Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ida Kokkonen, Louise ja Walter Hill.

15 opiskelijaa sai tukea opintojen loppuun saattamiseen Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahastosta

Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston ensimmäiset apurahat Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille on jaettu. 15 opiskelijaa sai apurahan, jolla tuetaan opintojen loppuunsaattamista. Apuraha on lahjoittajan toiveen mukaisesti tarkoitettu perusopiskelijoille, joilla ei olisi muuten taloudellista mahdollisuutta päätoimiseen opiskeluun ilman työntekoa.  

Rahaston toimikunta myönsi apurahoja yhteensä 36 000 euroa. Apuraha myönnettiin joko 4 kuukaudeksi syyslukukaudelle 2021 tai 9 kuukaudeksi lukuvuodelle 2021–2022. Apurahan suuruus on 300 euroa kuukaudessa.

Ensimmäiset apurahat olivat haussa 1.3. –30.4.2021.  Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä 63 kappaletta. Hakijoista 32 oli Pohjois-Savosta, 3 Varsinais-Suomesta tai Satakunnasta ja 28 muualta Suomesta. Lahjoittajan toiveen mukaisesti apurahat myönnettiin ensisijaisesti Pohjois-Savon ja toissijaisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella syntyneille tai asuville opiskelijoille.  

Alkuvuonna perustetun rahaston taustalla on Itä-Suomen yliopiston USA:sta saama testamenttilahjoitus. Louise M. Hillin testamenttiin perustuva, noin miljoonan Yhdysvaltain dollarin lahjoitus muodostaa peruspääoman Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahastolle, jonka apurahoilla tuetaan keskittymistä päätoimiseen opiskeluun. Louise M. Hill ja Walter Hill olivat pariskunta, joka halusi omaisuudellaan tukea vähävaraisia opiskelijoita. Walter Hillin vanhemmilla Ida Kokkosella ja William Hillillä, alkujaan Palomäellä, oli juuret Kuopion ja Porin seuduilla.

Rahaston toimikunta määritteli, että apuraha voidaan myöntää opiskelijoille, jotka suorittavat ensimmäistä ylempää korkeakoulututkintoaan tai alempaa korkeakoulututkintoa ilman oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Koska apurahalla halutaan tukea opintojen loppuunsaattamista, toimikunta määritteli myös, että apurahan hakijan tutkinnosta saa enintään puuttua yhden lukuvuoden eli enintään 60 opintopisteen verran opintoja. 

Edellä mainittujen kriteereiden perusteella hakemuksista löytyi juuri riittävä määrä opiskelijoita, joille apuraha voitiin myöntää. 

– Lahjoittajan toiveena myös on, että apurahan saanut opiskelija valmistumisensa jälkeen muistaisi rahastoa lahjoituksella. Näin rahaston jatko tulevaisuudessakin on turvattu, kertoo rahaston toimikunnan puheenjohtaja, dekaani Sari Rissanen. 

Rahastosta jaetaan apurahoja vuosittain, ja seuraava haku on keväällä 2022.

Lisätietoja: 
 

Sari Rissanen  

Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston toimikunnan puheenjohtaja 

puh. 040 5943774 sähköposti: sari.rissanen@uef.fi 

 

Outi Suorsa  

Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston toimikunnan sihteeri 

puh. 050 375 2155 

sähköposti: outi.suorsa@uef.fi 

 

 

Avainsanat