Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

KuPSin pelaajien temppurata lapsille.

Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion Palloseura ry luomassa mallia urheilujoukkueille

  • Terveys ja hyvinvointi

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos ja Kuopion Palloseura ry ovat tehneet aktiivista yhteistyötä ”Urheilijaksi kasvaminen” -ohjelman puitteissa vuodesta 2018 alkaen.

”Urheilijaksi kasvaminen” -ohjelman visiona on luoda toimintamalli, jota voidaan hyödyntää jalkapallon lisäksi myös muissa urheilulajeissa. Mallin avulla tunnistetaan nuorten urheilijoiden urheilullista menestymistä, terveyttä ja hyvinvointia selittäviä tekijöitä sekä huippu-urheilijalle asetettavia vaatimuksia. Myös urheiluvammojen syntymisen ennaltaehkäisy tehostuvat mallin avulla. Pitkällä aikajänteellä kerättyä aineistoa voidaan käyttää myös laadukkaan tutkimustiedon tuottamiseen. ”Urheilijaksi kasvaminen” -ohjelma on käynnistetty Kuopion Palloseuran B17- ja D13-junioreiden kanssa.

D-junioreiden kanssa on lähdetty liikkeelle ”Elintavat ja terveys” -teemalla, jossa selvitetään nuorten liikuntatottumuksia, fyysistä passiivisuutta, ravitsemusta, unen määrää ja laatua sekä yleistä terveyttä. Tietoa kerätään pelaajilta ja vanhemmilta kyselylomakkeella, ja tuloksista annetaan perheille henkilökohtainen palaute. Kyselylomakkeesta ja siihen liittyvästä palautteesta vastaa Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön lääketieteellisen fysiologian professori Timo Lakan johtama Lasten liikunta- ja ravitsemus -tutkimus (www.panicstudy.fi).

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos toteuttaa ”Elintavat ja terveys”-hankkeessa D-junioreille lepo-EKG-, kehonkoostumus- sekä spirometriamittaukset, joiden perusteella ylilääkäri ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen antaa pelaajille ja heidän vanhemmilleen henkilökohtaisen palautteen.

B-junioreiden kanssa on tehty yhteistyötä ”Pelaajan valmiustila” -teemalla, jossa tarkoituksena on seurata pelaajan kuormittumista ja palautumista koko kauden ajan. Palautumisen seurannan tärkeys korostuu iän myötä, kun pelaajaan kohdistuva kokonaiskuorma kasvaa koulutyön vaatimusten sekä harjoitus- ja pelimäärien kasvaessa. B-juniorien valmiustilaa on seurattu sykevälivaihtelumittauksien avulla siten, että pelaajat ovat mitanneet leposykettä viiden minuutin ajan joka arkiaamu.

Sykemittaukset analysoidaan Kubios Oy:n automaattisella analysointiohjelmistolla, jonka tuottamien tulosten tulkinnasta ja henkilökohtaisen palautteen antamisesta vastaa yliopistotutkija Mika Tarvainen. ”Pelaajan valmiustila” -mittauksia on tehty vuoden 2019 alusta alkaen 15 pelaajalle, ja saatua tietoa on jo pystytty hyödyntämään B-juniorien valmennus- ja ohjaustoiminnassa. Pelaajien vanhemmat ovat hyväksyneet mittauksiin osallistumisen ja tietojen luovuttamisen Kuopion palloseuran käyttöön.

Tutkimusyhteistyön lisäksi Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion Palloseura tekevät markkinointi- ja sidosryhmäyhteistyötä mm. kannustamalla koululaisia jalkapallon pariin ja järjestämällä yhteistyökumppaneilleen tilaisuuksia ja seminaareja, joissa julkistetaan tutkimustuloksia tehdystä yhteistyöstä.

Lisätietoja:

Mika Tarvainen, sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto, mika.tarvainen (a) uef.fi, p. 040 355 2369

Timo Lakka, biolääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto, timo.lakka (a) uef.fi, p. 040 770 7329

Kai Savonen, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, kai.savonen (a) uef.fi, p. 0400 62 8532

Jari Koistinen, Kuopion Palloseura ry, jari.koistinen (a) juniorikups.fi, p. 050 435 4267

Yläkuva: KuPSin pelaajien temppurata lapsille Tutkijoiden yö -tapahtumassa 2019.