Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

RFS-kurssin kuvituskuva

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun (RFS) kurssi

Itä-Suomen yliopisto järjestää radiologiaan erikoistuville lääkäreille ja täydennyskoulutuksena kaikille terveydenhoidossa säteilyn kanssa toimiville radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssin Kuopiossa to–la 22.8.–24.8.2024, ja etäpäivänä 29.8.2024. Kurssi koostuu fysiikan (laajuus 1,5 op) ja säteilysuojelun (laajuus 2,0 op) kokonaisuuksista.
smart for good
 • Sosiaali ja terveysala
 • Ympäristö ja teknologia
Päivämäärä:
22.8.2024 - 24.8.2024
Laajuus:
0
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala, Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kurssi järjestetään seuraavan kerran elokuussa 2024, tarkemmin sanottuna Kuopiossa to-la 22.-24.8.2024 ja etäpäivänä to 29.8.2024. Ilmoittautuminen avautuu tällä sivulla tammikuussa 2024.

Alla olevat tekstit kuvaavat vielä vuotta 2023.

Kurssi antaa perustiedot radiologiseen kuvantamiseen liittyvästä fysiikasta, menetelmistä ja säteilysuojelusta.

Kurssiin liittyvää opetusta järjestetään (a) ennakkotehtävinä kesällä, (b) kolmena päivänä Kuopiossa torstaista lauantaihin, 24.-26.8.2023, ja (c) kahtena fysiikan etäpäivänä sen jälkeen, 31.8. ja 1.9.2023. Osaan ohjelmista sisältyy EXAM-jälkitentti tämän jälkeen. Kaikkien kurssisuoritusten edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen.

Osallistumisvaihtoehdot ovat:

 • Radiologiaan erikoistuvan lääkärin ohjelma (sis. ennakkotehtävät, lähipäivät to-la, etäpäivä 31.8. ja jälkitentti), 1025€+alv
  Ohjelman hyväksytysti suorittaneille myönnetään todistus Säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksesta Terveydenhuollon röntgentoiminnassa.
 • Kardiologiaan erikoistuvan lääkärin ohjelma (sis. ennakkotehtävät, lähipäivät to-la ja etäpäivät 31.8. ja 1.9.; jälkitentti vapaaehtoinen), 1025€+alv
  Kokonaissuoritukseksi luetaan 56 tuntia.
 • Kardiologian ja radiologian täydennyskoulutusohjelma (sis. 3-4 päivää, to-pe ja etäpäivä(t)), 950€+alv
  Täydennyskoulutuksesta kiinnostuneet voivat oman mielenkiintonsa mukaan osallistua osaan opetusta, ja valintansa mukaan radiologian tai kardiologian opetustapahtumiin. Heille kirjoitetaan todistus tuntimääristä ja aloista.
 • Terveydenhuollon röntgentoiminnan säteilyturvallisuuden täydennyskoulutusohjelma (sis. 3 päivää, to-la), 950€+alv
  Kurssin lähipäivät soveltuvat erinomaisesti myös muille röntgensäteilyä terveydenhuollossa käyttäville, esimerkiksi hammaslääkäreille sekä erikoistuville fyysikoille säteilysuojelukoulutukseksi. Todistus kirjoitetaan osallistumisen mukaan.

Lähipäiviin ei ole etäosallistumismahdollisuutta.

Erikoistuvien lääkärien ohjelmiin kuuluu kaksi pakollista ennakkotehtävää. Ensimmäistä varten radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun ennakkotehtävät on palautettava 14.7.2023 ja 30.6.2023 mennessä. Toista tehtävää varten kurssilaisen on perehdyttävä säteilylainsäädäntöön itsenäisesti Moodle-ympäristössä, sekä suoritettava hyväksytysti tähän liittyvä Moodle-tentti 31.7.2023 mennessä. Ennakkotehtävät suoritusohjeineen löytyvät kurssin Moodle-ympäristöstä.

Kurssin jälkitentti on radiologeille pakollinen ja kardiologeille vapaaehtoinen, mutta kardiologit saavat kurssin 56 tunnin laajuuteen 3 lisätuntia jälkitentistä.

Täydennyskoulutettaville ennakkotehtävät ja tentti eivät ole tarpeen eikä mahdollisia.

Kurssiin kuuluu radiologisen fysiikan osio ja säteilysuojelun osio. Radiologisen fysiikan osiossa käsitellään kattavasti kuvantamismenetelmiä: perinteinen röntgenkuvaus, läpivalaisu, angiografiat, tietokonetomografiat, hybridikuvausmenetelmät, magneettikuvaus, ultraäänikuvaus, sekä
mittausmenetelmät. Säteilysuojelun osiossa käsitellään mm. säteilylainsäädäntöä, säteilyturvallisuuspoikkeamia, säteilybiologiaa, säteilyturvallisuuskulttuuria, säteilyn käytön optimointia sekä viestintää ja vuorovaikutusta potilaille sekä ammattiryhmien välillä. Radiologisen fysiikan osuus on suunniteltu tukemaan säteilysuojelun kurssin asiasisältöä.

Kurssin asiasisältö:

 • Säteilyfysiikka
 • Säteilylainsäädäntöä
 • Säteilyaltistus ja sen seuranta
 • Käytännön säteilysuojelu ja säteilyturvallisuuspoikkeamat
 • Säteilymittarit, dosimetrit ja niiden käyttö
 • Säteilybiologiaa ja potilasannosten riskit
 • Röntgentutkimuslaitteet ja -menetelmät
 • Ultraäänitutkimus
 • Magneettitutkimus
 • Isotooppitutkimus

 

Alustava ohjelma

ENNAKKOTEHTÄVÄT:

 • Radiologinen fysiikka ja säteilysuojelu (viim. 14.6.)
 • Säteilylainsäädäntö (viim. 31.7.)

LÄHIPÄIVÄT:

Torstai 24.8.2023, 8.00–16.30

 • Ilmoittautuminen
 • Säteilyaltistus ja sen seuranta
 • Riskit ja säteilyturvallisuuspoikkeamat
 • Säteilybiologiaa ja potilasannosten riskit
 • Käytännön säteilysuojelu
 • Käytännön harjoitus: Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamassa
 • Kommunikointi säteilyaltistukseen liittyen
 • Käytännön harjoitus: Kommunikointi

Iltatilaisuus (ei erillistä maksua)

Perjantai 25.8.2023, 8.00–16.40

Yhteinen aamupäivä:

 • Säteilyfysiikkaa
 • Isotooppitutkimus
 • Röntgentutkimuslaitteet ja -menetelmät
 • Käytännön harjoitus

Radiologian ohjelman iltapäivä:

 • Röntgentutkimuslaitteet ja -menetelmät (jatkoa)

Kardiologian ohjelman iltapäivä:

 • Yleistä potilaan ja henkilökunnan säteilysuojelusta angiohuoneessa
 • Säteilysuojelu sepelvaltimo-toimenpiteissä
 • Säteilysuojelu rakenteellisten sydänvikojen hoidossa
 • Säteilysuojelu tahdistin- ja ELFYS toimenpiteissä (paikan päällä)
 • Sepelvaltimoiden ja sydämen TT

Lauantai 26.8.2023 (KYS:llä), 8.00–14.30

 • Säteilysuojelun ennakkotehtävän jatkokäsittely
 • Radiologisen fysiikan ennakkotehtävien läpikäynti
 • Käytännön harjoitus: Säteilymittarien käyttö 
 • Käytännön harjoitukset: Säteilyaltistuksen optimointi
 • Palautetilaisuus, jälkitentti-info

ETÄPÄIVÄT:

Torstai 31.8., 9.00–16.30

 • Magneettitutkimus
 • Ultraäänitutkimus
 • Ultraäänikuvan artefaktat

Perjantai 1.9. (Kardiologia), 13.15–16.30

 • Kardiologinen MRI
 • Kardiologinen UÄ

Koulutuksen tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan koulutettava tuntee terveydenhuollon röntgentoiminnan kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet, säteilyaltistuksen määritysmenetelmät, säteilysuojelun keskeiset periaatteet ja lainsäädännön sekä osaamisalan suojelu- ja turvajärjestelyt, on taidokas toteuttamaan ja valvomaan toimintaan liittyvät säteilyjärjestelyt sekä opastamaan henkilökuntaa säteilyn turvallisessa käytössä, menetelmien käyttöönotossa ja optimoinnissa, tunnistaa riskit toiminnassa ja varautuu säteilyturvallisuuspoikkeamiin sekä reagoi niihin, tunteen johtamisjärjestelmän, kykenee toimimaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, edistää toiminnallaan säteilyturvallisuutta, osaa varmistaa täydennyskoulutuksen ja laadunvarmistuksen toteutumisen. Lisäksi kurssin käynyt tuntee säteilylähteet terveydenhuollon röntgentoiminnassa, tuntee säteilytoimintaan liittyvät vaatimukset ja hallitsee työpaikkansa säteilyturvallisuusohjeet.

Kurssin kohderyhmä ovat erikoistuvat lääkärit radiologian, kardiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen aloilta.

Radiologiaan erikoistuville lääkäreille tämä kurssi on pakollinen.

Suomen Kardiologinen Seura suosittelee kurssia kardiologiaan erikoistuville lääkäreille osana erikoistuvien koulutusta. Kokonaissuoritukseksi luetaan 56 tuntia.

Kurssin lähipäivät soveltuvat erinomaisesti myös muille röntgensäteilyä terveydenhuollossa käyttäville, esimerkiksi hammaslääkäreille sekä erikoistuville fyysikoille säteilysuojelukoulutukseksi.

Alan täydennyskoulutusta haluavat ovat tervetulleita kurssille.

24.8. – 26.8.2023 (to – la), Itä-Suomen yliopisto ja KYS, Kuopio

31.8. ja 1.9.2023 (to – pe), Teams

Hyväksytty/hylätty.

Kurssin jälkeen järjestetään jälkitentti. Se järjestetään kuulusteluna jolla on kaksi uusintakuulustelumahdollisuutta. Kuulustelut järjestetään yliopistosairaalakaupungeissa sähköisenä EXAM-tenttinä. Kuulustelu ei ole pakollinen, mutta vain em. kuulustelun suorittanut henkilö saa kelpoisuuden toimia säteilyturvallisuusvastaavana käyttöorganisaatiossa (säteilylaki 859/2018, osaamisala Terveydenhuollonröntgentoiminta) valmistuessaan erikoislääkäriksi. Tentti on jaettu fysiikan ja säteilysuojelun osuuksiin ja radiologian erikoislääkärin pätevyys edellyttää molempien suorittamista hyväksytysti. Kurssilaisille annetaan todistus kurssin hyväksytystä suorittamisesta (sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018, 4§)).

Kurssin hinta on yllä kuvatulla tavalla 1025€ tai 950€ + alv.

Kurssin johtajana toimii professori Petro Julkunen (puh. 044 717 4118, Petro.Julkunen@uef.fi). Käytännön asioissa auttaa opetuskoordinaattori Anne-Mari Kulhomäki, Anne-Mari.Kulhomaki@uef.fi. (puh. 044 711 3316), ilmoittautumisasioissa suunnittelusihteeri Katja Koukkari ja muissa asioissa suunnittelija Olli Toivanen.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli paikkoja joudutaan rajoittamaan. Ilmoittautumislinkki löytyy tämän sivun yläosasta.

Suomi
Säteilyturvallinen radiologia.

Säteilyturvallinen radiologisten kuvantamismenetelmien käyttö on potilaan eduksi

Blogikirjoituksessa kurssin johtaja, professori Petro Julkunen avaa taustoja radiologisen kuvantamismenetelmien ja käytännön säteilyturvallisuuden jatkuvasta kehittymisestä.