

Lisätietoja:
Oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä, tapio.maatta(at)uef.fi, puh. 050 575 1589
Oikeustieteen professori (1.8.2019 alkaen) Asko Uoti, puh. 040 531 4655
Tutkijatohtori Matti Muukkonen, matti.muukkonen(at)uef.fi, 050 352 2394