Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tilastotieteen perusopinnot, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu, Kuopio
Kategoria:
Teknologia ja digitalisaatio
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Verkko-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Tilastotieteelliset menetelmät ovat kaikissa empiiriseen tietoon perustuvissa tieteissä tutkijoiden pääasiallisia työkaluja. Tilastotieteen opinnot antavat valmiuksia toisaalta ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti eri alojen tutkimustuloksia, ja toisaalta tekemään itse empiiriseen tietoon perustuvaa tutkimusta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Pakolliset:

  • Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (3622230), 5.9.-8.11.2023, lähi- tai etäopetuksena. Kurssin voi muuten opiskella kokonaan etänä, mutta tenttiminen (kurssikuulustelu 8.11. ja tarpeen mukaan uusintakuulustelu 11.12.) tapahtuvat valvotusti salissa Kuopiossa tai Joensuussa. Esitiedoiksi suositellaan lukion lyhyttä tai pitkää matematiikkaa.
  • Tilastotieteen peruskurssi 5 op (3622231), 11.1.-22.3.2024, lähiopetuksena Kuopiossa tai Joensuussa. Esitiedoiksi suositellaan Tilastotieteen johdantokurssia.

Valinnaiset opintojaksot täydentäen 25 op:seen:

  • Tilastollinen data-analyysi 6 op (3622351), 8.1.-15.03.2024, monimuoto-opetus (verkkomateriaalia ja viikoittainen pienryhmä kampuksella).
  • Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1, 5 op (3622352), 16.10.-12.12.2023, etäopetus, tentti Joensuussa tai Kuopiossa. Opetus ja materiaali ovat englanniksi (englanninkielinen pienryhmä), mutta tehtävät ja tentin voi tehdä suomeksi.
  • R-kieli 2 op (3622223), 1.9.2023–31.5.2024 verkko-opintoina oman aikataulun mukaan. Suomeksi tai englanniksi. Kurssilla on verkkotentti.
  • Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2, 5 op (3622353), 18.3.-29.5.2024, etäopetus (Joensuun toteutuksen ryhmä), tentti Joensuussa tai Kuopiossa. Opetus ja materiaali englanniksi, mutta halutessaan voi vastata suomeksi.
  • Ryhmittyneiden aineistojen analyysi 5 op (3622350), 19.3.-24.5.2024, etäopetus (Joensuun toteutuksen ryhmä), tentti Joensuussa tai Kuopiossa; opetuskieli englanti.
  • Tilastollinen koesuunnittelu 5 op (3622233), ei tarjolla lukuvuonna 2023-2024.

Opintojaksojen tarkemmat aikataulut, tavoitteet ja sisällöt löytyvät opinto-oppaasta. Kurssit jotka sisältävät lähiopetusta voi opiskella Kuopiossa tai Joensuussa. Tilastotieteen ohjelmiston käyttöä opettava SPSS-verkkokurssi (1 op) on myös saatavilla.

Tilastotieteen perusopinnot (25 op) voi suorittaa ilmoittautumalla yksittäisille opintojaksoille. Ilmoittautuminen ehdottomasti viimeistään yhtä viikkoa ennen kunkin opintojakson alkamista. Ota yhteys koulutussihteeri Kristiina Tengvalliin, p. 050 408 2313, kristiina.tengvall@uef.fi.

Vuoden 2023 aikana aloitetut (so. ilmoittautuminen tehty) tietojenkäsittelytieteen laitoksen opinnot, ml. tilastotieteen opinnot, ovat maksuttomia. Vuoden 2024 alusta opinnot maksavat 15 e/op. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kellonajasta riippumaton
Päiväopetus
Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Jos tahdot ilmoittautua opintojaksoille, ota yhteyttä koulutussihteeriin. Hänen yhteystietonsa ovat yllä.