Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF EMBA, johtamiskoulutus, henkilökohtaisesti

Sijoita huomisen kestävään osaamiseen.

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -tilauskoulutus

Tämä monimuotoinen koulutuspaketti antaa avaimet organisaatiosi työhyvinvoinnin, ergonomian ja tuottavuuden parantamiseen. Samalla saat eväitä myös oman hyvinvointisi lisäämiseen.
smart for good
  • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
  • Kasvatus ja opetusala
  • Sosiaali ja terveysala
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Liiketalous ja kansainvälisyys, Opetus, kasvatus ja psykologia, Sosiaali- ja terveysala, Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksessa selvitetään kyselyn avulla työpaikan (yksikön/osaston) työhyvinvoinnin ja ergonomian tilanne ja arvioidaan tarvittavia kehittämistarpeita. Menetelmänä käytetään osallistavaa suunnittelua ja kehittämissyklimallia. Lopputuotoksena työpaikka saa kehittämissuunnitelman ratkaisuvaihtoehtoineen, joiden avulla edistetään henkilöstön työssä jaksamista ja työn tuottavuutta.

Koulutuksen pohjana on avoimena yliopisto-opetuksena toteutettava Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -verkko-opintojakso 4 op, joka on osa Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopintokokonaisuutta (25 op). Alkuorientaatio ja ohjaus järjestetään osallistujille ennen verkko-opintojen käynnistymistä. Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen verkkotuutorin ohjauksessa. Jakso toteutuu kahdesti vuodessa: tammi-huhtikuussa ja syys-joulukuussa.


Väliarviointi (2 t) voidaan toteuttaa verkkoyhteydellä. Päätösseminaari järjestetään verkko-opintojen loppuvaiheessa ja sen kesto määräytyy osallistujamäärän mukaan (max. puolipäivää).

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä työhyvinvoinnista ja ergonomiasta laaja-alaisesti ja konkreettisesti. Koulutettavat perehtyvät ergonomian/ työhyvinvoinnin teoriatietoon ja laativat kehittämissuunnitelman oman organisaationsa/ osastonsa työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Yritysten ja organisaatioiden työsuojeluhenkilöt ja työhyvinvoinnin kehittäjät, tyke-yhdyshenkilöt sekä kaikki oman työnsä kehittämisestä kiinnostuneet.

Sovitaan tilaajan kanssa.

Hinta sovitaan tilaajan kanssa osallistujamäärän mukaan.

Perumisehdot sovitaan myyntisopimuksessa.