Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Aivojen anatominen malli

Aivosäätiö myönsi apurahoja aivosairauksien tutkijoille

Aivosäätiö myönsi useille Kuopion kampuksen tutkijoille tutkimusapurahoja vuodelle 2023. Rahoitusta myönnettiin muistisairauksiin, mielenterveyteen ja syöpään liittyville hankkeille.  

Esimerkkinä rahoitetuista hankkeista säätiön tiedotteessa oli nuorempi tutkija, proviisori Laura Mussalon väitöstutkimus. Mussalo tarkastelee tutkimuksessaan tieliikenneperäisten nanohiukkasten vaikutuksia Alzheimerin tautia sairastavien nenän hajuepiteelin soluihin ja niiden aiheuttamia metabolisia muutoksia terveillä ja Alzheimerin tautia sairastavilla.

Alzheimerin taudissa aivoihin kertyy liikaa beeta-amyloidia. Tautia sairastavilla potilailla beeta-amyloidia on aivojen lisäksi havaittu myös nenän soluissa, ja potilaiden hajuaisti on usein heikentynyt. Tutkimuksessaan Mussalo selvittää, millaisia aineenvaihdunnallisia muutoksia tieliikennepäästöjen sisältämät ultrapienet hiukkaset aiheuttavat nenän hajuepiteelin toimintaan. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa, onko fossiilisilla ja uusiutuvilla dieselpolttoaineilla erilaisia vaikutuksia ja miten moderni teknologia, kuten hiukkassuodattimet, vaikuttaa päästöihin.

Tieliikenteessä syntyvien hiukkasten määrää on säädelty EU:ssa jo vuosikymmeniä, mutta liikenteen aiheuttamien ultrapienien, alle 100 nanometrin kokoisten hiukkasten mahdollisesti aiheuttamiin haittoihin on herätty paremmin vasta viime aikoina.

Apurahansaajat ja hankkeet:

Alzheimer-rahasto

  • Hietanen Tomi: Solumalleista potilaisiin: mikrogliojen toiminnalliset ja patologiset muutokset C9orf72 toistojaksomonistumaan liittyvässä otsa-ohimolohkorappeumassa. Väitöskirja, 10 000 €
  • Mussalo Laura: Tieliikenneperäisten nanohiukkasten vaikutukset Alzheimerin taudin potilaiden nenän hajuepiteelin soluihin ja niiden aiheuttamat metaboliset muutokset terveillä ja Alzheimerin taudin potilailla. Väitöskirja, 9 000 €
  • Pesonen Terhi: Wellbeing and quality of life among people with dementia living in long-term care facilities Hyvinvointi ja elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoidossa asuvilla muistisairailla ihmisillä. Väitöskirja, 5 000 €
  • Soppela Helmi: Otsa-ohimolohkorappeumien ei-perinnölliset riskitekijät sekä diagnoosia edeltävät sosiodemografiset ominaispiirteet. Väitöskirja, 15 000 €

Lastenpsykiatrian rahasto

  • Hamal Manisha: Bullying among Finnish adolescents and its impact on their physiological and psychological health (Suomalaisten nuorten kiusaaminen ja sen vaikutukset fysiologiseen ja psykologiseen terveyteen). Väitöskirja, 4 000 €
  • Kurkinen Karoliina: Elimistön aineenvaihdunnalliset muutokset psykiatrisissa sairauksissa nuorilla avohoitopotilailla. Väitöskirja, 6 000 €
  • Ronkainen Päivi: Lapsen nukkuminen, äidin psyykkinen kuormitus ja istukkakudoksen metabolian säätelyhäiriöt. Väitöskirja, 4 000 €

Neurologiarahasto

  • Puhakka Inka: Säännöllisten poliklinikkakäyntien ja magneettikuvantamiskontrollien hyöty primaarin aivolymfooman (PCNSL) uusimisen havaitsemisessa ja aivolymfoomapotilaiden elämänlaadun arviointi. Väitöskirja, 4 000 €

Tutkijoiden yhteystietoja voi hakea UEF Connect -palvelusta.

Aivosäätiön tiedote ja kaikki apurahansaajat