Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kamil Rizvanov ja Kati Rao.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Talent Boost - Laillistamiskokeisiin valmistautuville maahanmuuttajahammaslääkäreille

EU/ETA-Alueen ulkopuolella valmistuneiden hammaslääkärien pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus.
smart for good
  • Sosiaali ja terveysala
Laajuus:
0
Kampus tai kaupunki:
Kuopio, Turku
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettujen hammaslääkärien työskenteleminen hammaslääkärinä Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta (*). Koulutus tarjoaa tähän pätevöitymisprosessiin valmentavaa koulutusta, joka ei johda tutkintoon. Valmentava koulutus järjestetään Itä-Suomen ja Turun yliopistoissa. Helsingin yliopisto järjestää koulutukseen hakemisen.

Koulutukseen valituilta odotetaan vahvaa sitoutumista koulutukseen, jonka suorittaminen vaatii läsnäoloa opetuksessa (sovitut loma-ajat pois lukien). Koulutuksen aloittamisajankohtaa ei ole mahdollista siirtää. Koulutuspaikkakunnalla asuminen on suositeltavaa.

Etukäteisvaatimukset

  • Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa koulutuksen alkaessa.
  • EU/ETA-alueen ulkopuolella suoritettu hammaslääkäritutkinto on hyväksytty Valvirassa.
  • Yleisestä kielitutkinnosta vähintään keskitason tutkinto (YKI 3 / EVK B1) kaikilta osa-alueilta tai Valtiohallinnon kielitutkinnosta (VKT) vähintään tyydyttävä taitotaso kaikilta osa-alueilta.
  • Vähintään kolmen kuukauden hammaslääkäriharjoittelu julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä (*)
  • Vähintään yksi hyväksytysti suoritettu teoriakuulustelu. Vain hakuajan päättymiseen mennessä hyväksytysti suoritetut kuulustelut huomioidaan.

Hammaslääkärit - Valvira

Esivalinta
Määräaikaan mennessä palautetut hakulomakkeet arvioidaan ja pisteytetään. Esivalinnan perusteella 20 eniten pisteitä saanutta hakijaa kutsutaan valintakokeeseen.

Hakijoille ilmoitetaan esivalinnan tuloksista sähköpostilla. Valintakokeeseen valituille hakijoille lähetetään samassa yhteydessä tiedot valintakokeeseen saapumiseen.

Valintakoe (HY:n sivuilta voi seurata päivityksiä)
Valintakokeen perusteella pätevöitymiskoulutukseen valitaan neljä hakijaa kumpaankin yliopistoon. Varasijalle otetaan kaksi molempiin yliopistoihin.

Hakuaika koulutukseen on 1.3.-31.3.2023. Koulutukseen hakeminen järjestetään Helsingin yliopistossa (valitse kohta Pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus).

Valintakokeeseen kuuluu kirjallinen kielikoe ja haastattelu. Kirjallinen kielikoe järjestetään 15.5.2023 ja haastattelut 15.–16.5–2023.

Tulokset
Kahdeksan (8) valintakokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan pätevöitymiskuulusteluihin valmentavaan koulutukseen. Heistä neljä valitaan Turun yliopistoon ja neljä Itä-Suomen yliopistoon. Varasijalle otetaan kaksi hakijaa molempiin yliopistoihin.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille 31.5.2023 mennessä sähköpostilla.

Koulutuspaikan vastaanottaminen
Pätevöitymiskoulutuspaikan vastaanottaminen on vahvistettava 14 vuorokauden kuluessa tulosten saapumisesta. Koulutukseen hyväksytyiltä henkilöiltä tarkistetaan hakulomakkeessa pyydetyt alkuperäiset todistukset. Vilppiin syyllistyneen henkilön hakemus hylätään kokonaisuudessaan.

Oikaisumenettely
Oikaisupyyntö esikarsintapäätöksestä osoitetaan pätevöitymiskoulutuksen valintakoetyöryhmälle. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa esikarsintavaiheen tulosten tiedoksisaamisesta. Oikaisupyyntö lähetetään sähköpostilla osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi

Oikaisupyyntö valintapäätöksestä osoitetaan pätevöitymiskoulutuksen valintakoetyöryhmälle. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Oikaisupyyntö lähetetään sähköpostilla osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi

Koulutus antaa perusvalmiudet, joita hammaslääkäriltä vaaditaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus noudattaa ennalta suunniteltua aikataulua, koska opetus on integroitu perustutkinto-opiskelijoiden lukujärjestykseen. Koulutus sisältää luentoja, seminaareja ja harjoitustöitä. Tutustu osaamistavoitteisiin.

 

EU/ETA-alueen ulkopuolelta valmistuneet hammaslääkärit.

Koulutus alkaa: elokuussa 2023

Paikka: Kuopio (Itä-Suomen yliopisto) ja Turku (Turun yliopisto)
Opetuskieli: suomi
Opetusaika: päiväopetus (ma-pe klo 8–16)
Opetustapa: lähiopetus, etäopetus
Opiskelumuoto: ohjattu opiskelu, itsenäinen opiskelu
Suunniteltu kesto: 10 kk (08/2023–05/2024)
Maksullinen: Ei

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa (Talent Boost) ja on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluistaan valintakokeeseen.

Poikkeustilanteissa (esim. koronapandemian vuoksi) Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ja Turun yliopiston ohjeiden mukaisesti koulutuksen aloitusta voidaan myös siirtää, jättää kokonaan toteuttamatta tai muuttaa koulutuksen toteutustapaa.

Lisätietoja Valviran sivuilla

Suomi