Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

psykoterapia

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 2023-2027

Oletko kiinnostunut ratkaisukeskeisen psykoterapeutin työstä ja terapiamallista, jossa keskitytään voimavarojen ja vahvuuksien näkemiseen, tulevaisuusorientaatioon ja ainutlaatuisen vuorovaikutuksellisen yhteistyösuhteen rakentamiseen terapeutin ja potilaan välillä?
smart for good
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
26.4.2023 -
Ilmoittautumisaika:
1.12.2022 - 31.12.2022
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
14800 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus  järjestetään yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa Helsingissä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutusohjelma on koottu niin, että itsenäisenä psykoterapeuttina toimimisen osaamisvaatimukset täyttyvät.

Ratkaisukeskeisen psykoterapeutin ammatillinen osaaminen pitää sisällään tiedon ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehyksen tieteellisestä perustasta ja filosofiasta. Lisäksi opiskelija tutustuu muihin psykoterapiamenetelmiin ja saa ymmärrystä mielenterveyshäiriöiden synnystä ja kehityksestä. Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on hyvät teoreettiset tiedot psykoterapeuttisesta työskentelystä, käsitys työn eettisistä työskentelyperiaatteista sekä valmius tehdä ratkaisukeskeistä yksilöpsykoterapiaa ja arvioida psykoterapiaprosessin vaikuttavuutta.

Koulutus toteutetaan yhtenäisenä neljä vuotta kestävänä prosessina. Poissaolot on korvattava ja aikaisempia opintoja ei voi lukea hyväksi. 

Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä.

Koulutuksen sisältöalueet ovat:

  • Teoria- ja kliiniset seminaarit 34 op (900 tuntia)
  • Psykoterapeuttinen potilastyö 300 h (ei sisälly opintopisteisiin) ja siihen liittyvä työnohjaus 12 op (300 tuntia)
  • Koulutuspsykoterapia 4 op (80 tuntia, josta 20 tuntia on ryhmämuotoista koulutuspsykoterapiaa ja se sisältyy koulutuksen hintaan. Loput 60 tuntia on yksilömuotoista koulutuspsykoterapiaa, jonka opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle.)
  • Opinnäytetyö 10 op (250 tuntia)

Koulutus on valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavaa koulutusta. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelijalle kirjoitetaan todistus, jolla hän voi hakea psykoterapeutin ammattinimikettä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta. Koulutus antaa valmiudet toimia aikuisten yksilöpsykoterapeuttina ja valmiuksia ratkaisukeskeisen viitekehyksen käyttöön myös eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa parissa työskenneltäessä. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on näyttöön perustuva psykoterapiamenetelmä.

60 op

Koulutus on terveydenhuollon täydennyskoulutusta ja sen on tarkoitettu henkilöille, joilla on soveltuva tutkinto, 30 op psykologian tai psykiatrian opintoja ja vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä sekä henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi. Tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna 30 opintopisteen laajuiset psykologian tai psykiatrian opinnot. Vaadittavat opinnot ja työkokemuksen on oltava tehtyinä haun päättymiseen mennessä. Edellisten lisäksi vaaditaan mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana ja henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi sekä riittävä englanninkielen taito ja tietotekniset valmiudet. Hakukelpoisuuteen ei oteta kantaa ennakkoon vaan se arvioidaan haun ja sen liitteiden perusteella. Hakukelpoisuudesta ja psykoterapeuttikoulutukesta voit lukea lisää täältä: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/psykoterapeuttikoulutus

Aloituspäivät ovat 26.-27.4. ja 1.6.2023.

Koulutuksen hinta on 14 800 euroa (1 850 euroa/lukukausi), veroton palvelu.

Hinta sisältää teoria- ja menetelmäopinnot, työnohjauksen sekä ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian 20 tuntia.
Yksilömuotoisen koulutuspsykoterapian 60 tuntia kuluista opiskelijat vastaavat itse.

* Mikäli verosäädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero.

Yliopisto laskuttaa maksajaa tai maksajia kahdeksassa (8) erässä neljän vuoden aikana.
Erät laskutetaan yksi erä kevät- ja toinen erä syyslukukaudella.  

Haku on avoinna 01.12.2022-31.12.2022 klo 15.00 välisen ajan. Lue koulutuksen hakukelpoisuudesta täältä: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/psykoterapeuttikoulutus. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa.  Opiskelijoiden hakukelpoisuuden kriteerien täyttyminen tarkistetaan yliopistolla ja hakijat pisteytetään tutkinnon ja työkokemuksen sekä mahdollisen aiemman ratkaisukeskeisen lisäkoulutuksen osalta. Hakukelpoisuuden täyttävät 27 korkeimmat pisteet saanutta hakijaa kutsutaan soveltuvuuden arviointiin, joka pidetään Helsingissä 17.2.2023. Soveltuvuuden arviointiin liittyy ennakkotehtävä. Soveltuvuuden arvioinnin tarkka aika ja ennakkotehtävä ilmoitetaan helmikuun alussa.

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeessä saat ajankohtaista tietoa koulutuksistamme