Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

YHYS Politiikkadialogi 2021: Millaisia konflikteja ilmasto- ja ympäristötavoitteet kohtaavat?

 • Webinaari
 • Ympäristö ja luonnonvarat
 • Talous ja yhteiskunta
Tapahtumapäivämäärä:
Aika:
10:00–12:30
Tapahtumapaikka:
Etälähetys verkossa
Add to calendar:

Ympäristökonflikteja on perinteisesti syntynyt ympäristölle haitallisten hankkeiden ja toimintojen ympärille, ja konflikteilla on ollut tärkeä roolinsa ympäristönsuojelun ja -politiikan kehityksessä. Kun ympäristökysymysten painoarvo on viime vuosina kasvanut, ristiriitojen kohteeksi ovat nousseet myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteet. Kiristyvien tavoitteiden konkretisoituminen haastaa vallitsevia käytäntöjä ja törmää risteäviin intresseihin esimerkiksi energiantuotannon, luonnonvarojen ja maankäytön sekä kulutuksen kysymyksissä.

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus avaa näkökulmia ympäristöongelmien muotoutumiseen, ympäristökonflikteihin, sekä hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. YHYS ry:n ja Ympäristötiedon foorumin järjestämä Politiikkadialogi 2021 kytkee näitä näkökulmia ajankohtaisiin, ilmasto- ja ympäristötavoitteiden esiin nostamiin jännitteisiin ja ristiriitoihin.

Tapahtuma järjestetään etälähetyksenä Sofia Future Farmin Sonckin salista Helsingistä.

Tilaisuudessa pureudutaan seuraaviin kysymyksiin

 • Millaisia konflikteja ja ristiriitoja Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kiristyminen synnyttää? Miten ne ilmenevät eri sektoreilla?
 • Kompastuuko kestävyysmurros konflikteihin? Onko kestävyysmurroksen hyväksyttävyys ja legitimiteetti pieni vai iso ongelma?
 • Mikä on maankäytön ja maanomistajien rooli kestävyysmurroksessa?
 • Mitä konflikteille tulisi tehdä? Onko reilun siirtymän idea ja sen resurssointi tapa parantaa ympäristöpolitiikan hyväksyttävyyttä ja lieventää jännitteitä?
 • Milloin konflikteja tulisi välttää ja milloin ei? Millaiset kompromissit ovat hyväksyttäviä?
 • Sivuutetaanko konfliktit liian helposti ratkaisuhakuisessa ympäristötutkimuksessa?

Ohjelma

Klo 10 Millaisia ovat ympäristökonfliktien ulottuvuudet ja osapuolet? Lasse Peltonen, ympäristökonfliktien hallinnan professori, Itä-Suomen yliopisto

Klo 10.20 Esimerkkejä konflikteista kestävyysmurroksen edessä

I Jyväskylän kaupungin metsäohjelma - esimerkki sovitteluprosessista

 • Tutkija-alustus: Emma Luoma, Itä-Suomen yliopisto
 • Haastateltavana prosessissa mukana ollut yliopistonlehtori Panu Halme Jyväskylän yliopistosta.

II Ilmastonuoret haastamassa valtioiden tavoitteita ja omistajaohjausta - hegemonia ja kamppailu käsitteistä

 • Tutkija-alustus: Lauri Lahikainen, etiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkija Tampereen yliopistosta
 • Haastateltavina psykologian maisteriopiskelija ja ilmastoaktivisti Juni Sinkkonen sekä europarlamentaarikko Heidi Hautala (TBC)

Klo 11.15 Tauko

Klo 11.25 Esimerkit jatkuvat:

III Maatalouden tuet, suopellot ja ekologinen siirtymä - esimerkki kansallisen tason rakenteellisesta konfliktista

 • Tutkija-alustus: Kristiina Regina, tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksesta
 • Keskustelijoina asiantuntija Jukka Rantala MTK:sta, viljelijä ja maitotilallinen Pauli Lämsä sekä Kristiina Regina. Keskustelun fasilitoi luonnonvarahallinnan professori Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta.

Klo 12.00 Keskustelua

Klo 12.20 Loppupuheenvuoro