Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

JOK_kysy_lupa_ay_koulutusala_johtaminen ja henkilöstön kehittäminen

Valmentava johtaminen – pitovoimaa, hyvinvointia ja yhteisöllistä kehittämistä, 4 op

Täydennyskoulutus
Valmentava johtaminen 4 op koulutuksessa syvennytään ja harjoitellaan käytännössä valmentavaa työotetta yhteisöllisen pedagogisen kehittämisen menetelmänä. Koulutus on tarkoitettu opetus- ja kasvatusalan esihenkilöille.
smart for good
  • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
  • Ratkaisupuhetta
Päivämäärä:
14.12.2023 - 21.5.2024
Laajuus:
4 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
0 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutusta rahoittaa Opetushallitus, se on tarkoitettu opetus- ja kasvatusalan esihenkilöille ja se on osallistujille maksuton.

Valmentava johtaminen 4 op koulutuksessa syvennytään ja harjoitellaan valmentavan työotteen käyttämistä mm. yhteisöllisen pedagogisen kehittämisen menetelmänä. Koulutus on käytäntöön painottuva. Harjoittelet ja saat käyttöösi erilaisia valmennuskeskustelun runkoja. Valmiit rungot ovat lähtökohta työotteen soveltamiselle. Tarkoituksena on, että opit käymään osallistavia ja oivalluttavia keskusteluja henkilöstösi kanssa ja ohjaamaan heidän työskentelyään moninaisissa tilanteissa.

Koulutus sisältää viisi jaksoa. Jaksojen keskeiset sisällöt ovat valmentava johtaminen ja pitovoima (engagement), valmentaminen ja fasilitointi kehittämistyössä, osaamisen johtaminen ja kasvunasenteen vahvistaminen, vahvuuksien johtaminen ja henkilöstön kehittämissuunnitelmien laadinta, dialoginen keskustelu yhteisöllisen kehittämisen ja päätöksenteon keinona.

Jokainen koulutusjakso sisältää kaksi webinaaria. Jakson ensimmäisessä webinaarissa saat tietoa ja harjoittelet valmentavan työotteen käyttämistä. Sitten pääset kokeilemaan oppimaasi menetelmää työssä. Toisessa webinaarissa jaat muille osallistujille kokemuksesi valmentavan työotteen soveltamisesta, opit muiden kokemuksista ja saat syventävää tietoa menetelmään liittyen.

Tässä koulutuksessa enemmän keskustellaan ja tehdään kuin tankataan teoriatietoa. Kokeneet valmentajamme Pauli Kallio ja Arttu Puhakka toivottavat sinut tervetulleeksi koulutukseen!

Koulutuksen laajuus on neljä opintopistettä ja se sisältää kymmenen puolen päivän pituista koulutustilannetta. Lisäksi koulutuksessa on itsenäistä opiskelua, käytännön kokeiluja ja niiden reflektointia sekä oppimistehtävä.

Koulutuksen aikataulu on seuraava:

Orientaatiowebinaari 14.12.2023 klo 14.30 – 16.00

9.1.2024 klo 9.00 – 12.00, 25.1.2024 klo 12.00 – 15.00

6.2.2024 klo 12.00 – 15.00, 21.2.2024 klo 12.00 – 15.00

12.3.2023 klo 9.00 – 12.00, 26.3.2024 klo 12.00 - 15.00

10.4.2024 klo 12.00 – 15.00, 25.4.2024 klo 12.00 – 15.00

7.5.2024 klo 12.00 – 15.00, 21.5.2024 klo 12.00 – 15.00
 

Oppimistavoitteena on, että

  • opit valmentavan ja oivalluttavan työotteen periaatteet ja osaat soveltaa valmentamisen menetelmien johtamiseen ja esimiestyöhön;
  • sisäistät ryhmävalmennuksen ja fasilitoinnin periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännössä yhteisöllisessä pedagogisessa kehittämisessä;
  • sisäistät strategisen osaamisen johtamisen käsitteen ja prosessin, mindset-ajattelun ja osaat soveltaa sitä johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn;
  • sisäistät vahvuusperustaisen johtamisen teorian, käytännön ja menetelmät;
  • opit dialogisen johtamisen käsitteen ja oppit sen soveltamista käytännössä.

Koulutus on tarkoitettu opetus- ja kasvatusalan johtamistyötä tai vastaavaa työtä tekeville henkilöille: perusopetus, varhaiskasvatus, lukio ja ammatillinen koulutus.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneita pyydetään spostitse vahvistamaan osallistumisensa ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos osallistuja ei vahvista osallistumistaaan, niin paikka annetaan seuraavalla jonossa olevalle.

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisaikana. Peruminen tehdään sähköpostilla kirjallisesti koulutuksen sihteerille.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.

Koulutus voidaan perua järjestäjän toimesta ilman, että siitä aiheutuu järjestäjälle maksuvelvoitetta. Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.

Johanna Peurala valmentavan johtamisen koulutus.

Valmentavan johtamisen koulutus antoi tuoreita työkaluja varhaiskasvatukseen

Alhoniityn päiväkodin apulaisjohtaja Johanna Peurala päivitti johtamisosaamistaan ja jakoi oppia tiiminsä arkeen.