Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

RFS-kurssin kuvituskuva

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun (RFS) kurssi

Itä-Suomen yliopisto järjestää radiologiaan, kardiologiaan sekä kliiniseen fysiologiaan ja isotooppilääketieteeseen erikoistuville lääkäreille radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssin ke – la 24.8. – 27.8.2022. Kurssi toivotaan suoritettavaksi erikoistumisen alkuvaiheessa. Kurssi koostuu fysiikan (laajuus 1,5 op) ja säteilysuojelun (laajuus 2,0 op) kokonaisuuksista.
smart for good
 • Sosiaali ja terveysala
 • Rakennusterveys ja ympäristö
Päivämäärä:
24.8.2022 - 27.8.2022
Ilmoittautumisaika:
27.1.2022 - 31.5.2022
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala, Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-

Kurssi antaa perustiedot radiologiseen kuvantamiseen liittyvästä fysiikasta, tekniikasta ja säteilysuojelusta.

Kurssiin liittyvää opetusta järjestetään neljänä päivänä keskiviikosta lauantaihin. Kaikkien kurssisuoritusten edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen. Radiologiaan tai kardiologiaan erikoistuvien lääkäreiden pitää lisäksi suorittaa molemmat ennakkotehtävät ja jälkitentti. Täydennyskoulutettaville tämä ei ole tarpeen eikä mahdollista.

Osallistumisvaihtoehdot ovat:

 • Radiologiaan (a) tai kardiologiaan (b) erikoistuvan lääkärin ohjelma (4 päivää, ke-la). 1025€+alv
  Ohjelma erikoisalojen välillä eroaa keskiviikon ja perjantain osalta; ks. ao. alustava ohjelma. Ohjelman hyväksytysti suorittaneille myönnetään todistus Säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksesta Terveydenhuollon röntgentoiminnassa.
 • Kliiniseen fysiologiaan ja isotooppilääketieteeseen erikoistuvan lääkärin ohjelma (3 päivää, ke-pe). 950€+alv
  Ohjelmaan sisältyy säteilylain ennakkotehtävä, sekä tentti kurssin jälkeen. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 26 tuntia ja siitä kirjoitetaan osallistumistodistus.
 • Kardiologian ja radiologian täydennyskoulutusohjelma (3 päivää, ke-pe). 950€+alv
  Täydennyskoulutuksesta kiinnostuneet voivat oman mielenkiintonsa mukaan osallistua osaan opetusta (joko ke-to, to-pe tai ke-pe), ja valintansa mukaan radiologian tai kardiologian opetustapahtumiin. Heille kirjoitetaan todistus tuntimääristä ja aloista. 
  ke-to, 15 tuntia (2 päivää)
  to-pe, 17 tuntia (2 päivää)
  ke-pe, 23 tuntia (3 päivää)
 • Terveydenhuollon röntgentoiminnan säteilyturvallisuuden täydennyskoulutusohjelma (3 päivää, to-la). 950€+alv
  Kurssin kolme viimeistä päivää soveltuvat erinomaisesti myös muille röntgensäteilyä terveydenhuollossa käyttäville, esimerkiksi hammaslääkäreille sekä erikoistuville fyysikoille säteilysuojelukoulutukseksi. Todistus kirjoitetaan osallistumisen mukaan.

Keskiviikon 24.8. opetukseen voi osallistua etäyhteydellä, mutta muina päivinä läsnäolo paikan päällä on pakollinen.

Joihinkin ohjelmiin kuuluu kaksi ennakkotehtävää, joista radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun ennakkotehtävät kurssille osallistuja palauttaa 14.6.2022 mennessä. Kurssilaisen on perehdyttävä säteilylainsäädäntöön itsenäisesti Moodlessa, sekä suoritettava hyväksytysti tähän liittyvä Moodle-tentti 31.7.2022 mennessä. Ennakkotehtävät suoritusohjeineen lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä 16.5.2022. Jos tahdot ilmoittautua kurssille toukokuun jälkeen, ota yhteyttä sähköpostilla (kardiologi- ja radiologilinjan ennakkotehtävät).

Kurssiin kuuluu radiologisen fysiikan osio ja säteilysuojelun osio. Radiologisen fysiikan osiossa käsitellään kattavasti kuvantamismenetelmiä: perinteinen röntgenkuvaus, läpivalaisu, angiografiat, tietokonetomografiat, hybridikuvausmenetelmät, magneettikuvaus, ultraäänikuvaus, sekä
mittausmenetelmät. Säteilysuojelun osiossa käsitellään mm. säteilylainsäädäntöä, säteilyturvallisuuspoikkeamia, säteilybiologiaa, säteilyturvallisuuskulttuuria, säteilyn käytön optimointia sekä viestintää ja vuorovaikutusta potilaille sekä ammattiryhmien välillä. Radiologisen fysiikan osuus on suunniteltu tukemaan säteilysuojelun kurssin asiasisältöä.

Kurssin asiasisältö:

 • Säteilyfysiikka
 • Säteilylainsäädäntöä
 • Säteilyaltistus ja sen seuranta
 • Käytännön säteilysuojelu ja säteilyturvallisuuspoikkeamat
 • Säteilymittarit, dosimetrit ja niiden käyttö
 • Säteilybiologiaa ja potilasannosten riskit
 • Röntgentutkimuslaitteet ja -menetelmät
 • Ultraäänitutkimus
 • Magneettitutkimus
 • Isotooppitutkimus

 

Alustava ohjelma

Keskiviikko 24.8.2022, klo 8.30-16.30

Yhteinen ohjelma ja radiologian ohjelma 

 • Ilmoittautuminen 
 • Kurssi-info 
 • Magneettitutkimus 
 • Ultraäänitutkimus 

Kardiologian ja KFI:n rinnakkaisohjelma 

 • Kardiologinen magneettitutkimus 
 • Kardiologinen ultraäänitutkimus 

Torstai 25.8.2022, klo 8.00-16.30 

Yhteinen ohjelma 

 • Säteilylainsäädäntö 
 • Säteilyaltistus ja sen seuranta 
 • Riskit ja säteilyturvallisuuspoikkeamat 
 • Käytännön säteilysuojelu 
 • Käytännön harjoitus: Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamassa 
 • Säteilybiologiaa ja potilasannosten riskit 
 • Kommunikointi säteilyaltistukseen liittyen 
 • Käytännön harjoitus: Kommunikointi 
 • Iltatilaisuus 

Perjantai 26.8.2022, klo 8.00-17.00 

Yhteinen ohjelma ja radiologian ohjelma 

 • Säteilyfysiikka 
 • Isotooppitutkimus 
 • Röntgentutkimuslaitteet ja -menetelmät 
 • Käytännön harjoitus 

Kardiologian rinnakkaisohjelma sisältää lisäksi/sijasta:

 • Yleistä potilaan ja henkilökunnan säteilysuojelusta angiohuoneessa 
 • Säteilysuojelu sepelvaltimotoimenpiteissä 
 • Säteilysuojelu rakenteellisten sydänvikojen hoidossa 
 • Säteilysuojelu tahdistin- ja ELFYS toimenpiteissä 
 • Sepelvaltimoiden ja sydämen TT 

KFI:n rinnakkaisohjelma sisältää lisäksi/sijasta:

 • SPECT
 • PET
 • Kvantitaatiot isotooppilääketieteessä
 • Radioisotooppihoidot

Lauantai 27.8.2022, 8.00-14.30 

Yhteinen ohjelma 

 • Säteilysuojelun ennakkotehtävän jatkokäsittely 
 • Radiologisen fysiikan ennakkotehtävien läpikäynti 
 • Käytännön harjoitus: Säteilymittarien käyttö 
 • Käytännön harjoitukset: Säteilyaltistuksen optimointi 
 • Palautetilaisuus
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksen tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan koulutettava tuntee terveydenhuollon röntgentoiminnan kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet, säteilyaltistuksen määritysmenetelmät, säteilysuojelun keskeiset periaatteet ja lainsäädännön sekä osaamisalan suojelu- ja turvajärjestelyt, on taidokas toteuttamaan ja valvomaan toimintaan liittyvät säteilyjärjestelyt sekä opastamaan henkilökuntaa säteilyn turvallisessa käytössä, menetelmien käyttöönotossa ja optimoinnissa, tunnistaa riskit toiminnassa ja varautuu säteilyturvallisuuspoikkeamiin sekä reagoi niihin, tunteen johtamisjärjestelmän, kykenee toimimaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, edistää toiminnallaan säteilyturvallisuutta, osaa varmistaa täydennyskoulutuksen ja laadunvarmistuksen toteutumisen. Lisäksi kurssin käynyt tuntee säteilylähteet terveydenhuollon röntgentoiminnassa, tuntee säteilytoimintaan liittyvät vaatimukset ja hallitsee työpaikkansa säteilyturvallisuusohjeet.

Kurssi koostuu fysiikan (laajuus 1,5 op) ja säteilysuojelun (laajuus 2,0 op) kokonaisuuksista.

Kurssin kohderyhmä ovat erikoistuvat lääkärit radiologian, kardiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen aloilta.

Radiologiaan erikoistuville lääkäreille tämä kurssi on pakollinen. Heille kurssin pituus on neljä päivää (ke-la).

Suomen Kardiologinen Seura suosittelee kurssia kardiologiaan erikoistuville lääkäreille osana erikoistuvien koulutusta. Kokonaissuoritukseksi (ke-la) luetaan 56 tuntia.

Kurssin kolme viimeistä päivää (to-la) soveltuvat erinomaisesti myös muille röntgensäteilyä terveydenhuollossa käyttäville, esimerkiksi hammaslääkäreille sekä erikoistuville fyysikoille säteilysuojelukoulutukseksi.

Alan täydennyskoulutusta haluavat ovat tervetulleita kurssille.

24.8. – 27.8.2022 (ke – la), Itä-Suomen yliopisto ja KYS, Kuopio

2022

Hyväksytty/hylätty.

Kurssin jälkeen järjestetään lopputentti. Se järjestetään kuulusteluna jolla on kaksi uusintakuulustelumahdollisuutta. Kuulustelut järjestetään yliopistosairaalakaupungeissa sähköisenä EXAM-tenttinä. Kuulustelu ei ole pakollinen, mutta vain em. kuulustelun suorittanut henkilö saa kelpoisuuden toimia säteilyturvallisuusvastaavana käyttöorganisaatiossa (säteilylaki 859/2018, osaamisala Terveydenhuollonröntgentoiminta) valmistuessaan erikoislääkäriksi. Radiologian erikoislääkärin pätevyys edellyttää sekä fysiikan että säteilysuojelun osuuden suorittamista hyväksytysti. Kurssilaisille annetaan todistus kurssin hyväksytystä suorittamisesta (sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018, 4§)).

Suomi

Kurssin hinta on yllä kuvatulla tavalla 1025€ tai 950€ + alv.

Kurssin johtajana toimii professori Petro Julkunen (puh. 044 717 4118, Petro.Julkunen@uef.fi). Käytännön asioissa auttaa opetuskoordinaattori Anne-Mari Kulhomäki, Anne-Mari.Kulhomaki@uef.fi. (puh. 044 711 3316), ilmoittautumisasioissa suunnittelusihteeri Katja Koukkari ja muissa asioissa suunnittelija Olli Toivanen. Ilmoittautumisaika päättyy 16.5.2022, mutta jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan kuun loppuun asti. Jos tahdot ilmoittautua toukokuun jälkeen, ota yhteyttä sähköpostilla (kardiologi- ja radiologilinjan ennakkotehtävien aikataulu). Ilmoittautumisia otetaan vastaan ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli paikkoja joudutaan rajoittamaan. Ilmoittautumislinkki löytyy tämän sivun yläosasta.