Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Karelia_Symposium_2021

Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahaston apurahat vuodelle 2021

Hakuaika: 12.10.2020 – 11.11.2020

Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahasto myöntää apurahoja Itä-Suomen yliopistossa tehtävää puuhun liittyvää tieteellistä tutkimusta varten. Apurahoja voidaan myöntää tutkimuksiin, jotka lisäävät tutkimukseen perustuvaa tietoa puusta ja edesauttavat uusien tuotteiden kehittämistä puusta tai edistävät puun käytettävyyttä ja käyttöä ihmiskunnan tarpeisiin.

 

Vuoden 2021 apurahoja voidaan myöntää näitä tarkoituksia tukevaan perus- tai soveltavaan tutkimukseen seuraavin edellytyksin:

 1. Väitöskirjatutkimukseen tai post doc -vaiheen tutkimukseen maksimissaan 23 000 euron suuruinen vuosiapuraha, johon on sisällytetty MYEL-vakuutusvelvollisuuden edellyttämä kustannus. Yliopisto ei peri vuosiapurahansaajalta ns. yliopistokorvausta.
 2. Väitöskirjan osatyön edistämiseen tarkoitettuja, maksimissaan 6 000 euron suuruisia apurahoja
 3. Lisäksi voidaan myöntää 1 000 – 2 000 euron suuruisia apurahoja pro gradu -työtä varten.

Väitöskirja-apurahat/post doc -apuraha ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, jotka on tarkoitettu kokopäiväiseen päätoimiseen työskentelyyn vapaana ansiotyöstä. Matka-apurahoja ei myönnetä. Samalle hakijalle voidaan myöntää rahaston vuosiapuraha vain kerran.

 

Apurahahakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, josta ilmenee:

 1. Työn tausta
 2. Tavoitteet
 3. Aineisto ja menetelmät
 4. Tulosodotukset ja niiden merkitys ja
 5. Aikataulu (suunnitelma kokonaisuudessaan max. 3 sivua, fonttikoko 11). Post doc -vaiheen tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä tutkimuksen liittyminen Itä-Suomen yliopiston johonkin tutkimusryhmään.

 

Lisäksi apurahahakemukseen liitetään:

 • hakijan CV (curriculum vitae) ja
 • jatko-opiskelijan ollessa kyseessä ohjaajan lausunto
 • hakemukseen liitetään myös tutkimusyksikön sitoumus, jolla varmistetaan tutkimuksen liittyminen yksikön muuhun tutkimukseen sekä työskentelyn perusedellytykset (mm. asianmukaiset tilat, tietoliikenneyhteydet, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalvelut).

Apurahan saajan tulee raportoida apurahan käytöstä erikseen ohjeistettavalla tavalla.

Hakemus täytetään täällä.

Apurahat ovat käytettävissä vuoden 2021 aikana. Apurahan saajat julkistetaan Karelia Symposiumissa 13.4.2021.

 

Lisätietoja:

Karelia Symposiumin verkkosivut ja apurahan hakeminen

 • Rahaston toimikunnan jäsen, professori Ossi Turunen
 • Rahaston toimikunnan sihteeri, johtava hallintopäällikkö Arja Hirvonen
Profiilikuva: Ossi Turunen

Ossi Turunen

Professori

Arja Hirvonen

johtava hallintopäällikkö