Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Terveysliikunnan perusopinnot, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Etäopetus, Verkko-opetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Terveysliikunnan perusopinnoissa tarkastellaan fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon sekä ravitsemuksen ja terveyden välisiä yhteyksiä liikuntalääketieteen näkökulmasta. Opintojen alussa tutustutaan liikuntafysiologiaan ja ihmisen biologiaan, jossa käsitellään ihmisen elinjärjestelmiä ja toimintaa. Perusopintojen muina painopistealueina ovat urheilijan terveys, liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy ja hoito sekä terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • 4429402 Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 op
  • 4445607 Liikuntafysiologian perusteet 4 op
  • 4445609 Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa 4 op
  • 4445608 Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy 4 op
  • TL00CC82 Ravitsemus ja elintavat 5 op
  • TL00CO86 Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset 4 op

Suoritustapa: Terveysliikunnan perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jolloin voit opiskella joustavasti etänä esim. työn ohessa.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  

Terveysliikunnan perusopintoihin 25 op kuuluu kuusi (6) jaksoa. Opintojaksojen verkko-oppimisympäristöihin tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista 

Suoritustapa: verkko-opinnot. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristöjä. Opintojaksoihin sisältyy aikataulutettua työskentelyä (esim. tehtävän palautuksia/ryhmätöitä).

Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomioi kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä. Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle -verkko-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  

Terveysliikunnan perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea avoimen yliopiston väylän kautta Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmaan, joka muodostuu terveyden edistämisen kandidaattiohjelmasta ja suuntautumisvaihtoehdon mukaisista maisteriopinnoista. Valintakriteerinä on, että perusopinnot tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin (kokonaisarvosana 3). Opintoihin haetaan kevään yhteishaussa. Hakuun liittyy valintakoe. Kandidaattivaiheen opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun muassa verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun etäopiskeluna esim. työn ohella. Lisätietoa terveyden edistämisen avoimen yliopiston väylän hausta löydät verkkosivuiltamme.

Terveysliikunnan opintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Terveysliikunta oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Terveysliikunnan perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.Kellonajasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.

Lukuvuonna 2023-2024 toteutettaville opintojaksoille voi ilmoittautua 1.8.2023 alkaen. Katso yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisajankohdat opintojaksojen tiedoista.