Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

vepo

VEPO-voimaa johtajuuteen

Täydennyskoulutus
VEPO luo varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen veto- ja pitovoimaa!
Vahvista varhaiskasvatuksen tai esi- ja perusopetuksen johtajuuttasi uusimman tutkimustiedon avulla, kollegoidesi kanssa keskustellen ja kokemuksia jakaen.
smart for good
  • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
19.9.2024 - 12.12.2024
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Lähiopetus, Etäopetus
Hinta:
0 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.8.2024.

Valtakunnallisesti tarjottava VEPO-voimaa johtajuuteen -koulutus tukee johtamisosaamisen kehittymistä ja rakentaa yhteisöllistä toimintakulttuuria koulutusjärjestelmän eri tasoilla. Koulutuksessa korostetaan jaettua johtajuutta ja pedagogista johtajuutta sekä pyritään edistämään koulutuksellista tasa-arvoa, moninaisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. 

Koulutus antaa työkaluja ja malleja itsensä ja tiimin johtamiseen sekä koulutusuudistusten toimeenpanossa tarvittavaan johtajuusosaamisen kehittymiseen. Opinnoissa tehdään suunnitelma, joka tukee henkilökohtaista kasvua johtajana sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä koko työyhteisössä ja organisaatiossa opintojen aikana ja niiden jälkeen.

Koulutus tukee työuran eri vaiheessa olevien henkilöiden osaamisen tunnistamista ja hyödyntämistä sekä uran alkuvaiheessa olevien opettajien tuen kehittämistä, ammatillisten haasteiden kohtaamista ja ammatillista vuorovaikutusta.

VEPO-voimaa johtajuuteen -koulutus pohjautuu Kohti kehittyvää johtajuutta (VEPO 2035) -raportin esitykseen kasvatus- ja koulutusalan johtajuuden kehittämiseksi. 

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää yhteistä opiskelua, soveltamista ja ohjattua työskentelyä pienryhmissä.

Koulutus koostuu sekä valtakunnallisesti kaikille yhteisistä osuuksista että alueellisesti eri koulutuksenjärjestäjien tarjoamista osioista. 

Yhteiset osuudet toteutetaan verkon välityksellä kolmena webinaarina, joihin liittyy alueellista työskentelyä:

  • Kasvatus- ja koulutusalan perustehtävä muuttuvassa maailmassa (2 op) 19.9.2024
  • Jaettu pedagoginen johtaminen (2 op) 24.10.2024
  • Moninaisuuden ja sosiaalisen inkluusion johtaminen (1 op) 12.12.2024

Alueellisten osuuksien sisällöt ja toteutus vaihtelevat kunkin alueen omien painotusten ja koulutustarpeiden mukaan. Koulutus tullaan tarjoamaan vuosien 2024–2026 aikana yhteensä 12 kertaa eri puolilla maata.

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus toteuttaa koulutuksen kolmesti niin, että mukaan mahtuu 20 osallistujaa/toteutus. Alueelliset koulutusryhmät toteutetaan lähi- tai etätyöpajoina (esim. Kuopio, Joensuu ja Mikkeli).

Tämä koulutus on suunnattu perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille, johtajille ja johtoryhmille. 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja se on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista jokainen vastaa itse.

Koulutus toteutetaan yhteistyöverkostona, jota koordinoi Jyväskylän yliopisto. Verkostoon kuuluvat myös Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisaikana. Peruminen tehdään sähköpostilla kirjallisesti koulutuksen sihteerille.

Koulutus voidaan perua järjestäjän toimesta ilman, että siitä aiheutuu järjestäjälle maksuvelvoitetta. Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston koulutuksen johtosäännön 28, 32 ja 34 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä. 

Koulutuksen kieli on suomi.