Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Terveyspedagogiikan perusteet, kevät 2024

Avoin yliopisto
smart for good
Päivämäärä:
9.1.2024 - 11.3.2024
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson sisältö:

Terveysopetuksen, -ohjauksen ja -oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset ja niiden muutokset ajassa. Terveyden lukutaito terveysosaamisen perustana.

Näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältö ja modernit terveysopetuksen menetelmät. Terveysosaamisen arviointi. Terveystiedon opetussuunnitelmien sisällöt.

Opintojakson osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi osaat

• kuvata terveysopetuksen, ohjauksen ja –oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset

• kuvata terveydenlukutaito –käsitteen terveysosaamisessa

• arvioida ja soveltaa näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältöä, opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmiä

Arviointi:

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakso toteutetaan 09.01.2024-11.03.2024.

Ilmoittautuminen kevään toteutukselle 08.12.2023-01.01.2024.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja oppimistehtävät, opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Ajankäyttö:

Verkkoluennot 3h, verkkotentti 2h, verkko-oppimistehtävät ja –keskustelut ryhmissä 40h, kirjallinen työ 50h, itsenäinen opiskelu 40h.

Kirjallisuus:

Opetushallitus (n.d). Opetussuunnitelmien perusteet 2014. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet

Opetushallitus (n.d). Ammatillisten tutkintojen perusteet. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Terveystiedon materiaalit. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/terveystiedon-materiaalit

Saaranen, T., Koivula, M., Ruotsalainen, H., Wärnå-Furu, C. & Salminen, L. (toim.) (2018). Terveysalan opettajan käsikirja. Tietosanoma. 

Bildjuschkin, K. (2016). Terveystiedon opettajien ja oppilashuollon käsityksiä seksuaalisuudesta, sen kohtaamisesta ja seksuaaliterveyden opettamisesta peruskoulussa: Kumita – tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 46/2016. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131626/URN_ISBN_978-952-302-804-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lisäksi tehtäväkohtainen verkkomateriaali.

Tämä opintojakso sijoittuu terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen pakollisiin opintoihin.

Opintojakso soveltuu hyvin opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille

Yksittäisen opintojakson hinta on 15e/ opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kellonajasta riippumaton

Opintojakso toteutetaan 09.01.2024-11.03.2024.

Ilmoittautuminen kevään toteutukselle 08.12.2023-01.01.2024.

Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan.

Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä.

Tarkempia tietoja toteutuksesta löytyy Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopintojen Moodle -tiedotusympäristössä.

Suomi

Ilmoittaudu

Ilmoittautumisohje 

 

I Ilmoittautumaan pääset oheisesta painikkeesta. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä opintokoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan. 

 

II Siirry tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun, täydennä omat tietosi ilmoittautumislomakkeelle, vahvista ilmoittautuminen ja maksa opinnot.  

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu- ja perumisehtoihin

 

III Ilmoittautumisesi käsittelyaika on pääasiallisesti 2-5 arkipäivää, maksimissaan 10 arkipäivää. Käsittelyajan jälkeen saat järjestelmän lähettämän viestin, joka sisältää linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti. 

 

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.

  

Mikäli et saa viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio ja tarvittaessa ota yhteyttä avoimeen yliopistoon. 

 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-12-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2024-01-09 23:59