Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ympäristöpolitiikan perusteet, syksy 2023

Avoin yliopisto
smart for good
Päivämäärä:
14.9.2023 - 31.10.2023
Laajuus:
3 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Etäopetus, Lähiopetus
Hinta:
45 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö: Kurssi perehdyttää Ympäristöpolitiikan oppiaineen keskeisiin kysymyksiin, sisältöihin, lähestymistapoihin ja käsitteisiin sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tieteellisiin lähtökohtiin. Lisäksi kurssilla perehdytään ympäristöajattelun ja kestävän kehityksen historialliseen kehitykseen yhteiskunnallisena kysymyksenä sekä tutustutaan ympäristöpolitiikan institutionalisoitumisen ja ohjauskeinojen kehityksen eri vaiheisiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • pystyy erittelemään ja käsitteellistämään ympäristökysymyksiin ja kestävyyskriisiin liittyviä yhteiskunnallisia ja poliittisia näkökulmia.
  • osaa arvioida ympäristömuutoksiin, kestävyyskriisiin ja ympäristöpäätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja prosesseja sekä näihin kytkeytyviä hallinta- ja ratkaisukeinoja paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti.
  • tuntee sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden sekä ympäristöoikeudenmukaisuuden sisällölliset kysymykset.
  • tuntee ympäristöpolitiikan, käytettyjen ohjauskeinojen ja kestävän kehityksen sisältöjä, historiallista kehitystä ja institutionalisoitumista.
  • hallitsee ympäristöpolitiikan oppiaineen (mukaan lukien ympäristösosiologian) keskeisiä käsitteitä, lähestymistapoja ja teoriaperinteitä sekä osaa arvioida niiden käyttöä.

Kohderyhmä: Oppiaineesta kiinnostuneet, uuden opetettavan aineen tarvitsevat/haluvat opettajat (edellyttää perus- ja aineopintoja), väyläopinnoista tutkinto-opiskelijaksi kiinnostuneet.

Suoritustavat: Luennot 24 h ja luentotentti. Luentoja koskeva tentti suoritetaan sähköisessä Exam -järjestelmässä.

Toteutustavat: Toteutetaan hybridiopetuksena Joensuun kampuksella. Luentosalissa tapahtuvat luennot striimataan online ja tallennetaan opintojakson eLearn (Moodle) -alustalle.

Opettaja: Rauno Sairinen

Opintojakso toteutetaan 14.9. - 12.10.2023 + EXAM-tentti 13.10.2023 - 31.3.2024 välisenä aikana. Opintojakson tarkemmat tiedot ja aikataulut löytyvät Pepin opinto-oppaasta. Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.


Suositellaan suorittamaan yhtä aikaa opintojakson 5119118 Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset, 2 op kanssa. 

Yksittäisen opintojakson hinta on 15 € / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​   Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Päiväopetus
1 kuukausi
Suomi

Ilmoittaudu

I Ilmoittautumaan pääset sivun "Ilmoittaudu koulutukseen"-linkistä. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä ostoskoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yksi ilmoittautumispalvelusta ja toinen Paytrail-palvelusta.

III Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi 7-10 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.

Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-08-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2023-09-10 23:59