Kuopion yliopiston tohtoripromootio 10.–12.6.2010

Kuopiossa juhlittiin yliopiston seitsemättä tohtoripromootiota 10.–12.6.2010. Promootiossa vihittiin 138 Kuopion yliopistosta väitellyttä nuorta tohtoria ja 16 kunniatohtoria.

Tässä promootiossa käytettiin tohtorinarvon tunnuksena hatun lisäksi viittaa, joka on yksi Kuopion yliopiston omista promootioperinteistä. Viitta otettiin käyttöön ensimmäisessä promootiossa vuonna 1978. Promootiotoimikunnassa oli tuolloin keskusteltu yliopiston akateemisista arvonmerkeistä. Yksi promoottoreista, professori Hänninen, ehdotti että miekan sijasta valittaisiin viitta, koska viitta on rauhanomaisempi akateeminen symboli kuin miekka. Samalla voitaisiin luoda Kuopion yliopistolle omaleimainen promootioperinne.

Viitta suunniteltiin vuonna 1976 valmistuneen rehtorin viitan pohjalta Kuopion Muotoiluakatemiassa (silloisessa Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa). Promoottori Hänninen onnitteli promovendejä vuonna 1978: "Te olette nyt saaneet ensimmäistä kertaa Suomessa harteillenne viitan. Symboloikoon se sitä, että olette vastedes kiedotut tieteellisen tutkimuksen ja korkeimman opetuksen palvelukseen."

Vuoden 1996 promootiosta alkaen on käytössä ollut Marjatta Nevalan kehittämä viittamalli. Mustaa viittaa somistaa Savon keltainen nauha. Viitan sisäpuolella on A4-kokoinen reilu tasku promovendin juhlatarvikkeita varten. Viitan niskaan on brodeerattu nimilaattaan promovendin nimi.