Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I, syksy 2023 

smart for good
Päivämäärä:
3.10.2023 - 1.12.2023
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Itsenäinen opiskelu
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson sisältö:

Terveystiedon keskeiset sisältöalueet:

1. Sosiaaliset taidot ja kiusaamattomuuden edistäminen

2. Liikunta kouluaikana ja harrastuksissa 

3. Medialukutaidon yhteydet terveyteen 

4. Mielenterveyden voimavarat 

5. Riittävä uni ja lepo arkirytmissä 

6. Seksuaaliterveyden edistäminen kasvun ja kehityksen tukena

7. Kansantaudit

8. Suunterveys osana terveystietoa 

9. Tupakoimattomuuden, nuuskattomuuden ja päihteettömän elämän edistäminen 

10. Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy arjen tilanteissa 

11. Terveellinen ravitsemus ja ruokailutottumukset

Opintojakson osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi osaat

• Kuvata ajankohtaista terveystietoperustaa terveystieto-oppiaineen, terveystieteellisen tutkimustiedon ja terveyden edistämisen kansallisten strategioiden, linjausten ja suositusten näkökulmista

• Kuvata ja ymmärtää terveyden edistämisen haasteita lasten ja nuorten parissa

• Kuvata, miten terveystieto-oppiainetta käsitellään Suomen oppilaitoksissa perusopetuksen ja lukio- sekä ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa

• Soveltaa terveystietoa oppimistehtävässä

Suoritustapa

Verkko-opinnot

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina 03.10.2023-01.12.2023.

Ilmoittautuminen 01.08.2023-24.09.2023.

Opintojakson suoritustapa:

Verkko-oppimistehtävät ja verkkokeskustelu. Itsenäisen työn osuus 100 % (135 tuntia).

Kirjallisuus:

Opetushallitus (n.d.). Opetussuunnitelmien perusteet 2014. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet
Opetushallitus (n.d.). Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Ammatillisten tutkintojen perusteet. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Ruoka- ja ravitsemuskasvatus oppimisjatkumona. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ruoka-ja-ravitsemuskasvatus-oppimisjatkumona

Opetus- ja kulttuuriministeriö (16.3.2018). Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Haettu 18.1.2022 osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160694

Opetus- ja kulttuuriministeriö (16.12.2019). Medialukutaito Suomessa; Kansalliset mediakasvatuslinjaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:37. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161951

Opetus- ja kulttuuriministeriö (7.4.2021). Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-17 vuotiaille. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162984

Sosiaali- ja terveysministeriö (11.2.2020). Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030. Haettu 18.1.2022 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4139-7

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (17.9.2021). Kouluterveyskysely. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

Valtioneuvosto (23.2.2021). Kansallinen lapsistrategia: Komiteamietintö. Haettu 18.1.2022 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-777-5

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2017) Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131834/Syo%c2%a6%c3%aada%c2%a6%c3%aaa%c2%a6%c3%aan_ja_opitaan_yhdessa%c2%a6%c3%aa_korjattu_5.2017_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mikäli kirjallisuus ei ole saatavissa kirjaston eAineistona: Kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Tämä opintojakso sijoittuu terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen pakollisiin opintoihin.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€/opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin.

Kellonajasta riippumaton

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina 03.10.2023-01.12.2023.

Ilmoittautuminen 01.08.2023-24.09.2023.

Suomi

Ilmoittaudu

I Ilmoittautumaan pääset "Ilmoittaudu koulutukseen"-linkistä. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä ostoskoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yksi ilmoittautumispalvelusta ja toinen Paytrail-palvelusta.

III Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.

Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-08-01 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2023-09-24 23:59