Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

naisen kädet laboratoriolaitteella.

SIB Labs Laadunhallinta ja asiakasreferenssit

Asiakkaamme

SIB_labs_referenssit_logot.
SIB_Labs_referenssit_logoja
SIB_Labs_referenssit_logoja.
SIB_Labs_referenssit_logoja.

Asiakasreferenssit

mies katsoo tietokonetta.
SIB Labs spectra Excel

Exel Oyj Kivaran tehtaanjohtaja Jari Koskinen kertoo:

"InFotonics Center Joensuun kehittämällä järjestelmällä on ollut mahdollista, pelkän laadunvalvonnan lisäksi, päästä kiinni syihin, jotka aiheuttavat värien laadunvaihtelua. Tämä nopeuttaa ongelmanratkaisua ja vähentää tuotantohukan määrää ongelmatilanteissa. Värien simulointi on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi päästä erittäin lähelle uutta haluttua värisävyä ilman koeajoja. Erityisen tehokkaaksi työkalun tekee se, että siitä saa välittömän palautteen, kuinka tietyn raaka-aineen lisääminen muuttaa lopputuotteen väriä."

Yhteistyössä InFotonics Center Joensuun kanssa:Exel Oyj suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittiprofiileja teollisiin sovelluksiin. Lisätietoa yhtiöstä: www.exelcomposites.com.

SIB Labs spectra PunaMusta

Painovärien värientuottokyvyn määrittäminen

Painotalo PunaMusta Oy halusi selvittää käyttöön ottamiensa painovärien värientuottokyvyn, koska testiajoissa tuotettujen kuvien värisävyt poikkesivat odotetuista väreistä. Värientuottokyky kuvaa painoväreillä tuotettavissa olevien värisävyjen lukumäärää sekä värintoiston laatua. PunaMusta Oy halusi lisäksi tietoa valaistuksen vaikutuksista painotuotteidensa väreihin. 

InFotonics Center Joensuu mittasi PunaMusta Oy:n painamat testivärikartat spektrisesti, suoritti mittausdatan laskennallisen analyysin sekä määritti painovärien tuottamien värisävyjen määrän ja värintoiston laadun eri valaistusolosuhteissa. 

Painovärien värientuottokyvyn määrittäminen auttaa PunaMusta Oy:tä parantamaan painotuotteidensa värienhallintaa sekä antaa tarkkaa tietoa saavutettavissa olevasta kuvanlaadusta. 

Yhteistyössä InFotonics Center Joensuun kanssa: Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin kuuluva PunaMusta Oy on painotalo, jonka tuotteita ovat erilaiset lehdet, esitteet ja suoramarkkinointimateriaalit. Lisätietoa yhtiöstä: www.punamusta.com.

SIB Labs spectra KCL

Painopaperien ja painovärien optisen peittokyvyn määrittäminen

Metsäteollisuuden keskustutkimuslaboratorio KCL tarvitsi järjestelmän, jolla voidaan arvioida värillisten painopaperien ja painovärien optista peittokykyä. Värillisille painotuotteille ei ollut olemassa mittausstandardia, joka määrittäisi painopaperien ja painovärien optisen peittokyvyn riittävän hyvin. Optinen peittokyky kuvaa paperin läpinäkymättömyyttä, ja sillä on merkitystä painettaessa tekstiä tai kuvia paperin molemmille puolille. 

InFotonics Center Joensuu kehitti värillisten painotuotteiden peittokyvyn määrittämiseen järjestelmän, joka perustuu kaupalliseen väriskanneriin, täysin uuteen laskentamenetelmään sekä sitä hyödyntävään tietokoneohjelmaan. Kyseisen järjestelmän avulla voidaan määrittää, kuinka paljon erilaisille papereille voidaan painaa eri värejä, etteivät ne näy lukijaa häiritsevinä paperin läpi. Työssä tehtiin muun muassa visuaalisia testejä koehenkilöillä, jotka arvioivat värillisten paperien ja painovärien vaikutusta optiseen peittokykyyn. 

KCL käyttää kehitettyä järjestelmää värillisten painotuotteiden peittokyvyn määrittämiseen tutkimus- ja kehitystyössään.

Yhteistyössä InFotonics Center Joensuun kanssa: Metsäteollisuuden keskustutkimuslaboratorio KCL palvelee kansainvälistä paperi- ja metsäteollisuutta sekä paperi- ja kartonkituotteiden loppukäyttäjiä. Lisätietoa yhtiöstä: www.kcl.fi.

SIB Labs spectra Moventas

Spektrimittauslaitteen kalibrointi

Moventas Wind Oy tarvitsi tietoa tuotteidensa värilaadunvalvontaan hankitun spektrivärimittarin todellisesta mittaustarkkuudesta. 

InFotonics Center Joensuu kalibroi kyseisen spektrimittauslaitteen käyttämällä referensseinä omia, tarkasti määriteltyjä keraamisia väristandardejaan. InFotonics Center Joensuu selvitti lisäksi spektrivärimittarin mittaustoiston tarkkuuden Moventas Wind Oy:n toimittamien näytteiden avulla. Moventas Wind Oy sai työn tuloksista kirjallisen kalibrointiraportin. 

"Yhteistyö InFotonics Center Joensuun kanssa sujui hyvin ja nopealla aikataululla. Saamamme kalibrointiraportti oli selkeä sekä asiantuntevasti laadittu. Lisäksi saimme hyödyllistä tietoa värimittauksista tuotteidemme värilaadunvalvontaa varten", tarkastaja Martti P. Nurminen Moventas Wind Oy:stä kertoo.

Yhteistyössä InFotonics Center Joensuun kanssa: Moventas Wind Oy valmistaa ja markkinoi tuuliturbiinivaihteita sekä prosessiteollisuuden mekaanisia käyttölaitteita. Lisätietoa yhtiöstä: www.moventas.com.

SIB Labs spectra Tulikivi

Vuolukivilaatoista otettujen kuvien värintoiston parantaminen

Tulikivi Oyj:llä oli tarve esittää vuolukivilaatoista otettujen kuvien värisävyt mahdollisimman luonnollisina näyttölaitteella auditoriossaan. Yritys käyttää auditoriota henkilöstönsä kouluttamiseen ja tuotevalikoimansa esittelyyn asiakkailleen. Auditoriossa vallitsevassa valaistuksessa näyttölaitteena toimivalla dataprojektorilla ei kuitenkaan saatu tuotettua värisävyiltään riittävän hyvälaatuista kuvaa tuotteista. 

Vuolukivilaatat kuvattiin spektrisesti ja dataprojektorin värintoisto karakterisoitiin InFotonics Center Joensuun kehittämillä värimittaus- ja laskentamenetelmillä. Näin saatiin tuotettua värisävyiltään luonnolliset kuvat tuotteista. 

Tulikivi Oyj pystyy kouluttamaan henkilöstönsä paremmin tuotteiden laadunvalvontaan, koska opetuslaitteen kuva vastaa todellisuutta. Uusi värintoistomenetelmä myös helpottaa Tulikivi Oyj:tä tuotteiden esittelyssä asiakkaille.   

Yhteistyössä InFotonics Center Joensuun kanssa: Tulikivi-konserniin kuuluva Tulikivi Oyj valmistaa varaavia tulisijoja sekä luonnonkivituotteita. Lisätietoa yhtiöstä: www.tulikivi.com.

Lisätietoja