Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot, lv 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot voit suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

Terveyden edistäminen ja terveystieto on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille, sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen tai vastaavien opintojen tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin 3/5, jotta opiskelija voi edetä aineopintoihin.

Perusopintojen (25 op) yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä.

Valinnaisissa opinnoissa (valitaan 10 op) opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista.

Opinnot toteutuvat kokonaan verkko-opintoina. Suurin osa opintojaksoista on aikataulutettuja (esim. tehtävien palautuksia tiettynä päivänä). Tämä on hyvä huomioida opintoja suunnitellessa.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen jälkeen opiskelija

  • osaa määritellä ja soveltaa terveyden edistämisen peruskäsitteitä
  • ymmärtää ja osaa kuvata terveystiedon sisältöjen ja menetelmien terveysvaikutuksia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • osaa kuvata ja selittää keskeisiä terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja terveysongelmiin liittyviä monitieteisiä lähtökohtia
  • osaa kuvata terveysosaamisen kehittymistä terveyspedagogiikkaan perustuen

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.

Suositeltavaa on aloittaa perusopinnot Terveyden edistämisen perusteet 5 op -opintojaksosta, joka toteutuu syys- ja kevätlukukaudella. Opintoja voi muuten suorittaa vapaassa järjestyksessä.

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojaksoille kirjautuminen Moodlessa aukeaa pääsääntöisesti aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan kirjautumisen alkamisesta.

Opintojaksoilla on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyvät Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopintojen Moodle -tiedotusympäristöstä.

Kokonaisuuden tiedot löydät myös Pepin opinto-oppaasta.

Perusopintojen opintojaksokohtaiset tiedot ovat nähtävillä alla näkyvässä luettelossa.

Yhteiset opintojaksot 15 op:

TH00DI78 Terveyden edistämisen perusteet 5 op (01.09.2023 - 30.07.2024)

TH00CW26 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 5 op (03.10.2023 - 01.12.2023)

4310522 Terveyspedagogiikan perusteet 5 op (09.01.2024 - 11.03.2024)

Valinnaiset opintojaksot, valitse 10 op:

Terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnoista:

TH00CW27 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 5 op (14.03.2024-09.05.2024)

Kansanterveystieteen opinnoista:

TL00CM84 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op (15.09.2023-24.11.2023 ja 15.02.2024-24.04.2024)

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:

4429551 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (26.09-14.11.2023)

5513404 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (05.04.-30.7.2024)

Ravitsemustieteen opinnoista:

TL00CC78 Ravitsemustieteen perusteet 5 op (01.09.2023-27.10.2023 ja 08.01-05.03.2024)

(Huom! Mikäli aiot jatkaa aineopintoihin, ja opiskella ravitsemustieteen valinnaisia opintojaksoja, tulee tämä opintojakso olla suoritettuna.)

Hoitotieteen opinnoista:

4313110 Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op (04.09.2023 - 31.07.2024)

4310543 Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op (11.03.2024 - 28.04.2024)

Ihmisen biologian opinnoista:

4429401 Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 op (04.09.-09.10.2023)

Terveysliikunnan opinnoista:

4445607 Liikuntafysiologian perusteet 4 op (11.9.-3.11.2023)

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojakson hinta on 15e/ opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin.

Kellonajasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan sähköinen ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.