Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Psykologian aineopinnot, verkko-opinnot, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Vielä ehdit mukaan, voit ilmoittautua opintoihin opintojaksosta riippuen touko-kesäkuulle 2024 saakka!

Syksyn 2024 ilmoittautuminen avataan 6.8.2024 klo 9.00. Opinnot jatkuvat samanlaisina verkko-opintoina myös lv. 2024-2025

Psykologian aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa opittua tietoa. Opintojaksot ja niiden sisällöt ovat Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaineen tutkimusprofiilin vahvuusalueiden mukaisia, joita ovat terveyspsykologinen tutkimus, koulutuksen ja työelämän tutkimus, opiskelu- ja työhyvinvoinnin tutkimus, elämänkulun tutkimus sekä kliinisen psykologian ja mielenterveyden tutkimus.

Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on, että perusopintokokonaisuus (25 op) on suoritettu vähintään arvosanalla 3/5. Tämä koskee myös yksittäisille opintojaksoille ilmoittautumista (poislukien Terveyspsykologian ja Organisaatiopsykologian opintojaksot, jotka ovat kaikille avoimia opintojaksoja).

Tavoitteet

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

Kohderyhmä

Opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi. Psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat asetuksen (A986/1998, 5 §) mukaisia aineenopettajalta vaadittavia opetettavan aineen 60 opintopisteen laajuisia opintoja.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina monimuoto-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Suoritustapoina ovat pääasiassa oppimistehtävät, exam-tentit ja verkkotentit.

Psykologian aineopinnot (35 op) koostuvat neljästä pakollisesta opintojaksosta (20 op) ja kolmesta valinnaisesta opintojaksosta (15 op).

Aikataulu lv. 2023-2024:

Pakolliset opintojaksot 20 op:

Sosiaalinen ihminen 5 op (suoritettavissa 1.8.2023-31.7.2024)

Työhyvinvoinnin psykologia 5 op (suoritettavissa 1.8.2023-30.6.2024)

Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä 5 op (suoritettavissa 1.8.2023-31.7.2024)

Persoonallisuuspsykologia II: Ihminen kehittyvänä toimijana 5 op (suoritettavissa 1.8.2023-31.7.2024)

Valitse seuraavista 15 op:

Organisaatiopsykologia 5 op (suoritettavissa 1.8.2023-30.6.2024)

Terveyspsykologia 5 op (suoritettavissa 1.8.2023-31.7.2024)

Kognitiiviset prosessit 5 op (Kevään toteutusaika 08.01.2024 - 12.05.2024 ja kesätoteutuksen aika 20.05.2024 - 31.07.2024)

Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia 5 op (suoritettavissa 1.8.2023-12.06.2024)

Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op (Kevään toteutusaika 08.01.2024 - 12.05.2024 ja kesätoteutuksen aika 20.05.2024 - 31.07.2024)

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; suunnittelusihteeriltä, oppiaineen opettajalta, verkkotuutorilta ja opinto-ohjaajalta.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voit aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Suoritustapoina ovat erilaiset oppimistehtävät, verkkoluennot, verkkotentit ja exam-tentit.

Edeltävät opinnot

Psykologian aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot) suoritetut Psykologian perusopinnot (25 op). Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli perusopintojen arvosana on Hyväksytty, tulee opiskelijan osoittaa ilmoittautumisen yhteydessä, että Hyväksytty arvosana vastaa vähintään arvosanaa 3/5 (hyvät tiedot).

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Opinto-oikeus on voimassa 31.7.2024 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä suunnittelusihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Katso tarkempi ilmoittautumisaika jakson kuvauksesta. Suurimmalle osalle opintojaksoista voi ilmoittautua 27.6.2024 saakka, jolloin opiskeluoikeusaika on voimassa 31.7.2024 saakka.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Huom! Ilmoittautuminen tapahtuu yksittäisille opintojaksoille.