Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 60 op (2022-2025)

Haku on päättynyt ja opiskelijat on valittu.
smart for good
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
27.1.2022 -
Ilmoittautumisaika:
20.5.2021 - 31.7.2021
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
14600 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus järjestetään yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa Helsingissä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutusohjelma on koottu niin, että itsenäisenä psykoterapeuttina toimimisen osaamisvaatimukset täyttyvät.

Ratkaisukeskeisen psykoterapeutin ammatillinen osaaminen pitää sisällään tiedon ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehyksen tieteellisestä perustasta ja filosofiasta. Lisäksi opiskelija tutustuu muihin psykoterapiamenetelmiin ja saa ymmärrystä mielenterveyshäiriöiden synnystä ja kehityksestä. Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on hyvät teoreettiset tiedot psykoterapeuttisesta työskentelystä, käsitys työn eettisistä työskentelyperiaatteista sekä valmius tehdä ratkaisukeskeistä yksilöpsykoterapiaa ja arvioida psykoterapiaprosessin vaikuttavuutta.

Koulutus toteutetaan yhtenäisenä, neljä vuotta kestävänä prosessina. Poissaolot on korvattava. Aikaisemmin hankintun osaamisen todentaminen (AHOT) eli korvaavuuksien hakeminen ei ole käytössä.

 

HUOM! Psykoterapeuttikoulutuksen hakukelpoisuuteen emme ota kantaa etukäteen. Hakukelpoisuus arvioidaan lähetetyn hakulomakkeen ja sen mukana toimitettujen liitteiden perusteella, koulutushakukohtaisesti.

Haku on päättynyt ja opiskelijat on valittu.

Koulutuksen sisältöalueet ovat:

  • Teoria- ja kliiniset seminaarit 34 op (900 tuntia)
  • Psykoterapeuttinen potilastyö 300 h (ei sisälly opintopisteisiin) ja siihen liittyvä työnohjaus 12 op (300 tuntia)
  • Koulutuspsykoterapia 4 op (80 tuntia, josta 40 tuntia ryhmämuotoista, sisältyy koulutuksen hintaan. Yksilömuotoinen koulutuspsykoterapia jää opiskelijan itse maksettavaksi. Selvitä hinta palveluntarjoalta)
  • Opinnäytetyö 10 op (250 tuntia)

Koulutus on valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavaa koulutusta. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelijalle kirjoitetaan todistus, jolla hän voi hakea psykoterapeutin ammattinimikettä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta. Koulutus antaa valmiudet toimia aikuisten yksilöpsykoterapeuttina ja valmiuksia ratkaisukeskeisen viitekehyksen käyttöön myös eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa parissa työskenneltäessä. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on näyttöön perustuva psykoterapiamenetelmä.

60 op

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on soveltuva terveydenhuollon- tai korkeakoulututkinto, 30 op psykologian tai psykiatrian opintoja ja vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai sitä vastaavissa tehtävissä sekä henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi.

Hakukelpoisuuden tuottavia tutkintoja on lueteltu Valtioneuvoston asetuksessa 1120/2010 ja mm. Valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksissa. Tutustu myös psykoterapeuttikoulutuksen kriteereitä koskeviin sivuihin Itä-Suomen yliopistossa: https://www.uef.fi/fi/taydennyskoulutus-sosiaali-ja-terveysala.

Tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna 30 opintopisteen laajuiset psykologian tai psykiatrian opinnot. Vaadittavat opinnot ja työkokemuksen on oltava tehtyinä haun päättymiseen mennessä. Edellisten lisäksi vaaditaan mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana ja henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi sekä riittävä englanninkielen taito ja tietotekniset valmiudet.

Koulutus alkaa 27.-28.1.2022 mikäli opiskelupaikan vahvistaneita on riittävä määrä.

2022

Koulutuksen hinta on 14 600 euroa (1 825 euroa/lukukausi), veroton palvelu.

Hinta sisältää teoria- ja menetelmäopinnot, työnohjauksen sekä ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian 40 tuntia. Yksilömuotoisen koulutuspsykoterapian 40 tuntia kuluista opiskelijat vastaavat itse.

* Mikäli verosäädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero.

 

Yliopisto laskuttaa maksajaa tai maksajia kahdeksassa (8) erässä neljän vuoden aikana.
Erät laskutetaan yksi erä kevät- ja toinen erä syyslukukaudella.

Haku on avoinna 20.5.2021 klo 9.00 - 31.7.2021 klo 15.00 välisen ajan. 

Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa. Opiskelijoiden hakukelpoisuuden kriteerien täyttyminen tarkistetaan yliopistolla ja hakijat pisteytetään tutkinnon ja työkokemuksen sekä mahdollisen aiemman ratkaisukeskeisen lisäkoulutuksen osalta. 

Hakukelpoisuuden täyttävät 25 korkeimmat pisteet saanutta hakijaa kutsutaan soveltuvuuden arviointiin, mikä pidetään Helsingissä 23.9.2021 Lyhytterapiainstituutin tiloissa, Haapalahdenkatu 1.

Soveltuvuuden arviointiin liittyy ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä ja tarkemmat tiedot lähetetään kutsuttaville erikseen.
Tilaisuus on maksuton.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Lyhytterapiainstituutti Oy:n kanssa.
Koulutuksen pääkouluttaja on Maiju Ahola, (kouluttajapsykoterapeutti VET) ja koulutuksen vastuuhenkilönä
Itä-Suomen yliopistossa toimii professori Kirsi Honkalampi.

 

Valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositukset