Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Männynhavuja

EBU toivoo biotaloudelle enemmän painoarvoa EU:n Green Dealissa

  • Ympäristö ja luonnonvarat

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) tavoitteena on saada Euroopasta vuoteen 2050 mennessä ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Euroopan biotalousyliopistojen allianssin (European Bioeconomy University, EBU) kannanoton mukaan tämä on hyvä suunta kestävälle kehitykselle. EBU on yksi keskeisimpiä toimijoita Euroopan biotalouden koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.

EBU näkee, että biotalouden tutkimus ja koulutus ovat tärkeitä keinoja edistää Green Dealin, sekä yleisemminkin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, ja pitää perusteltuna EU:n tutkimusrahoituksen lisäämistä Green Dealin vauhdittamiseksi. Kuitenkin biotalous ansaitsisi merkittävästi enemmän painoarvoa Green Dealissa. Nyt Green Dealin linjaukset valitettavasti unohtavat paljolti biotalouden mahdollisuudet, eivätkä ne huomioi riittävästi EU:n biotalousstrategiaa. Green Deal korostaa aivan oikein kiertotalouden merkitystä, mutta kestävä kehitys edellyttää kestävyyttä myös raaka-aineiden ja energian tuotannolta, logistiikalta ja tuotteiden tuotantoprosesseilta.

Kestävyysarvioiden tulee kattaa myös sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, hyvinvoinnin sekä kaikki ekosysteemipalvelut ja ilmaston muutoksen hillinnän – YK:n kestävän kehityksen tavoitteita mukaillen. Biotalous kattaa ne kaikki, ja sen korostaminen toisi Green Dealiin systeemisen lähestymistavan ja tarjoaisi kokonaisvaltaisemmat mahdollisuudet tarkastella kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita, sekä saavuttaa ne. Kannanottonsa lopuksi EBU kiinnittää huomiota kestävän kehityksen tärkeyteen koronaviruksen jälkeisessä talouden elvyttämisessä.

EBU-allianssiin kuuluvat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Hohenheimin yliopisto Saksasta, Wageningen University and Research Hollannista, AgroParisTech Ranskasta, University of Natural Resources and Life Sciences Wienistä Itävallasta ja Bolognan yliopisto Italiasta. Nämä yliopistot muodostavat yhdessä ainutlaatuisen vahvan ja monipuolisen biotalousosaamiskeskittymän, jonka tarkoituksena on nostaa monitieteisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla eurooppalainen biotalouden tutkimus, koulutus ja vuorovaikutus uudelle entistä korkeammalle tasolle.

Lisätietoja: Metsätieteiden osaston johtaja, professori Jyrki Kangas, p. 050 344 9888, jyrki.kangas (a) uef.fi