Opetuksen aktivointi- ja kommunikointimahdollisuuksia

Voit aktivoida osallistujia mm.

Moodlesta löytyy monenlaisia aktivoivia H5P-työkalun sovelluksia.