Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot, lv 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Terveyden edistäminen ja terveystieto on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen tai vastaavien opintojen tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin 3/5, jotta opiskelija voi edetä aineopintoihin.

Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista.

Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Opinnot toteutuvat kokonaan verkko-opintoina. Suurin osa opintojaksoista on aikataulutettuja (esim. tehtävien palautuksia tiettynä päivänä). Tämä on hyvä huomioida opintoja suunnitellessa.

Sisältö: Aineopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä ja alueellista sekä valtakunnallista tasoa väestön terveyden edistämisessä. Lisäksi terveyden edistämisen lähestymistapoja, teorioita ja malleja sekä terveyden edistämisen tutkimusta ja ajankohtaisia aihealueita.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopintojen jälkeen opiskelija

  • osaa analysoida terveyden edistämisen ajankohtaisia aihealueita erilaisissa toimintaympäristöissä alueellisesti, kansallisesti ja globaalilla tasolla
  • osaa soveltaa terveyden edistämisen keskeisiä monitieteisiä teorioita ja malleja sekä näyttöön perustuvaa tietoa opetus- ja ohjaustapahtumien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
  • osaa tunnistaa ja analysoida terveyden edistämisen eettisiä kysymyksiä
  • osaa arvioida terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimusprosessia ja -menetelmiä

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.

Suositeltavaa on aloittaa aineopinnot Orientoituminen aineopintoihin 1 op -opintojaksosta, joka toteutuu syys- ja kevätlukukaudella. Opintoja voi muuten suorittaa vapaassa järjestyksessä.

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojaksoille kirjautuminen Moodlessa aukeaa pääsääntöisesti aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan kirjautumisen alkamisesta.

Opintojaksoilla on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyvät Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopintojen Moodle -tiedotusympäristöstä.

Kokonaisuuden tiedot löydät myös Pepin opinto-oppaasta.

Aineopintojen opintojaksokohtaiset tiedot ovat nähtävillä alla näkyvässä luettelossa.

Yhteiset opintojaksot 15 op:

TH00DI81 Orientoituminen aineopintoihin 1 op (01.09.2023 - 30.07.2024)

TH00CW28 Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op (02.10.2023 - 10.12.2023)

TAI

4310535 Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 5 op (18.03.2024 - 12.05.2024)

Huom! vaihtoehtoinen suorituspari, voit valita vain jomman kumman näistä.

TH00CW31 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 5 op (15.01.2024 - 17.03.2024)

4310532 Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op (20.02.2024 - 28.04.2024)

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

Terveyden edistämisen ja terveystieto -oppiaineen valinnaiset opintojaksot, joita opiskelija ei ole käyttänyt perusopintokokonaisuuteen:

4310534 Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op (06.02.2024 - 28.04.2024)

TH00CW32 Terveystiedon täydentävät opinnot 1 op (01.09.2023 - 30.07.2024)

Hoitotieteen opinnoista:

4312008 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op (10.11.2023-14.12.2023)

4311104 Terveyden edistämisen johtaminen 5 op (01.09.2023-11.06.2024)

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:

5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (31.10.2023-31.12.2023)

4429552 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (09.01.2024-11.03.2024)

4429553 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (20.02.2024-17.04.2024)

Ravitsemustieteen opinnoista:

TL00CC80 Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op (23.10.2023-13.12.2023)

TL00CC82 Ravitsemus ja elintavat 5 op  (23.10.2023-13.12.2023 ja 18.03.2024- 31.05.2024 Huom! Edeltävien opintojen vaatimus, Ravitsemustieteen perusteet 5 op!)

TL00CC81 Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op (18.03.2024-31.05.2024 Huom! Edeltävien opintojen vaatimus, Ravitsemustieteen perusteet 5 op!)

Terveysliikunnan opinnoista:

TL00CO86 Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset 4 op (08.04.2024-05.06.2024)

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojakson hinta on 15e/ opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin.

Kellonajasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan sähköinen ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.