Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Ympäristöpolitiikan aineopinnot, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Verkko-opetus, Lähiopetus, Itsenäinen opiskelu
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ympäristöpolitiikan aineopinnoissa opiskelija perehtyy alan keskeisiin näkökulmiin, joita ovat: ihmisen ja ympäristön suhde; kontekstuaalisuus ja paikallisuus ihmisen ja luonnon kohtaamisessa; poliittiset ja sosiaaliset näkökulmat ympäristökysymyksiin; ilmastopolitiikan, vihreän talouden ja luonnonvarojen kestävän hallinnan perusteet sekä ympäristön ja yhteiskunnan suhteen jatkuva muutos. Aineopinnoissa perehdytään tutkimusprosessiin ja sen menetelmällisiin perusteisiin ja opintojen kuluessa opiskelija myös hankkii taidot itsenäiseen tieteelliseen opiskeluun.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee tieteenalansa nykykeskusteluja taustoineen
  • osaa tiedonhankinnan lisäksi tiedonkäsittelyn, -tuotannon ja -esittämisen perusteet
  • ymmärtää ympäristöpolitiikan keskeiset lähestymistavat sekä tuntee niitä koskevaa keskeisintä tutkimusta ja tutkimuksen käytäntöjä
  • hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen metodologiset, menetelmälliset ja empiiriset perusasiat
  • osaa hyödyntää tieteellisen ajattelun, ryhmätyöskentelyn ja ongelmanratkaisun taitoja
  • kykenee pohtimaan kriittisesti ajankohtaisia ympäristöpolitiikan kannalta merkittäviä tapahtumia ja niiden vuorovaikutusta muiden yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten tapahtumien kanssa
  • osaa soveltaa ympäristöpoliittista tietoa hallinnon, yksityisen sektorin sekä kansalaisjärjestöjen tarjoamissa tehtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Kohderyhmä: Oppiaineesta kiinnostuneet, ympäristöpolitiikkaa sivuaineeksi tai täydennyskoulutukseksi tarvitsevat.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat ympäristöpolitiikan aineopinnot tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Suorittamistapoja ovat mm. luennot, harjoitukset, seminaarit, oppimispäiväkirjat, muut kirjalliset työt sekä luento- että kirjallisuustentit.

Opintokokonaisuus (35 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot, 25 op:

Valinnan mukaan vähintään 10 op seuraavista:

Opintojaksojen tavoitteet, sisällöt ja aikataulut löytyvät Pepin opinto-oppaasta. Opintojaksojen nimet vievät oppaaseen.

Opintoihin ilmoittaudutaan olemalla yhteydessä koulutussihteeriin, Krista Reiman, krista.reiman@uef.fi, puh. 050 471 8694. Poikkeuksena opintojaksot Modernin Suomen rakennemuutokset, Kestävyysmurrokset, Ihminen ja eläin, sekä Kiertotalouden opintojaksot, joille ilmoittaudutaan verkossa. Linkit yläpuolella.

HUOM! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua. Ilmoittautuminen alkaa syksyn 2023 opintoihin 8.8.2023 klo 9:00 ja kevään 2024 opintoihin 22.11.2023 klo 9:00 ja päättyy 2 viikkoa ennen opintojakson alkua.

Ympäristöpolitiikasta on tarjolla lisäksi yksittäinen opintojakso:

Ilmoittaudu yksittäisille opintojasoille.Yksittäisen opintojakson hinta on 15 € / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on maksimissaan 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Päiväopetus
Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintoihin ilmoittaudutaan olemalla yhteydessä koulutussihteeriin, Krista Reiman, krista.reiman@uef.fi, puh. 050 471 8694. Poikkeuksena opintojaksot Modernin Suomen rakennemuutokset, Kestävyysmurrokset ja Kiertotalouden opintojaksot, joille ilmoittaudutaan verkossa. Linkit koulutuksen kuvauksessa.

HUOM! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua. Ilmoittautuminen alkaa syksyn 2023 opintoihin 8.8.2023 klo 9:00 ja kevään 2024 opintoihin 22.11.2023 klo 9:00 ja päättyy 2 viikkoa ennen opintojakson alkua.