Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

RFS-kurssin kuvituskuva

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun (RFS) kurssi

Erikoistumiskoulutus
Radiologiaan erikoistuville lääkäreille ja täydennyskoulutuksena kaikille terveydenhoidossa säteilyn kanssa toimiville: radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi Kuopiossa to–la 22.8.–24.8.2024, ja etäpäivänä 29.8.2024. Kurssi koostuu fysiikan (laajuus 1,5 op) ja säteilysuojelun (laajuus 2,0 op) kokonaisuuksista.
smart for good
 • Sosiaali ja terveysala
 • Ympäristö ja teknologia
Päivämäärä:
22.8.2024 - 24.8.2024
Laajuus:
0
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala, Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ilmoittautuminen vuodelle 2024 on nyt auki.

Kurssi antaa perustiedot radiologiseen kuvantamiseen liittyvästä fysiikasta, menetelmistä ja säteilysuojelusta.

Kurssiin liittyvää opetusta järjestetään (a) ennakkotehtävinä kesällä, (b) kolmena päivänä Kuopiossa torstaista lauantaihin, 22.-24.8.2024, (c) yhtenä etäpäivänä sen jälkeen, 29.8.2024, ja (d) EXAM-jälkitenttinä tämän jälkeen. Radiologiaan erikoistuvan lääkärin ohjelma sisältää nämä kaikki, ja täydennyskoulutusohjelmat sisältävät osan näistä. Kaikkien kurssisuoritusten edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen.

Osallistumisvaihtoehdot ovat:

 • Radiologiaan erikoistuvan lääkärin ohjelma (sis. ennakkotehtävät, lähipäivät to-la, etäpäivä 31.8. ja jälkitentti), 1025€+alv
  Ohjelman hyväksytysti suorittaneille myönnetään todistus Säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksesta Terveydenhuollon röntgentoiminnassa.
 • Radiologian täydennyskoulutusohjelma (sis. 3 päivää: to-pe ja etäpäivä), 950€+alv
  Täydennyskoulutuksesta kiinnostuneet voivat oman mielenkiintonsa mukaan osallistua osaan opetusta. Heille kirjoitetaan todistus tuntimääristä.
 • Terveydenhuollon röntgentoiminnan säteilyturvallisuuden täydennyskoulutusohjelma (sis. 3 päivää, to-la), 950€+alv
  Kurssin lähipäivät soveltuvat erinomaisesti myös muille röntgensäteilyä terveydenhuollossa käyttäville, esimerkiksi hammaslääkäreille sekä erikoistuville fyysikoille säteilysuojelukoulutukseksi. Todistus kirjoitetaan osallistumisen mukaan.

Lähipäiviin ei ole etäosallistumismahdollisuutta.

Kurssilla on sähköinen oppimisympäristö, jota varten osallistujille luodaan tunnukset ilmoittautumisajan loppupuolella.

Erikoistuvien radiologien ohjelmaan kuuluu kaksi tässä Moodle-ympäristössä tehtävää pakollista ennakkotehtävää. Ensimmäistä varten radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun ennakkotehtävät on palautettava n. 14.7.2024 ja 30.6.2024 mennessä. Toista tehtävää varten kurssilaisen on itsenäisesti perehdyttävä säteilylainsäädäntöön, sekä suoritettava hyväksytysti tähän liittyvä Moodle-tentti 31.7.2024 mennessä. Ennakkotehtävät suoritusohjeineen löytyvät kurssin Moodle-ympäristöstä; palautuspäivämäärät vahvistetaan luodessa tunnuksia.

Kurssin jälkitentti on radiologeille pakollinen.

Täydennyskoulutettaville ennakkotehtävät ja tentti eivät ole tarpeen eikä mahdollisia.

Kurssiin kuuluu radiologisen fysiikan osio ja säteilysuojelun osio.

Radiologisen fysiikan osiossa käsitellään kattavasti kuvantamismenetelmiä: perinteinen röntgenkuvaus, läpivalaisu, angiografiat, tietokonetomografiat, hybridikuvausmenetelmät, magneettikuvaus, ultraäänikuvaus, sekä mittausmenetelmät.

Säteilysuojelun osiossa käsitellään mm. säteilylainsäädäntöä, säteilyturvallisuuspoikkeamia, säteilybiologiaa, säteilyturvallisuuskulttuuria, säteilyn käytön optimointia sekä viestintää ja vuorovaikutusta potilaille sekä ammattiryhmien välillä. Radiologisen fysiikan osuus on suunniteltu tukemaan säteilysuojelun kurssin asiasisältöä.

Kurssin asiasisältö:

 • Säteilyfysiikka
 • Säteilylainsäädäntöä
 • Säteilyaltistus ja sen seuranta
 • Käytännön säteilysuojelu ja säteilyturvallisuuspoikkeamat
 • Säteilymittarit, dosimetrit ja niiden käyttö
 • Säteilybiologiaa ja potilasannosten riskit
 • Röntgentutkimuslaitteet ja -menetelmät
 • Ultraäänitutkimus
 • Magneettitutkimus
 • Isotooppitutkimus

 

Alustava ohjelma

ENNAKKOTEHTÄVÄT:

 • Radiologinen fysiikka ja säteilysuojelu (viim. 14.6.)
 • Säteilylainsäädäntö (viim. 31.7.)

LÄHIPÄIVÄT:

Torstai 22.8.2024, 8.00–16.30

 • Ilmoittautuminen
 • Säteilyaltistus ja sen seuranta
 • Riskit ja säteilyturvallisuuspoikkeamat
 • Säteilybiologiaa ja potilasannosten riskit
 • Käytännön säteilysuojelu
 • Käytännön harjoitus: Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamassa
 • Kommunikointi säteilyaltistukseen liittyen
 • Käytännön harjoitus: Kommunikointi

Iltatilaisuus (ei erillistä maksua)

Perjantai 23.8.2024, 8.00–16.40

 • Säteilyfysiikkaa
 • Isotooppitutkimus
 • Röntgentutkimuslaitteet ja -menetelmät
 • Käytännön harjoitus
 • Röntgentutkimuslaitteet ja -menetelmät (jatkoa)

Lauantai 24.8.2024 (KYS:llä), 8.00–14.30

 • Säteilysuojelun ennakkotehtävän jatkokäsittely
 • Radiologisen fysiikan ennakkotehtävien läpikäynti
 • Käytännön harjoitus: Säteilymittarien käyttö 
 • Käytännön harjoitukset: Säteilyaltistuksen optimointi
 • Palautetilaisuus, jälkitentti-info

ETÄPÄIVÄ:

Torstai 29.8.2024, 9.00–16.30

 • Magneettitutkimus
 • Ultraäänitutkimus
 • Ultraäänikuvan artefaktat

Koulutuksen tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan koulutettava tuntee terveydenhuollon röntgentoiminnan kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet, säteilyaltistuksen määritysmenetelmät, säteilysuojelun keskeiset periaatteet ja lainsäädännön sekä osaamisalan suojelu- ja turvajärjestelyt, on taidokas toteuttamaan ja valvomaan toimintaan liittyvät säteilyjärjestelyt sekä opastamaan henkilökuntaa säteilyn turvallisessa käytössä, menetelmien käyttöönotossa ja optimoinnissa, tunnistaa riskit toiminnassa ja varautuu säteilyturvallisuuspoikkeamiin sekä reagoi niihin, tunteen johtamisjärjestelmän, kykenee toimimaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, edistää toiminnallaan säteilyturvallisuutta, osaa varmistaa täydennyskoulutuksen ja laadunvarmistuksen toteutumisen.

Lisäksi kurssin käynyt tuntee säteilylähteet terveydenhuollon röntgentoiminnassa, tuntee säteilytoimintaan liittyvät vaatimukset ja hallitsee työpaikkansa säteilyturvallisuusohjeet.

Kurssin kohderyhmä ovat erikoistuvat lääkärit radiologian, kardiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen aloilta.

Radiologiaan erikoistuville lääkäreille tämä kurssi on pakollinen.

Suomen Kardiologinen Seura suosittelee kurssia kardiologiaan erikoistuville lääkäreille osana erikoistuvien koulutusta. Kokonaissuoritukseksi luetaan 56 tuntia. (Tänä vuonna kurssilla ei järjestetä erillistä kardiologian ohjelmaa. Jos olet kiinnostunut sellaisesta, kerro Olli Toivaselle; otamme toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon ensi vuonna.)

Kurssin lähipäivät soveltuvat erinomaisesti myös muille röntgensäteilyä terveydenhuollossa käyttäville, esimerkiksi hammaslääkäreille sekä erikoistuville fyysikoille säteilysuojelukoulutukseksi.

Alan täydennyskoulutusta haluavat ovat tervetulleita kurssille.

22.8. – 24.8.2024 (to – la), Itä-Suomen yliopisto ja KYS, Kuopio

29.8.2024 (to), Teams

Hyväksytty/hylätty.

Kurssin jälkeen järjestetään erikoistuville lääkäreille jälkitentti. Se järjestetään kuulusteluna jolla on kaksi uusintakuulustelumahdollisuutta, kaikki lukuvuoden 2023-24 aikana. Kuulustelut järjestetään yliopistosairaalakaupungeissa sähköisenä EXAM-tenttinä.

Kuulustelu ei ole pakollinen, mutta vain em. kuulustelun suorittanut henkilö saa kelpoisuuden toimia säteilyturvallisuusvastaavana käyttöorganisaatiossa (säteilylaki 859/2018, osaamisala Terveydenhuollonröntgentoiminta) valmistuessaan erikoislääkäriksi.

Tentti on jaettu fysiikan ja säteilysuojelun osuuksiin ja radiologian erikoislääkärin pätevyys edellyttää molempien suorittamista hyväksytysti. Kurssilaisille annetaan todistus kurssin hyväksytystä suorittamisesta (sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018, 4§)).

Kurssin hinta on yllä kuvatulla tavalla 1025€ tai 950€ + alv.

Kurssin johtajana toimii professori Petro Julkunen (puh. 044 717 4118, Petro.Julkunen@uef.fi). Käytännön asioissa auttaa suunnittelusihteeri Katja Koukkari ja muissa asioissa suunnittelija Olli Toivanen.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli paikkoja joudutaan rajoittamaan. Ilmoittautumislinkki löytyy tämän sivun yläosasta.

Suomi
Säteilyturvallinen radiologia.

Säteilyturvallinen radiologisten kuvantamismenetelmien käyttö on potilaan eduksi

Blogikirjoituksessa kurssin johtaja, professori Petro Julkunen avaa taustoja radiologisen kuvantamismenetelmien ja käytännön säteilyturvallisuuden jatkuvasta kehittymisestä.