Kunniatohtorit 2010

Vuoden 2010 tohtoripromootiossa vihittiin kunniatohtoreiksi 16 tieteen ja yhteiskuntaelämän vaikuttajaa. Osa kunniatohtoreista valittiin Kuopion yliopiston tiedekuntien ja A. I. Virtanen -instituutin esityksestä, osa laajemman yliopistoyhteisön esitysten pohjalta.

Yliopistoyhteisön yhteiset kunniatohtorit

A. I. Virtanen -instituutin kunniatohtorit

Farmaseuttisen tiedekunnan kunniatohtorit

Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnan kunniatohtorit

Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnan kunniatohtorit

Lääketieteellisen tiedekunnan kunniatohtorit

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtorit

 

Martti Ahtisaari

Yhteiskuntatieteiden kunniatohtoriksi vihittävä presidentti Martti Ahtisaari on tehnyt mittavan uran Suomen ulkoministeriön ja YK:n palveluksessa ja hänet valittiin tasavallan presidentiksi vuonna 1994.

Presidenttikauden jälkeen vuodesta 2000 hän on jatkanut työtään rauhan ja kansainvälisen sovinnon puolesta. Hän on Crisis Management Initiative (CMI) kansalaisjärjestön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Hän on toiminut välittäjänä Acehin maakunnan kapinallisten ja Indonesian hallituksen välisessä rauhansopimuksessa, YK:n henkilöstön turvallisuutta Irakissa selvittäneen paneelin johtajana, YK:n Afrikan sarven erityislähettiläänä, ETYJ:n puheenjohtajan henkilökohtaisena edustajana Keski-Aasiassa ja YK:n pääsihteerin erityisedustajana Kosovon asemaa pohtineessa prosessissa.

Presidentti Ahtisaarella on lukuisia kansainvälisiä luottamustoimia, kuten hallituksen varapuheenjohtaja European Council on Foreign Relations (ECFR), hallintoneuvoston puheenjohtaja Interpeace, puheenjohtaja Itsenäinen Turkki-komissio, puheenjohtaja ImagineNations Group ja palkintolautakunnan jäsen Mo Ibrahim Foundation.

Martti Ahtisaari on saanut lukuisia palkintoja ja huomionosoituksia. Vuonna 2008 hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto. Hän on 19 yliopiston kunniatohtori.

Sivun alkuun

Ritva-Liisa Pohjalainen

Kauppatieteiden kunniatohtoriksi vihitään Ritva-Liisa Pohjalainen, joka on Kuopiossa asuva muotoilija. Hänen erityisvahvuuksiinsa kuuluu korkealaatuisen, uutta luovan taiteellisen työn yhdistäminen teolliseen valmistettavuuteen ja liiketoimintaan.

Pohjalainen valmistui vaatetus- ja tekstiilitaiteilijaksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1974 ja on siitä lähtien ollut yksi Suomen johtavista muotisuunnittelijoista. Hän on uudistanut suomalaista valmisvaateteollisuutta muun muassa perehtymällä markkinointiin ja materiaalituotantoon eri puolilla maailmaa. Laajassa, kokeellisessa uniikkituotannossaan Pohjalainen on liittänyt tekstiili- ja vaatesuunnitteluun klassisen kuvanveiston piirteitä.

Viime vuosina hänen tuotantonsa on laajentunut jalometallikorujen sekä keramiikka- ja lasiesineiden muotoiluun. Ritva-Liisa Pohjalainen on ottanut aktiivisesti kantaa suomalaisen käsityö- ja teollisuusosaamisen säilyttämisen ja kehittämisen puolesta. Pohjalainen on opettanut vaatesuunnittelua Taideteollisessa korkeakoulussa, hänen töitään on esitelty monissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla ja hänelle on myönnetty useita merkittäviä huomionosoituksia kuten Kaj Franck -muotoilupalkinto 2004.

Sivun alkuun

Pekka Puska

Filosofian kunniatohtoriksi vihitään professori Pekka Puska. Hän toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)  pääjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Kansanterveyslaitoksen osastonjohtajana ja Genevessä WHO:n kroonisten tautien ehkäisyn ja terveyden edistämisen johtajana.

Professori Puska toimi 25 vuotta Kuopion korkeakoululla vuonna 1972 käynnistyneen Pohjois-Karjala -projektin johtajana ja päätutkijana. Noiden vuosien tulokset ovat uraauurtavia; työikäisten kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin laski 80 prosentilla ja yleisesti ottaen suomalainen kansanterveys koheni dramaattisesti. WHO:ssa Pekka Puska jatkoi työtään muuan muassa sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyn hyväksi terveyden edistämisen, kansallisten ohjelmien, poliittisten toimien ja alueellisten verkostojen kautta.

Professori Puskalla on lukuisia kansainvälisiä ja kotimaisia luottamustehtäviä. Kotimaassa hän toiminut kansanedustajana, ja on nykyään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja, Sydänliiton puheenjohtaja ja UKK-instituutin hallituksen puheenjohtaja. Hän on Maailman Sydänfederaation presidentti, International Association of National Public Health Institutes yhdistyksen varapuheenjohtaja, sekä WHO:n syöväntutkimuskeskuksen (IARC) hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Professori Puska on Skotlannin St. Andrew's yliopiston kunniatohtori ja Venäjän Luonnontieteiden Akatemian akateemikko. Hän on saanut lukuisia palkintoja, kuten WHO:n vuosittainen Health Education Award, WHO Tobacco Free World Award, the Nordic Award for Public Health ja Rank Prize.

Sivun alkuun

John Martin

Lääketieteen kunniatohtoriksi vihittävä professori John Martin toimii sydän- ja verisuonilääketieteen professorina University College of London yliopistossa.

Professori Martin on arvostettu sydän- ja verisuonitautien kliinikko ja tutkija. Hän on muun muassa tehnyt alkuperäishavainnot verihiutaletuotannon merkityksestä sydänlihasinfarktissa ja verisuonten endoteelisen kasvutekijän (vascular endothelial growth factor, VEGF) verisuonen seinämää suojaavasta roolista.

Professori Martinilla on ollut ja on edelleen useita kansainvälisiä luottamustehtäviä. Hän on saanut esimerkiksi Queen Victoria Eugenia -vieraileva professoripalkinnon (Complutense University of Madrid 2004-2005), Euroopan Sydänsäätiön kultamitalin vuonna 2008 ja hän oli yksi finalisteista valittaessa arvostettua tutkimuspalkintoa Descartes Prize vuonna 2004. Professori Martin on aktiivinen vaikuttaja myös EU:n tasolla ja kirjoittanut esimerkiksi European Heart Health Charter -perustamisasiakirjan. Hän on European Critical Care Foundation -säätiön perustaja ja johtaa parhaillaan Institute of Cardiovascular Science at University College London -instituutin perustamista.

Professori John Martin on akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan pitkäaikainen yhteistyökumppani ja he ovat Lontoossa ja Kuopiossa toimivan bioteknologiayritys Ark Therapeutics'n perustajat.

Sivun alkuun

Ole Petter Ottersen

Lääketieteen kunniatohtoriksi vihittävä professori Ole Petter Ottersen työskentelee Oslon yliopiston rehtorina. Professori Ottersen on arvostettu molekulaarisen neurotieteen tutkija. Hänen tutkimuksensa selvittävät solujen vesitasapainoa säätelevän akvaporiini-4 -molekyylin merkitystä keskushermoston sairausprosesseissa, veri-aivoesteen muodostavien astrosyyttien hienorakennetta sekä hermoston tärkeimmän välittäjäaineen glutamaatin homeostaasin säätelyä sekä sen ionikanavareseptorien toimintaa.

Rehtorinimitykseensä saakka hän toimi Center for Molecular Biology and Neuroscience -huippuyksikön johtajana ja hän koordinoi pohjoismaista huippututkimusyksikköä "Nordic Center of Excellence of Molecular Medicine" . Hän toimii yhä yhden neurotieteiden arvostetuimman tieteellisen julkaisusarjan "Neuroscience" sekä kansainvälisen aivotutkimusjärjestön (IBRO) virallisen lehden päätoimittajana.

Professori Ole-Petter Ottersen on saanut useita kunnianosoituksia ja palkintoja, kuten Jahre Prize for young scientists, Lundbeckfondens Nordiske Forskerpris/Nordic Research Prize ja Jahre Prize for senior scientists. Hänellä on useita kansainvälisiä luottamustehtäviä. Hän toimii muun muassa neurotieteen paneelin puheenjohtajana European Research Councilissa (ERC). Professori Ottersen toimi vuonna 2008 tehdyssä Kuopion yliopiston tutkimuksen arvioinnissa farmaseuttista tiedekuntaa ja A.I.Virtanen –Instituuttia arvioineessa paneelissa.

Sivun alkuun

Per Artursson

Farmasian kunniatohtoriksi vihitään professori Per Artursson, joka toimii Uppsalan yliopiston lääkemuotojen suunnittelun professorina. Professori Arturssonilla on pitkä ja merkittävä ura farmasian tutkijana, erityisesti lääkeaineiden imeytymisen, annostelun ja kohdentamisen alalla. Hän on uranuurtaja lääkeaineiden ohutsuoli-imeytymistä ennustavien soluviljelymallien kehittämisessä maailmassa.

Professori Artursson toimii lukuisien tieteellisten lehtien toimituskunnissa ja hän on saanut useita kansainvälisiä palkintoja.työstään. Hän on yksi farmakologian alan siteeratuimpia tutkijoita maailmassa.

Professori Artursson on tehnyt jo pitkään kiinteää yhteistyötä Kuopion yliopiston farmaseuttisen tiedekunnan kanssa, tarjoten esimerkiksi lukuisille proviisoriopiskelijoille mahdollisuuden tehdä pro gradu tutkielmansa laboratoriossaan. Professori Artursson toimi vuonna 2008 tehdyssä Kuopion yliopiston tutkimuksen arvioinnissa farmaseuttista tiedekuntaa ja A.I.Virtanen –Instituuttia arvioineessa paneelissa.

Sivun alkuun

Liisa Turakka

Farmasian kunniatohtoriksi vihittävä professori emerita Liisa Turakka siirtyi Helsingistä Kuopioon vuonna 1973 suunnittelemaan ja toteuttamaan farmasian koulutusohjelmia Kuopion korkeakouluun. Hän työskenteli Kuopion korkeakoulussa ja yliopistossa vuoteen 1988 eli yhteensä 15 vuotta muun muassa farmasian teknologian professorina ja apulaisprofessorina.

Kuopiosta Liisa Turakka siirtyi valtakunnallisiin lääkevalvonnan johtotehtäviin; hän toimi Lääkelaboratorion johtajana vuoteen 1993 ja Lääkelaitoksen osastopäällikkönä vuoteen 2006 saakka. Professori Liisa Turakka toimi ensimmäisenä suomalaisena Euroopan farmakopeakomission puheenjohtajistossa. Hänellä on ollut luottamustehtäviä lukuisissa muissa kansainvälisissä ja kotimaisissa lääkealan organisaatioissa, mm. Euroopan farmakopeakomission Suomen valtuuskunnassa ja asiantuntijaryhmissä, Pohjoismaisessa lääkelautakunnassa, Euroopan lääkearviointiviraston (EMEA) lääkevalmistekomitean ja eläinlääkekomitean alaisessa lääkkeiden laatua käsittelevässä asiantuntijaryhmässä, Suomen Akatemiassa sekä Helsingin ja Kuopion yliopistoissa.

Hän jäi eläkkeelle Lääkelaitoksesta vuonna 2006. Eläkkeelläkin hän on ollut aktiivinen toimija. Vuonna 2008 hän teki selvityksen Lääkealan keskuksen sijoituspaikasta Sosiaali- ja terveysministeriön kutsumana selvityshenkilönä. Liisa Turakka on myös Kuopion yliopiston dosentti.

Sivun alkuun

Silvia Gherardi

Kauppatieteiden kunniatohtori vihittävä professori Silvia Gherardi toimii Italiassa Trenton yliopiston sosiologian laitoksella organisaatio- ja työpsykologian professorina sekä Research Unit on Communication, Organizational Learning, and Aesthetics -tutkimusyksikön johtajana. Silvia Gherardi on tunnettu ja arvostettu erityisesti organisaatioiden teknologiseen muutokseen liittyvästä organisaatioiden osaamis- ja oppimistutkimuksesta.

Hän on tutkinut myös sukupuolen merkitystä työorganisaatioissa, työturvallisuutta ja organisaatiokulttuuria. Hän on kehittänyt yhteiskuntatieteellistä käytäntöjen tutkimuksen lähestymistapaa (practice-based research), joka on tällä hetkellä eräs organisaatiotutkimuksen kiinnostavimmista tutkimusalueista. Useat hänen julkaisemansa kirjat ja artikkelit ovat alansa klassikkoja.

Professori Gherardi on nimitetty EGOSin (European Group of Organizational Studies) kunniajäseneksi ja hän on Roskilden yliopiston kunniatohtori. Professori Gherardi on vieraillut Suomessa säännöllisesti viime vuosina. Kuopion yliopiston kauppatieteiden laitoksella hän vieraili keväällä 2009.

Sivun alkuun

Erkki Oja

Filosofian kunniatohtoriksi vihitään professori Erkki Oja, joka on tunnetuimpia suomalaisia neuroverkkotutkijoita. Hän työskentelee Teknillisessä korkeakoulussa tietojenkäsittelytekniikan professorina ja johtaa Adaptiivisen informatiikan huippuyksikköä, joka tutkii älykkäitä tietojenkäsittelymenetelmiä ja soveltaa niitä useisiin ongelmiin. Hän toimii myös Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtajana.

Professori Oja on jäsen useissa kotimaisissa tieteellisissä seuroissa, muun muassa Suomalaisessa tiedeakatemiassa ja Teknillisten tieteiden akatemiassa. Hän on Fellow-jäsen kolmessa ulkomaisessa seurassa (IAPR, IEEE ja INNS). Hän toimii monien alansa konferenssien ohjelmatoimikunnissa ja alan keskeisten tieteellisten lehtien toimituskunnissa. Hän on Uppsalan yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kunniatohtori  ja on saanut useita kansainvälisiä palkintoja, kuten IEEE:n Computational Intelligence Societyn pioneeripalkinnon.

Professori Oja toimi Kuopion yliopistossa vuosina 1981-1987 sovelletun matematiikan apulaisprofessorina ja oli käynnistämässä tietojenkäsittelytieteen opetusta ja tutkimusta Kuopiossa. Hän toimi vuonna 2008 suoritetussa Kuopion yliopiston tutkimuksen arvioinnissa luonnontieteiden arviointiryhmän puheenjohtajana.

Sivun alkuun

Ilkka Virtanen

Kauppatieteiden kunniatohtoriksi vihitään professori emeritus Ilkka Virtanen. Hän jäi eläkkeelle Vaasan yliopiston talousmatematiikan professorin virasta 2008. Tieteellisen uransa alkuaikoina hänen kiinnostuksensa oli luotettavuusteoriassa, sittemmin kiinnostuksen kohteena ovat olleet yleiseen systeemiteoriaan, investointisuunnitteluun ja entropia-analyysiin liittyvä tutkimus sekä tilinpäätösanalyysin ja osakemarkkinoiden mallintamiseen liittyvät kysymykset.

Virtasen tutkimukselle luonteenomaista on laaja yhteistyö erityisesti taloustieteiden sovellusalojen tutkijoiden kanssa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Virtasen mielenkiinto on kohdistunut tulevaisuudentutkimukseen. Hän toimi suomalaisten yliopistojen perustaman Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana. Hän on Tulevaisuudentutkimuksen seuran kunniajäsen.

Ansiokkaan tutkijanuransa lisäksi Ilkka Virtasella on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen ura muissa korkeakoulumaailman tehtävissä, esimerkiksi Vaasan korkeakoulun ja myöhemmin Vaasan yliopiston rehtorina, Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen rehtorien neuvoston jäsenenä ja työvaliokunnan jäsenenä. Virtanen on osallistunut laajamittaisesti suomalaisten korkeakoulujen arviointiin. Vuonna 2006 Ilkka Virtanen toimi Opetusministeriön kutsumana selvitysmiehenä Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteellisten yhteistyöverkostojen toiminnan arvioinnissa. Vuonna 2008 hän toimi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja kauppatieteiden laitoksen paneelin puheenjohtajana Kuopion yliopiston tutkimuksen arvioinnissa.

Sivun alkuun

Ernst Hunziker

Filosofian kunniatohtoriksi vihitään professori Ernst Hunziker, joka työskentelee Bernin yliopistossa Research Centre of Regenerative Medicine for Skeletal Tissues -tutkimuskeskuksen johtajana. Hän on nivelrusto- ja nivelrikkotutkimuksen tunnustetuimpia ja pitkäaikaisimpia vaikuttajia. Hänelle on kehittynyt ylivertainen asema luun, kasvulevyn ja nivelruston mikroskooppisten, etenkin histomorfometristen menetelmien ja kudoksen hienorakenteen asiantuntijana.

Professori Hunziker on selvittänyt normaalin kasvun aikana tapahtuvaa ruston rakenteen ja koostumuksen kehittymistä sekä nivelrikkokehityksen ilmenemismuotoja kudosrakenteessa. Erityisenä tutkimuskohteena hänellä on ollut viime vuosina sovellutukset, joilla tähdätään rustovaurioiden kudosteknologiseen korjaamiseen.

Professori Hunzikerille on kehittynyt läheinen suhde Kuopion yliopiston fysiikan ja anatomian laitosten kanssa. Hän on toiminut muun muassa vastaväittäjänä sekä kuopiolaisten tutkijoiden merkittävänä kouluttajana. Yhteistyö kuopiolaisten tutkijoiden kanssa on johtanut laadukkaisiin julkaisuihin, joista yksi on palkittu Perkins Prize-palkinnolla vuonna 2003.

Sivun alkuun

Juhani Ruotsalainen

Filosofian kunniatohtoriksi vihittävä kirvesmies Juhani Ruotsalainen on pitkän linjan luontoharrastaja, jonka erityisalueena ovat lakkisienet. Hän on aikojen kuluessa laajentanut harrastuspiiriään tavanomaisesta sienten keräilystä systemaattiseen sienitutkimukseen, keskittyen erityisesti haperoihin. Hän on selkiyttänyt huomattavasti kyseisen sieniryhmän taksonomiaa, havainnut useita Suomelle uusia lajeja ja lisäksi löytänyt tieteelle kokonaan uusia haperolajeja.

Viimeisissä tutkimuksissaan Juhani Ruotsalainen on, yhteistyössä yliopistollisten tutkijoiden kanssa, ottanut käyttöön myös molekyylibiologiset tunnistusmenetelmät. Hänen asiantuntemustaan on hyödynnetty koti- ja ulkomaisessa akateemisessa mykologisessa koulutuksessa. Ansioistaan Juhani Ruotsalainen on jo Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:n (KLYY) kunniajäsen. Juhani Ruotsalaisen tieteellinen työ on erinomainen osoitus siitä, että innostunut amatööri – sanan parhaassa merkityksessä – yhä pystyy tuomaan arvokkaita lisiä luonnontieteelliseen tutkimukseen. Hän edustaa myös jatkumoa kuopiolaisessa harrastajatukijoiden perinteessä, joka on kukoistanut KLYY:n piirissä jo ennen yliopiston tuloa ja jolle yliopiston myötä on avautunut yhä uusia mahdollisuuksia ja näköaloja.

Sivun alkuun

Kai Simons

Lääketieteen kunniatohtoriksi vihitään tutkimusjohtaja, professori Kai Simons. Hän toimii tutkimusryhmän johtajana Dresdenissä Max-Planck-Institute of Molecular Cell Biology -tutkimuslaitoksessa, jonka tarkoitus on yhdistää nykyaikainen molekyylibiologia ja solubiologia. Hän toimi laitoksen johtajana vuoteen 2006 saakka.

Kai Simonsin vahvimpia puolia on menestyksellisten tutkimusyksiköiden luominen. Ennen siirtymistään Max Planck -instituuttiin hän teki pitkän uran European Molecular Biology Laboratory (EMBL) -tutkimuslaitoksessa Heidelbergissa. EMBL:ssa hän käynnisti solubiologia -ohjelman, josta kehittyi Euroopan johtava molekylaarisen solubiologian tutkimusyksikkö.

Kai Simonsin tieteellinen tuotanto sisältää lähes 300 työtä, joista suuri osa on julkaistu tieteellisissä kärkijulkaisuissa. Hän kuuluu epäilemättä maailmalla tunnetuimpiin suomalaisiin tutkijoihin. Kai Simons on merkittävä tiedepoliittinen vaikuttaja Euroopassa ja laajemminkin maailmalla. Hän on ollut usean merkittävän tiedelehden toimittajana. Hän on seitsemän tiedeakatemian, muun muassa arvostetun Yhdysvaltain tiedeakatemian jäsen. Hän on saanut monia tieteellisiä palkintoja, kuten Federation of European Biochemical Societies Anniversary Prizen, Anders Jahren palkinto, Runeberg-palkinto, Academia Leopoldinan Schleiden-mitali ja Matti Äyräpää palkinto. Näiden lisäksi hän on pitänyt tärkeitä kunnialuentoja Yhdysvalloissa ja muualla. Simons on Oulun yliopiston ja Leuvenin yliopiston kunniatohtori ja European Life Scientist Organizationin puheenjohtaja.

Sivun alkuun

Rudolph Tanzi

Lääketieteen kunniatohtoriksi vihitään professori Rudolph Tanzi. Professori Tanzi työskentelee Harvardin yliopistossa neurologian professorina (Joseph P. and Rose F. Kennedy Professor) sekä Genetics and Aging Research Unit -tutkimusyksikön johtajana Massachusetts General Hospital sairaalassa.

Rudolph Tanzi on yksi valovoimaisimpia Alzheimerin taudin tutkijoita. Hän on tehnyt merkittävän kontribuution taudin geneettisen taustan tutkimuksessa, muun muassa APP -proteiinin (amyloid precursor protein) ja preseniliini-geenien (PSEN) löytämisessä ja niiden vaikutusmekanismien ymmärtämisessä. Nämä tutkimukset ovat olleet pohjana uusien lääkehoitojen kehittämiselle, jotka ovat nyt kliinisissä tutkimuksissa. Hänellä on ollut myös merkittävä rooli autismin geneettisen taustan selvittämisessä.

Hänellä töitään on julkaistu tieteellisillä huippufoorumeilla, kuten Science, Neuron, New England Journal of Medicine ja Cell. Hän saanut myös merkittäviä lääketieteen palkintoja, kuten the Metropolitan Life Award ja Potemkin Award Alzheimerin taudin tutkimuksesta. Rudolph Tanzilla on pitkäaikaiset yhteydet Kuopion yliopiston neurotieteen ja neurologian tutkimusryhmään. Erityisesti geenien toiminnan tutkimisessa on uusien menetelmien käyttöönotto Kuopion yliopistossa hyötynyt huomattavasti yhteistyöstä professori Tanzin kanssa.

Sivun alkuun

Sirkka Lauri

Terveystieteiden kunniatohtoriksi vihittävä professori emerita Sirkka Lauri on suomalaisen hoitotieteen koulutuksen, tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen ja laajemmin terveystieteiden keskeisin kehittäjähahmo. Hänen tutkimuskohteensa ovat olleet hoidollinen päätöksenteko, hoitotieteen tietoperusta ja teoria, terveydenhoitotyö, syöpäpotilaiden hoito ja hoitotyön dokumentointi. Hän on tehnyt uraauurtavaa työtä myös hoitokäytäntöjen tutkijana ja kehittäjänä.

Hän toimi kaksi vuotta Kuopion yliopistossa ensimmäisessä hoitotieteen professuurissa ja sitä ennen apulaisprofessorina. Hänen johdollaan suunniteltiin 1980-luvulla hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu. Sirkka Laurin rooli Hoitotieteiden tutkimusseuran perustamisessa oli merkittävä ja hän toimi Hoitotiede-lehden ensimmäisenä päätoimittajana. Hän on toiminut useissa luottamustehtävissä Kuopion, Joensuun ja Turun yliopistoissa, Opetusministeriössä, Suomen Akatemiassa, korkeakouluneuvostossa sekä sosiaali- ja terveysministeriössä. Hän on työskennellyt tutkijana Californian yliopistossa San Franciscossa ja vierailevana professorina Manitoban yliopistossa Kanadassa. Sirkka Lauri jäi eläkkeelle Turun yliopiston hoitotieteen professuurista vuonna 2002.

Sivun alkuun

Steven Shardlow

Yhteiskuntatieteiden kunniatohtoriksi vihitään professori Steven Shardlow, joka toimii Salfordin yliopistossa sosiaalityön professorina. Hän johti samassa yliopistossa Institute for Health and Social Care Research –tutkimusinstituuttia.

Professori Shardlow'n monitieteiset tutkimusintressit liittyvät sekä sosiaalityöhön sekä sosiaali- ja terveysammatteihin. Hänen tutkimuksensa kontribuutio erityisesti näyttöön perustuvan sosiaalityön, hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman, ammattietiikan, sosiaalityön vertailututkimuksen ja ammatillisen tiedon ja koulutuksen alueilla on huomattava. Hänen julkaisujaan ja alan oppikirjojaan on julkaistu useilla kielillä.

Hän on toiminut useissa merkittävissä kansainvälisissä sosiaalityön tutkimuksen ja kehittämistyön tehtävissä. Hän on tieteellisen lehden Journal of Social Work (SAGE) päätoimittaja ja perustajajäsen. Aiemmin hän toimi myös Association of Teachers of Social Work Education (ATSWE- UK) järjestön puheenjohtajana ja oli Iso-Britannian edustaja Executive Committee of the European Association of Schools of Social Work (EASSW) järjestössä.

Professori Shardlow tekee tutkimusyhteistyötä Kuopion yliopiston sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitoksen kanssa. Yhteistyö on johtanut erityisesti laitoksen sosiaalityön vertailututkimuksen kehittymiseen.

Sivun alkuun