Offisiantit ja toimikunnat

Kuopion kampuksen promootiotoimikunta 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta:
Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, pj.; varalla dosentti, kl. opettaja Pekka Arikoski

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta:
Professori Maija-Riitta Hirvonen, varapj.; varalla yliopistonlehtori Erkki Pesonen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta:
Yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen; varalla professori Tommi Laukkanen

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY):
Opiskelija Matti Averio; varalla opiskelija Aino Peltonen

Viestintä:
Tiedottaja Ulla Kaltiala; varalla viestintäpäällikkö Petri Hynynen

Promootiosihteeristö:
Johdon assistentti Senja Hytinkoski
Johdon assistentti Tarja Ryhänen
Promootiokoordinaattori Kirsi Bykachev

Promootiosihteeristön toiminnasta vastaa lakiasiainjohtaja Petri Rintamäki.

Kuvasta puuttuvat Matti Averio, Tarja Ryhänen ja Petri Hynynen.