Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

torala_nguyen

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Talent Boost - Laillistamiskokeisiin valmistautuville maahanmuuttajahammaslääkäreille

EU/ETA-Alueen ulkopuolella valmistuneiden hammaslääkärien pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus.
smart for good
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
2.5.2022 - 27.5.2022
Kampus tai kaupunki:
Kuopio, Turku
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-

EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettujen hammaslääkärien työskenteleminen hammaslääkärinä Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Koulutus tarjoaa tähän pätevöitymisprosessiin valmentavaa koulutusta, joka ei johda tutkintoon.

Koulutukseen valituilta odotetaan vahvaa sitoutumista koulutukseen, jonka suorittaminen vaatii läsnäoloa opetuksessa (sovitut loma-ajat pois lukien). Koulutuksen aloittamisajankohtaa ei ole mahdollista siirtää. Koulutuspaikkakunnalla asuminen on suositeltavaa.

Etukäteisvaatimukset

  • Vähintään kolmen kuukauden hammaslääkäriharjoittelu julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä (*)
  • Riittävä kielitaito. Valtiohallinnon kielitutkinnosta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso kaikilta osa-alueilta ja yleisestä kielitutkinnosta vähintään keskitason tutkinto (YKI3 /EVK B1) kaikilta osa-alueilta. Yleisen kielitutkinnon todistuksessa kaikki arvioitavat osa-alueet pitää olla samassa todistuksessa vähintään 3 arvoiset (*)
  • Vähintään kolme hyväksytysti suoritettua teoriakuulustelua (*)

Hammaslääkärit - Valvira

Esivalinta

Määräaikaan mennessä palautetut hakulomakkeet arvioidaan ja pisteytetään. Esivalinnan ja koulutuspaikan ensisijaisuuden perusteella valintakokeeseen valitaan korkeintaan 10 hakijaa Turun yliopistoon sekä 10 hakijaa Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle.

Valintakoekutsu toimitetaan näille henkilöille 1.6.2022 mennessä sähköpostitse.

Valintakoe
Valintakokeen perusteella pätevöitymiskoulutukseen valitaan neljä hakijaa kumpaankin yliopistoon. Varasijalle otetaan kaksi molempiin yliopistoihin.

Valintakoe järjestetään 7.6.2022 klo 8–16 Kuopiossa ja Turussa.

Valintakokeeseen kuuluu haastattelu, kirjallinen testi ja kädentaitoihin liittyviä tehtäviä.

Tulokset
Tulokset ilmoitetaan hakijoille 9.6.2022 mennessä sähköpostilla.

Pätevöitymiskoulutuspaikan vastaanottaminen on vahvistettava 23.6.2022 mennessä.

Koulutukseen hyväksytyiltä henkilöiltä tarkistetaan hakulomakkeessa pyydetyt alkuperäiset todistukset.

Vilppiin syyllistyneen henkilön hakemukset hylätään kokonaisuudessaan.

  • Koulutus muodostuu ammatillisista sisällöistä ja niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta. 
  • Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä hammaslääketieteen että suomen kielen asiantuntijat.
  • Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu verkko-opiskelua ja muuta itsenäistä työskentelyä. 
  • Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sekä muutoinkin aktiivista ja itsenäistä työskentelyä.
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutus valmentaa antamaan perusvalmiudet, jota vaaditaan hammaslääkäriltä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus noudattaa ennalta suunniteltua aikataulua, koska opetus on integroitu perustutkinto-opiskelijoiden lukujärjestykseen. Koulutus sisältää luentoja, seminaareja ja harjoitustöitä.

OSAAMISTAVOITTEET

EU/ETA-alueen ulkopuolelta valmistuneet hammaslääkärit.

Koulutus alkaa elokuussa 2022 
Paikka: Kuopio (Itä-Suomen yliopisto) ja Turku (Turun yliopisto)

Opetustapa: lähiopetus, etäopetus
Opiskelumuoto: ohjattu opiskelu, itsenäinen opiskelu
Suunniteltu kesto: 10 kk (08/2022–05/2023)

Suomi

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluistaan.

Poikkeustilanteissa (esim. koronapandemian vuoksi) Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ja Turun yliopiston ohjeiden mukaisesti koulutuksen aloitusta voidaan myös siirtää, jättää kokonaan toteuttamatta tai muuttaa koulutuksen toteutustapaa.

Lisätietoja Valviran sivuilla 

Oikaisupyynnöt ja lisätiedot pate@uef.fi