Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

olkalaukku_taitola_uef

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Teknologiat haltuun! Monimateriaalisen käsityön täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus kehittää käsityönopettajien laaja-alaista perusosaamista ja vahvistaa osallistujien digitaalisia taitoja.
smart for good
  • Kasvatus ja opetusala
Laajuus:
9 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
0 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opettajat perehtyvät monimateriaalisuuden sekä modernien tekniikoiden ja teknologioiden hyödyntämiseen omassa työssä, sekä digitaalisten oppimateriaalien tuottamiseen, ja välittävät tietoja ja taitoja edelleen työyhteisöissä.

SISÄLTÖ

Monimateriaalinen käsityö ja digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen (3 op)
Osiossa syvennät osaamistasi monimateriaalisen käsityön pedagogisista lähtökohdista. Tutustut digitaalisiin alustoihin ja oppimateriaaleihin, niiden hyödyntämiseen ja tuottamiseen monimateriaalisessa käsityössä, toteutuu syksyllä 2023.
ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Pienten lasten käsityö ja teknologiakasvatus (3 op)
Osion käytyäsi osat suunnitella ja toteuttaa pienille lapsille suunnattua, eri oppimisen alueisiin ja laaja-alaisiin tavoitteisiin integroituvaa käsityötä ja teknologiakasvatusta. Lisäksi osaat toimia käsityö- ja teknologiakasvatuksen mentorina työpaikallasi, toteutuu keväällä 2024.
ILMOTTAUDU TÄSTÄ

Modernien suunnittelu- ja valmistusteknologioiden ja automaation perusteet (3 op)
Osion tavoitteena on tarjota opettajille koulutusta automaation ja ohjelmoinnin perusteista sekä perehdyttää opettajat tietokoneavusteisiin suunnittelu- ja valmistusteknologioihin, toteutuu keväällä 2024.
ILMOTTAUDU TÄSTÄ

Jokaiseen jaksoon ilmoittaudutaan erikseen. Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 24 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa.
 

Perusasteen, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lukion opettajat.

Monimateriaalinen käsityö ja digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen (3 op)

23.10.2023 klo 16.00–18.00 etäopetus
28.10.2023 klo 10.00–17.00 lähipäivä Joensuu
2.11.2023 klo 16.00-18.00 etäopetus
7.11. 2023 klo 16.00-18.00 etäopetus
9.11. 2023 klo 16.00-18.00 etäopetus
13.11. 2023 klo 16.00-18.00 etäopetus
18.11.2023 klo 10.00–17.00 lähipäivä Joensuu
22.11.2023 klo 16.00–18.00 etäopetus
27.11.2023 klo 16.00–18.00 etäopetus
13.12.2023 klo 15.00–18.00 etäopetus
 

Pienten lasten käsityö- ja teknologiakasvatus (3 op)

pe 12.1. klo 8 -16.30 Lähiopetus Joensuun Taitolassa
la 27.1. klo 9-17 Lähiopetus Joensuun Taitolassa
ti 6.2. klo 16 Etäopetus (Teams)
ti 13.2. klo 16-20 Etäopetus (Teams)
pe 23.2. klo 8-16.30 Lähiopetus Joensuun Taitolassa
ma 11.3. klo 16-18 Etäopetus (Teams)
ma 22.4. klo 16-20 Etäopetus (Teams)

Tapaamisten lisäksi on itsenäisesti katsottavia videoluentoja (yht. 4 h), sekä itsenäisen työn vaihe käsityön mentoriprojektin parissa (n. 20 t)


Modernien suunnittelu- ja valmistusteknologioiden ja automaation perusteet (3 op)

La 9.3. klo 9-17 Lähiopetus, Joensuu
Ma 25.3. klo 15-18 Etäopetus
La 6.4. klo 9-17 Lähiopetus, Joensuu
Ke 10.4. klo 15-18 Etäopetus
Pe 19.4. klo 9-17 Lähiopetus, Joensuu
Ma 29.4. klo 16-18 Etäopetus
Ma 6.5. klo 16-18 Etäopetus

OPH rahoittaa hanketta. Koulutus on osallistujalle maksuton (opetus ja materiaalit).

Kuhunkin osioon mahtuu 24 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisaikana. Peruminen tehdään sähköpostilla kirjallisesti koulutuksen sihteerille.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.

Koulutus voidaan perua järjestäjän toimesta ilman, että siitä aiheutuu järjestäjälle maksuvelvoitetta.

Käsityön täydennyskoulutus Joensuussa.

Käsitöissä opitaan laaja-alaisia taitoja, teknologista osaamista ja käsillä tekemistä

Peruskoulun käsityön opetus rakentuu teknisen työn ja tekstiilityön sisällöistä. Laajaa sisältöparia yhdistävät ilmaisun ja teknologian ulottuvuudet, jota blogikirjoitus avaa.

Kouluttaja