Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot, lv 2023-2024, verkko-opinnot

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan.

Aineopinnot koostuvat vapaavalintaisista opintojaksoista 27 op ja opintojen loppuvaiheessa suoritettavasta teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II kuuluvasta pakollisesta/kaikille yhteisestä opintojaksosta Projektityö 8 op. Se suositellaan tehtäväksi opintojen viimeisenä opintojaksona. Valinnaisten opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa.

Suoritustapa: Opinnot on suoritettavissa joustavasti verkko-opintoina koko lukuvuoden ajan.

Edeltävät opinnot: Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan.

Aineopinnot koostuvat vapaavalintaisista opintojaksoista 27 op ja opintojen loppuvaiheessa suoritettavasta teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II kuuluvasta pakollisesta/kaikille yhteisestä opintojaksosta Projektityö 8 op.

Kaikille yhtyeinen/pakollinen opintojakso 8 op (suoritetaan opintojen loppuvaiheessa):

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS II

Projektityö 8 op

Lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia opintoja 27 op:

TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

Viestintä ja vuorovaikutus muutosprosessissa 3 op

Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä 3 op

Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

YKSILÖN JOHTAMINEN

Johtamisen psykologia 3 op

Luottamus ja johtajuus 6 op (ent. Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op, johtamisen ja markkinoinnin oppiaineen opintojakso)

TYÖELÄMÄN MUUTOS JA HYVINVOINNIN TEKIJÄT

Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op

Positiivinen työpsykologia 3 op

Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op

Työelämäohjaus 1 3 op

Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen 2 op (kevät 2024, opiskelijakiintiö, edeltävät opinnot)

Organisatorinen ergonomia 5 op (kevät 2024, ergonomian oppiaineen opintojakso)

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ II

Ikävoimaa työhön 3 op­­­

Sukupuoli ja muut sosiaaliset erot työelämässä 3 op

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa koko aineopintokokonaisuuden 35 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II: Projektityö tulee sisältyä kokonaisuuteen. Se suositellaan tehtäväksi opintojen loppuvaiheessa/viimeisenä opintojaksona. Lisäksi opiskelija valitsee kokonaisuuteen yhteensä 27 opintopistettä valinnaisista opintojaksoista, valinnaisten opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa.

Mikäli opiskelijalla on toisessa opintokokonaisuudessa/muissa opinnoissa suoritettuna työ- ja organisaatiopsykologian aineopintojen valinnaisia opintojaksoja, niitä ei voi käyttää uudelleen työ- ja organisaatiopsykologian aineopintokokonaisuuteen vaan opiskelijan on valittava toinen valinnainen opintojakso.

Opinnot on suoritettavissa joustavasti itsenäisinä verkko-opintoina koko lukuvuoden ajan. Huom! Ilmoittautuminen tapahtuu yksittäisille opintojaksoille 2.8.2023 alkaen.

Edeltävät opinnot: Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintojen INFOTALLENNE opinnoista ja niiden suorittamisesta (n. 40 min.).

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.
Kellonajasta riippumaton
Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittautuminen tapahtuu opintojaksokohtaisesti (ks. opintojakson tiedot)